PDA

View Full Version : GASS-Lịch học Nghiên cứu sinh các ngành đợt 2 năm 2012 và đợt 1 năm 2013Lão ngoan Đồng
12-06-13, 06:16 PM
Lịch học Nghiên cứu sinh các ngành đợt 2 năm 2012 và đợt 1 năm 2013Thứ tư - 12/06/2013 09:09Học viện Khoa học xã hội thông báo lịch học Nghiên cứu sinh các ngành (đợt 2 năm 2012 và đợt 1 năm 2013). Chi tiết xem trong các file đính kèm

1. Kinh tế học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-kinhtehoc.pdf)
2. Kinh tế quốc tế (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-kinhteqt.pdf)
4. Ngôn ngữ học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-ngonngu.pdf)
5. Nhân học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-nhanhoc.pdf)
6. Sử học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-su.pdf)
7. Tâm lý học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-tamly.pdf)
8. Tôn giáo học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-tongiao.pdf)
9. Triết học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-triet.pdf)
10. Văn học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-vanhoc.pdf)
11. Văn hóa học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-vanhoahoc.pdf)
12. Xã hội học (http://gass.edu.vn/uploads/news/2013_06/ncs-xahoihoc.pdf)