PDA

View Full Version : UEH_Hỏi đáp bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vi môTrang : 1 [2]

6789
18-08-10, 12:11 PM
Câu 35 chọn cả b&c là đúng
Nhưng nếu chỉ được chọn một đáp án, theo mình chọn đáp án b,
bởi vì nếu giá điện tăng quá cao thì nhu cầu điện sinh hoạt vẫn phải giảm chứ không thể không đổi được "HopTac"

cobekinhcan128
19-08-10, 06:37 PM
Câu 37:
P = -4Q + 2000
MR = -8Q + 2000
Tối đa hóa doanh thu <-> TR max <-> MR = 0 <-> -8Q + 2000= 0 <-> Q = 250 -> đáp án b


Cho mình hỏi câu hỏi hỏi là mức giá để tối đa hóa doanh thu,mức giá ở đây không phải là P mà là Q hả bạn ???

Hara
19-08-10, 09:47 PM
Cho mình hỏi câu hỏi hỏi là mức giá để tối đa hóa doanh thu,mức giá ở đây không phải là P mà là Q hả bạn ???

Q=250 -> P = -4.250 + 2000 = 1000
Đáp án là câu d mới đúng. K đọc kỹ đề dễ bị mắc bẫy quá! hichic

cobekinhcan128
20-08-10, 09:44 AM
Mình có câu này sao hông biết làm,mấy bạn giải dùm

1.Trên TTĐQHT nếu P=20 tại mức sản lượng có Ed=0,5 trên đường cầu D
a.MR= 10
b.MR= -20
c.MR= -40
d.MR=0

Đáp án là câu b

2.Nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận có thể bán 6 đơn vị sản phẩm tại mức giá 15đ.Nếu doanh thu biên của đơn vị thứ 7 là 8đ thì giá trao đổi cho 7 đơn vị là:
a.8đ
b.14đ
c.15đ
d.10đ
Đáp án câu b

6789
20-08-10, 10:32 AM
Câu 1. MR = p+p/Ed

Câu 2. p = (6*15+8)/(6+1)

Hara
20-08-10, 10:41 AM
Mình có câu này sao hông biết làm,mấy bạn giải dùm

1.Trên TTĐQHT nếu P=20 tại mức sản lượng có Ed=0,5 trên đường cầu D
a.MR= 10
b.MR= -20
c.MR= -40
d.MR=0

Đáp án là câu b

2.Nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận có thể bán 6 đơn vị sản phẩm tại mức giá 15đ.Nếu doanh thu biên của đơn vị thứ 7 là 8đ thì giá trao đổi cho 7 đơn vị là:
a.8đ
b.14đ
c.15đ
d.10đ
Đáp án câu b

1. Đề cho Ed=0.5? Lẽ ra phải là [Ed]=0.5 thì mới đúng (mình dùng dấu [ ] thể hiện giá trị tuyệt đối).
Theo mình thì giải thế này:
Ta có: MR = P(1 - 1/[Ed]) = 20(1-1/0.5) = -20

2. Tại sản lượng và mức giá tối đa hóa LN, doanh thu của nhà độc quyền là:
TR = P.Q = 6.15 = 90(đ)
Nếu bán thêm đơn vị sản phẩm thứ 7 thì doanh thu biên của đơn vị sản phẩm này là 8đ.
-> Doanh thu của nhà độc quyền khi bán 7 đơn vị sản phẩm là:
TR' = TR + MR(sp thứ 7) = 90 + 8 =98(đ)
Vậy mức giá trao đổi (giá bán) cho 7 đơn vị là:
P'= 98/7 = 14(đ)

trevor
20-08-10, 03:58 PM
Mình không biết giải bài này các bạn giúp giùm:

1/Trong thị trường sản phẩm X, giả định có 2 người tiêu dùng A và B, hàm số cầu cá nhân mỗi người có dạng: P= -(1/10)qA + 1200 và P= -(1/20)qB + 1300

Có 10 xí nghiệp sản xuất sản phẩm X, điều kiện sản xuất như nhau. Hàm chi phí sản xuất mỗi xí nghiệp được cho: TC=(1/10)q2 + 200q + 200.000. Hàm số cầu thị trường là:
a. Qd=2600 – 20P
b. Qd=14000 – 30P
c. Qd=38000 – 30P
d. Qd=12000 – 10P

2/Một sản phẩm trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có giá bán P=42 (ngàn đồng/sản phẩm). Sản phẩm này có 100 doanh nghiệp cung ứng trên thị trường với điều kiện sản xuất giống hệt nhau và hàm tổng chi phí của mỗi doanh nghiệp là TC=2q2 + 2q + 60
Mức sản lượng tối ưu của thị trường là:
a. 10 sản phẩm
b. 100 sản phẩm
c. 10.000 sản phẩm
d. 1.000 sản phẩm

MoonStar
20-08-10, 06:20 PM
Mình không biết giải bài này các bạn giúp giùm:

1/Trong thị trường sản phẩm X, giả định có 2 người tiêu dùng A và B, hàm số cầu cá nhân mỗi người có dạng: P= -(1/10)qA + 1200 và P= -(1/20)qB + 1300

Có 10 xí nghiệp sản xuất sản phẩm X, điều kiện sản xuất như nhau. Hàm chi phí sản xuất mỗi xí nghiệp được cho: TC=(1/10)q2 + 200q + 200.000. Hàm số cầu thị trường là:
a. Qd=2600 – 20P
b. Qd=14000 – 30P
c. Qd=38000 – 30P
d. Qd=12000 – 10P

2/Một sản phẩm trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có giá bán P=42 (ngàn đồng/sản phẩm). Sản phẩm này có 100 doanh nghiệp cung ứng trên thị trường với điều kiện sản xuất giống hệt nhau và hàm tổng chi phí của mỗi doanh nghiệp là TC=2q2 + 2q + 60
Mức sản lượng tối ưu của thị trường là:
a. 10 sản phẩm
b. 100 sản phẩm
c. 10.000 sản phẩm
d. 1.000 sản phẩm


1/ qA = -10P +12000; qB = -20P + 26000
Hàm số cầu thị trường:Q = qA + qB = -30P + 38000

2/ MC = 4q+ 2

DN hoạt động trong thị trường CTHT: MC = P -> 4q + 2 = P
Hàm cung mỗi doanh nghiệp:q = P/4 -1/2
Hàm cung thị trường: Qs = 25P -50 = 25.42 -50 = 1000

cobekinhcan128
20-08-10, 06:23 PM
1. Đề cho Ed=0.5? Lẽ ra phải là [Ed]=0.5 thì mới đúng (mình dùng dấu [ ] thể hiện giá trị tuyệt đối).
Theo mình thì giải thế này:
Ta có: MR = P(1 - 1/[Ed]) = 20(1-1/0.5) = -20

2. Tại sản lượng và mức giá tối đa hóa LN, doanh thu của nhà độc quyền là:
TR = P.Q = 6.15 = 90(đ)
Nếu bán thêm đơn vị sản phẩm thứ 7 thì doanh thu biên của đơn vị sản phẩm này là 8đ.
-> Doanh thu của nhà độc quyền khi bán 7 đơn vị sản phẩm là:
TR' = TR + MR(sp thứ 7) = 90 + 8 =98(đ)
Vậy mức giá trao đổi (giá bán) cho 7 đơn vị là:
P'= 98/7 = 14(đ)
Bạn ơi,:D,cho mình hỏi sao MR=P(1-1/[Ed]) vậy bạn,mình cũng biết là lấy 20-20/0,5 nhưng không hiểu vì sao lại ra như thế .Bạn giải thích rõ dùm mình xíu được không ??
Thanks bạn

Hara
20-08-10, 07:03 PM
Bạn ơi,:D,cho mình hỏi sao MR=P(1-1/[Ed]) vậy bạn,mình cũng biết là lấy 20-20/0,5 nhưng không hiểu vì sao lại ra như thế .Bạn giải thích rõ dùm mình xíu được không ??
Thanks bạn
Bạn xem trong quyển "Tài liệu ôn tập môn Kinh tế học" năm 2010, tại mục 6.2.2 Doanh thu biên và giá bán của chương 6 "Thị trường độc quyền hoàn toàn" đã chứng minh rất rõ công thức này nha!

MoonStar
20-08-10, 07:19 PM
Bạn ơi,:D,cho mình hỏi sao MR=P(1-1/[Ed]) vậy bạn,mình cũng biết là lấy 20-20/0,5 nhưng không hiểu vì sao lại ra như thế .Bạn giải thích rõ dùm mình xíu được không ??
Thanks bạn

Vì DN đang hoạt động trong thị trường Độc quyền hoàn toàn nên có CT MR = P(1-1/|Ed|).

Vì ĐQHT nên P và Q đều có thể thay đổi, do đó:

http://i443.photobucket.com/albums/qq160/lanh_twinkling/untitled.jpg?t=1282303125

cobekinhcan128
20-08-10, 07:26 PM
Bạn xem trong quyển "Tài liệu ôn tập môn Kinh tế học" năm 2010, tại mục 6.2.2 Doanh thu biên và giá bán của chương 6 "Thị trường độc quyền hoàn toàn" đã chứng minh rất rõ công thức này nha!
Hiii,thanks bạn nhiều nhé . Tại hông đọc cuốn đó nên hông để ý :D

WaTaShia
22-08-10, 01:06 AM
Mình có mấy câu đáp án khác.
Câu 17: a
Câu 35: c (cầu co giãn ít => /Ed/ <1, nghĩa là khi giá điện tăng 1% thì cầu về điện giảm ít hơn 1% => chi tiêu của người tiêu dùng cho điện sẽ giảm. Như vậy chỉ còn trường hợp cầu hoàn toàn không co giãn làm cho giá điện tăng mà chi tiêu của người tiêu dùng cho điện vẫn tăng).
Câu 46: a
(doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là doanh nghiệp chấp nhận giá, không có quyền đặt giá bán mà chỉ bán hết sản lượng của mình theo giá thị trường => không tăng giá bán được).
Câu 46 theo mình (c) là đúng rồi vì MC cắt AC tại ột điểm B (chẳng hạn) tại đó là điểm hoà vốn nên đã tối thiêu hoá lỗ.
(Xem hình 5.5 trang 6.3 sách ôn tập 2010)

Hara
22-08-10, 10:15 AM
Câu 46 theo mình (c) là đúng rồi vì MC cắt AC tại ột điểm B (chẳng hạn) tại đó là điểm hoà vốn nên đã tối thiêu hoá lỗ.
(Xem hình 5.5 trang 6.3 sách ôn tập 2010)
MC luôn cắt AC tại ACmin. Giả sử bạn cho đó là điểm B như trong hình 5.5.
Nhưng chỉ khi nào P=ACmin thì điểm B ấy mới là điểm hòa vốn.
Còn hình vẽ trong câu 46 cho thấy P<ACmin,nghĩa là khi DN sản xuất ở mức sản lượng Q thì đã bị lỗ và chưa chắc đó là mức lỗ tối thiểu.

6789
22-08-10, 03:00 PM
Câu 43 và 46 đã chốt hạ chưa nhỉ :help:

tigerBT
24-08-10, 09:45 AM
Mình nhờ bạn hiền giải giúp các câu sau:
1- Một sản phẩm có hàm cầu là Qd=-2P+200 và hàm cung là Qs=2P-40. Nếu chính phủ đánh thuế là 10đ/sp, tổn thất vô ích do việc đánh thuế của chính phủ trên sản phẩm này là:
a/ P=40đ
b/ P=60đ
c/ P=70đ
d/ P=50đ
2- Hàm cầu thị trường của một loại nông sản là Qd= -2P+80, lượng cung nông sản trong mùa vụ là 50 sp. Nếu chính phủ trợ cấp cho người sản xuất là 2đvt/sp thì tổng doanh thu của họ trong mùa vụ này là:
a/ 850
b/ 950
c/ 750
d/ Không câu nào đúng
Cám ơn nhiều nhé!

Thêm câu nữa:
Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn LTC=Q^2+64, mức giá cân bằng dài hạn:
a/ 8
b/ 16
c/ 64
d/ 32

henryle
25-08-10, 03:48 AM
Các bác ơi, bác nào có đáp án chính xác các câu trắc nghiệm trong tài liệu ôn thi cao học năm 2010 của DHKT cho em xin với ah. Thanks.

6789
25-08-10, 04:34 PM
Câu 43 và 46 đã chốt hạ chưa nhỉ :help:

Up, mọi người cùng cho ý kiến nào :idontknow:

phuc99
25-08-10, 04:42 PM
Mời mọi người giải dùm câu này với (Câu 13 ĐH Mở 2010)
1. Trên 1 thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 1.000 doanh nghiệp dang hoạt động, có hàm tổng chi phí giống nhau với TC=Q^2 + 4Q+230. Gọi Q là số cung của thị trường thì hàm cung của thị trường là:
A. P=1.000Q + 4
B. P=1/1.000 Q +4
C. P=500Q + 4
D. P=1/500 Q + 4

WaTaShia
26-08-10, 09:39 AM
Cho mình hỏi các câu này:

1. Nếu An mua 10 sản phần X và 20 sản phẩm Y, với giá Px=100$/SP; Py=200$/SP. Hữu dụng biên của chúng là Mux=20dvhd;MUy=50dvhd. Để đạt tổng hữu dụng tối đa An nên:
a. Tăng lượng Y và giảm lượng X
b. Giữ nguyên lượng X và giảm lượng Y
c. Giữ nguyên số lượng 2 sản phẩm
d. Tăng lượng X và giảm lượng Y

2. X và Y là hai mặt hàng thay thế hoàn toàn và tỷ lệ thay thế biên MRSxy=-deltaY/deltaX=-2. Nếu Px=3Py thì rổ hàng người tiêu dùng mua:
a. Chỉ có hàng hoá X
b. Có cả X và Y
c. Chỉ có hàng Y
d. Các câu trên đều sai

3. Một người tiêu thụ dành số tiền 2.000.000 đ/tháng chi tiêu cho 2 sản phẩm X và Y với giá của X là 20.000 đ và của Y là 50.000 đ, đường ngân sách của người ấy là:
a. X=5Y/2 + 100
b. Y=2X/5 + 40
c. Cả a và b đều sai
d. Cả a và b đều đúng

4. Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn: LTC=Q2+64, mức giá cân bằng dài hạn:
a. 8
b. 16
c. 64
d. 32

5. Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau.
Q TC
0 80
10 115
12 130
14 146
16 168
18 200
20 250

Điểm hoà vốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với mức sản lượng:
a. Q=10 và Q=14
b. Q=10 và Q=12
c. Q=12 và Q=14
d. Không có câu nào đúng

6. Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí: TC=Q2 + 300Q + 10.000, nếu giá thị trường là 1.100 thì thặng dư sản xuất của doanh nghiệp:
a. 160.000
b. 320.000
c. 400.000
d. Các câu trên đều sai

7. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 200 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có hàm chi phí sản xuất ngắn hạn: TC=10Q2 + 10Q + 450. Vậy hàm cung ngắn hạn của thị trường:
a. P=2.000 + 4.000Q
b. Q=100P – 10
c. P=(Q/10) + 10
d. không có câu nào đúng

8. Năng suất trung bình của 2 người lao động là 20, năng suất biên của người lao động thứ 3 là 17, vậy năng suất lao động của 3 người là:
a. 12.33
b. 18.5
c. 19
d. 14

9. Sản lượng tối ưu của một qui mô sản xuất có hiệu quả là sản lượng có:
a. AFCmin
b. AVCmin
c. MCmin
d. Các câu trên đều sai
Thanks!

WaTaShia
26-08-10, 09:45 AM
Mời mọi người giải dùm câu này với (Câu 13 ĐH Mở 2010)
1. Trên 1 thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 1.000 doanh nghiệp dang hoạt động, có hàm tổng chi phí giống nhau với TC=Q^2 + 4Q+230. Gọi Q là số cung của thị trường thì hàm cung của thị trường là:
A. P=1.000Q + 4
B. P=1/1.000 Q +4
C. P=500Q + 4
D. P=1/500 Q + 4


Bạn Moonstar đã giải ở trang 12 như sau:

Câu 13: TC = q^2 + 4q + 230 -> MC = 2q +4
Vì là CTHT: P = MC -> P = 2q + 4 -> q = P/2 - 2
-> Q = 1000(P/2 -2) = 500 P - 2000
-> P = Q/500 + 4 -> đáp án d

:Đồng Ý:

vukimho
26-08-10, 05:49 PM
Các ban oi co bài nay minh làm hoài không được. Giải giúp với :
Hàm cầu đ/v sách ôn tập ktế học : P= 20 - 0.0002Q, chi phí biên nhà xuất bản: MC= 6 + 0.00168Q. Tiền nhuận bút tác giả là 40% doanh thu. Giá sách mà tác giả mong đợt để tiền nhuận bút cao nhất là
a. 6
b. 19
c.16.8
d.10

Mong nhận được hồi âm sớm nhất.

bambi
26-08-10, 06:10 PM
Các ban oi co bài nay minh làm hoài không được. Giải giúp với :
Hàm cầu đ/v sách ôn tập ktế học : P= 20 - 0.0002Q, chi phí biên nhà xuất bản: MC= 6 + 0.00168Q. Tiền nhuận bút tác giả là 40% doanh thu. Giá sách mà tác giả mong đợt để tiền nhuận bút cao nhất là
a. 6
b. 19
c.16.8
d.10

Mong nhận được hồi âm sớm nhất.
Câu hỏi này đã được trả lời và tranh luận sôi nổi trong những trang trước. Bạn xem lại nha.

tigerBT
27-08-10, 11:31 AM
Nhờ anh chị giải dùm câu này:
Trên thị trường của sản phẩm X có 2 người tiêu thụ A và B với hàm số cầu qA=13000-10P, qB=26000-20P. Nếu giá thị trường là 1000 thì thặng dư tiêu dùng trên thị trường là:
a/ 1.350.000
b/ 675.000
c/ 2.700.000
d/ Không câu nào đúng

MoonStar
27-08-10, 11:55 AM
Nhờ anh chị giải dùm câu này:
Trên thị trường của sản phẩm X có 2 người tiêu thụ A và B với hàm số cầu qA=13000-10P, qB=26000-20P. Nếu giá thị trường là 1000 thì thặng dư tiêu dùng trên thị trường là:
a/ 1.350.000
b/ 675.000
c/ 2.700.000
d/ Không câu nào đúng

Hàm cầu thị trường : Q = qA + qB = 39000 - 30P
P* = 1000 -> Q* = 9000

CS: là phần diện tích nằm dưới đường cầu và trên đường giá (vẽ hình ra nhé)
Cho Q = 0-> P = 1300

-> CS = 1/2(1300 - 1000)x 9000 = 1350 000
-> đáp án a

phuc99
27-08-10, 02:49 PM
Mọi người giải dùm câu này
Tom chịu bỏ ra 50 nghìn để đi taxi về nhà trong khi đó
Jerry thì không. Jerry chờ 1 giờ đồ hồ để đi xe bus về
nhà với giá vé là 5 nghìn. Khi đó:

A: Ít nhất chi phí cơ hội của Tom trong 1 giờ cao gấp 10
lần Jerry
B: Ít nhất Tom có thu nhập cao hơn Jerry 10 lần
C: Tom và Jerry không thể đi chung 1 một xe
D: Tom ghét đi xe bus còn Jerry thì thích.

(Câu này mình thấy kỳ cục quá, thấy đáp án nào cũng đúng)

tigerBT
28-08-10, 12:34 AM
Nhờ cao thủ giải giúp:
Hàm số cung cầu của một thị trường cạnh tranh hoàn toàn như sau: (S) P=Q/20+10, (D) P=-Q/60+20, nếu chính phủ đánh thuế vào sản phẩm 2đ/sp thì tổn thất vô ích của xã hội là:
a/ 240
b/ 30
c/ 60
d/ các câu trên đều sai

phuc99
28-08-10, 10:12 AM
Nhờ cao thủ giải giúp:
Hàm số cung cầu của một thị trường cạnh tranh hoàn toàn như sau: (S) P=Q/20+10, (D) P=-Q/60+20, nếu chính phủ đánh thuế vào sản phẩm 2đ/sp thì tổn thất vô ích của xã hội là:
a/ 240
b/ 30
c/ 60
d/ các câu trên đều sai
Giải
* Giá cân bằng, và lượng CB khi chính phủ chưa đánh thuế
cho Q/20+10 = -Q/60+20 => Q1 = 150, P1=17,5
* Khi CP đánh thuế t=2đ/SP chỉ có hàm cung thay đổi => hàm cung mới có dạng:
(S): P= Q/20+10+2 và hàm cầu vẫn là
(D): P= -Q/60+20
Giá CB và lượng CB mới
Q/20+12 = -Q/60+20 => Q2=120, P2 = 18
=> Tổn thất vô ích = (Q1-Q2)*t = (150-120)*2 = 60
=> Đáp án câu c đúng

MoonStar
28-08-10, 05:20 PM
Giải
* Giá cân bằng, và lượng CB khi chính phủ chưa đánh thuế
cho Q/20+10 = -Q/60+20 => Q1 = 150, P1=17,5
* Khi CP đánh thuế t=2đ/SP chỉ có hàm cung thay đổi => hàm cung mới có dạng:
(S): P= Q/20+10+2 và hàm cầu vẫn là
(D): P= -Q/60+20
Giá CB và lượng CB mới
Q/20+12 = -Q/60+20 => Q2=120, P2 = 18
=> Tổn thất vô ích = (Q1-Q2)*t = (150-120)*2 = 60
=> Đáp án câu c đúng

Tổn thất vô ích = 1/2(Q1-Q2).t = 30
-> đáp án b

worldcup2010
28-08-10, 05:31 PM
Các pác cho mình hỏi câu này
Một công ty hoạt động trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
(A) Không thể tăng doanh thu bằng cách tăng giá
(B) Có thể tăng tổng doanh thu bằng cách tăng giá bán
(C) Có thể tăng lượng tiêu thụ, nhờ đó tăng lợi nhuận bằng cách hạ giá bán
(D) Có thể hạ giá bán để có lợi nhuận cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh
Thanks

tutkkt
28-08-10, 05:43 PM
Các pác cho mình hỏi câu này
Một công ty hoạt động trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
(A) Không thể tăng doanh thu bằng cách tăng giá
(B) Có thể tăng tổng doanh thu bằng cách tăng giá bán
(C) Có thể tăng lượng tiêu thụ, nhờ đó tăng lợi nhuận bằng cách hạ giá bán
(D) Có thể hạ giá bán để có lợi nhuận cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh
Thanks


Câu a!

worldcup2010
28-08-10, 05:48 PM
Câu a!
giải thix dùm e pác ơi . thanks

bambi
28-08-10, 06:00 PM
giải thix dùm e pác ơi . thanks
CTHT: DN không thể tác động đến giá (cầu theo giá co giãn hoàn toàn)

WaTaShia
28-08-10, 09:25 PM
Câu 13: TC = q^2 + 4q + 230 -> MC = 2q +4
Vì là CTHT: P = MC -> P = 2q + 4 -> q = P/2 - 2
-> Q = 1000(P/2 -2) = 500 P - 2000
-> P = Q/500 + 4 -> đáp án d

Câu 14: như bạn ggiang đã CM ở trên, b đúng nên ko chọn b mà phải chọn d vì đường MR là đường thẳng dốc xuống nên ko thể song song với trục hoành -> d sai -> đáp án d.

Câu 22: Q tăng chậm dần khi ở giai đoạn 2 và giai đoạn 2 bắt đầu tại điểm MP = AP. Tại đây Q sẽ tăng chậm dần khi AP bắt đầu giảm, chứ MP đã bắt đầu giảm ở gần cuối giai đoạn 1 rồi(vẽ hình thì sẽ thấy rõ hơn).

Câu 25:
+ câu a: đn này là TU chứ ko phải MU
+ câu b: giống đn nhưng đảo lại một chút sẽ đúng hơn (phần lợi ích tăng, giảm khi giảm, tăng tiêu dùng 1 đv sp)
+ câu c: MU là phần lợi ích tăng thêm khi tăng thêm bất kỳ sp nào, ko phải chỉ là sp cuối cùng.
-> đáp án b

Câu 32: đn nó vậy mà: MC là phần đường AVC tính từ điểm cực tiểu trở lên. Vì MC là chi phí tăng thêm khi thêm 1 đơn vị sp, chúng ta ko tính phần AFC vô nên chỉ là AVC thôi.

Câu 33:
MC = 30; MR = 20
MC > MR
Để LN tối đa thì MC = MR.
Vậy phải giảm MC(giảm Q) và tăng MR(tăng P).
-> đáp án b

Câu 34:
Trong thị trường CTHT giá các sp là do thị trường quyết định, DN chỉ có thể thay đổi sản lượng của mình. Nếu với mức giá thị trường cao có thể tăng Q, giá thấp có thể giảm Q, nếu giá quá thấp< AVC min thì ngừng hoạt động, lúc này Q = 0.
-> đáp án a

Câu 36: TR max <-> MR =0

Câu 37:
P = -4Q + 2000
MR = -8Q + 2000
Tối đa hóa doanh thu <-> TR max <-> MR = 0 <-> -8Q + 2000= 0 <-> Q = 250 -> đáp án b

Câu 41: TR = TC + Pi = 2Q^2 + 8Q + 2 - 4Q^2 + 8Q -2 = -2Q^2 + 16Q -> đáp án b

Câu 44: nếu chạy dọc theo đường cầu thì |Ed| sẽ thay đổi, bắt đầu tại điểm Q =0 trên trục tung |Ed| = vô cùng, tại điểm cân bằng |Ed| =1, tại điểm tại điểm P = 0 trên trục hoành |Ed| = -vô cùng -> |Ed| sẽ giảm dần khi sản lượng tăng-> đáp án c

Câu 46:
+ câu a: vì P = MR nên cũng có thể gọi là đang hoạt động ở thị trường cạnh tranh hoàn toàn
+ câu b: MC>MR: ko phải là Pi max
+ câu c: P< AC: đang ở trong tình trạng lỗ tại mức sản lượng Q, nhưng ko chắc tại mức sản lượng này tiền lỗ là min.
+ câu d: tăng giá lên P = AC thì hòa vốn.
-> a và d đều đúng :botay:
Bạn có thể giải thêm chi tiết câu 23; câu 38 và câu 39 để mình có thể tham khảo! Thanks!

ljnhuynh
31-08-10, 03:30 AM
Các pác cho mình hỏi câu này
Một công ty hoạt động trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
(A) Không thể tăng doanh thu bằng cách tăng giá
(B) Có thể tăng tổng doanh thu bằng cách tăng giá bán
(C) Có thể tăng lượng tiêu thụ, nhờ đó tăng lợi nhuận bằng cách hạ giá bán

(D) Có thể hạ giá bán để có lợi nhuận cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh
Thanks

câu này là a vì trong thị trường này giá do thị trường quyết định,doanh nghiệp không can thiệp được vào giá..không có quyền đặt giá ..dn là người chấp nhận giá^^

bich.thuy81
31-08-10, 05:26 PM
Cô giáo có giới hạn ngân sách đối với hàng hóa A và B là: 10 = 2A + B. Nếu biết hàm hữu dụng của cô có dạng U = A + 2B thì:


A: Cô dành hết tiền đểmua A.

B: Cô dành hết tiền đểmua B.

C: Cô mua A hay B gì cũng được, miễn sao hết tiền.

D: Các câu trên sai.

Giải : B,đây là bài toán phương pháp gốc.Thử và sai
Giải pháp gốc là sao các bạn?Mình không hiểu lắm

6789
01-09-10, 09:27 AM
Bạn có thể tham khảo về giải pháp góc tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%A1p_g%C3%B3c_(kinh_t%E1%BA%BF_h %E1%BB%8Dc)

theo mình ở đây có thể lý giải bài toán trên như sau:

Cách 1: Với đk 10=2A+B => U=A+2B =1/2(2A+B)+3/2B =5+3/2B
do đó U-> max khi B->max tức A=0 và B=10 (vì 2A+B=10).

Cách 2: Ta có MUa=1, MUb=2 mà theo đk 10=2A+B có thể hiểu Pa=2 và Pb=1, ta thấy rằng luôn có MUa/Pa = 1/2 và MUb/Pb =2, vì MUa/Pa<MUb/Pb => nên dành hết tiền mua B để tối đa hóa hữu dụng.

bich.thuy81
01-09-10, 11:58 AM
MUa/Pa<MUb/Pb -->Cần tăng B để đạt hữu dụng tối đa.
Vậy nếu đề cho thêm 1 đáp án nữa là Cô sẽ mua thêm B
thì khó mà chọn phải k bạn ?
Mình mở đường link ở trên nhưng không đọc được bạn ơi?

MoonStar
01-09-10, 01:36 PM
MUa/Pa<MUb/Pb -->Cần tăng B để đạt hữu dụng tối đa.
Vậy nếu đề cho thêm 1 đáp án nữa là Cô sẽ mua thêm B
thì khó mà chọn phải k bạn ?
Mình mở đường link ở trên nhưng không đọc được bạn ơi?

Bạn có thể search google với từ khóa " Giải pháp góc " và mở link đầu tiên là xem được, hoặc là thêm dấu ")" vào đường link bạn dcba12360 đã cung cấp.
(http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%A1p_g%C3%B3c_%28kinh_t%E1%BA%BF _h%E1%BB%8Dc)

Ku_Teo
02-09-10, 07:55 PM
Chào anh chị,

em là thành viên mới, anh chị có thể giúp em một số câu hỏi sau không nhé, em lo quá, sắp thi rồi mà phần kiến thức vi mô chưa ổn, hic

câu 1: Doanh nghiệp X (cạnh tranh hoàn toàn) sản xuất SP A với giá thị trường là 10 đvt/SP. Các hàm chi phí được cho như sau:
MC=2q+2
AC= q+(100/q)+2
AVC= q+2
Lợi nhuận tối đa là:
a. -84
b. 0
c. 84
d. -124
Đáp án là câu a.

cùng đề bài trên đây, doanh thu trung bình là:
a. 10q
b. 10/q
c. 10
d. 100/q

câu 2: Trong thị trường SP X, giả định có 2 người tiêu dùng A và B, hàm số cầu cá nhân của mối người có dạng:
P= -(1/10)Q(A)+1200 và P=-(1/20)Q(B)+1300
Có 10 xí nghiệp sản xuất SP X, điều kiện sản xuất như nhau. Hàm chi phí sản xuất mỗi xí nghiệp được cho: TC=(1/10)Q^2+200Q+200.000
Hàm số cầu thị trường thị trường là:
a. Qd=26.000-20P
b. Qd=14.000-30P
c. Qd=38.000-30P
d. Qd=12.000-10P
Đáp án: C

câu 3: DN độc quyền hoàn toàn có hàm nhu cầu về sản phẩm của mình là : P=900-2Q. Cho biết chi phí trung bình của DN này ko đổi và bằng 100 ở mọi mức sản lượng. Hệ số co giãn của cầu theo giá ở mức giá tối đa hóa LN bằng:
a. -5/4
b. -5
c. -2/5
d.-5/2

Cảm ơn anh chị nhiều.

bambi
02-09-10, 11:55 PM
1. Cho P=MC được q=4. Tính LN =P.q - AC.q = 10.4 - 4.(4+100/4+2) = -84
AP = MR =P = 10
2. Qa = -10P + 12000, Qb = -30P+38000 =>Qd= Qa+Qb = 38000-30P
3. tính MR = MC, MR =-4Q+900. MC=AC= 100. => Q = 200. P = 500. Ed = (-1/2) . 500/200=-5/4
(hệ số a trong Ed lấy từ pt Q=aP + b)

icandoit
03-09-10, 03:56 PM
thêm một câu nữa:
doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền đạt cân bằng trong dài hạn khi:
a)P=LAC=LMC
b)P=LAC&LMC=MR
c)P=LMC=MR
d)Các câu trên đều sai
giải cụ thể nhecâu c. trong sách y.

sao mai
04-09-10, 02:02 PM
1)Biết đường cầu về sản phẩm của một doanh nghiệp độc quyền là một đường thẳng dốc xuống.Giá và sản lượng tối đa hóa doanh thu là P1 và Q1, Giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận là P2 và Q2 ,ta có thể chắc chắn rằng :
a.P1 < P2 và Q1 > Q2
b. P1 > P2 và Q1 > Q2
c. P1 < P2 và Q1 < Q2
d. P1 > P2 và Q1 < Q2

2)Nếu nhà nước ấn định mức giá cho doanh nghiệp độc quyền tại giao điểm của đường chi phí biên và đường cầu:
a.Hệ số đo thế lực độc quyền bằng 0
b.Lợi nhuận của nhà độc quyền sẽ bằng 0
c.Tthặng dư sản xuất bằng 0
d.Các câu kia đều đúng

3)Thế lực độc quyền của một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều nhất vào yếu tố nào sau đây:
a.Hệ số co giãn của cầu theo giá
b.Quy mô của thị trường
c.Các chính sách của chính phủ
d.Chi phí sản xuất của hãng mà trong đó quan trọng nhất là chi phí biên

bibo_vn
05-09-10, 10:41 AM
1) Biết đường cầu về sản phẩm của một doanh nghiệp độc quyền là một đường thẳng dốc xuống.Giá và sản lượng tối đa hóa doanh thu là P1 và Q1, Giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận là P2 và Q2 ,ta có thể chắc chắn rằng :
a. P1 < P2 và Q1 > Q2 v

2) Nếu nhà nước ấn định mức giá cho doanh nghiệp độc quyền tại giao điểm của đường chi phí biên và đường cầu:
d. Các câu kia đều đúng v (L = 0, Pi = 0, PS = 0)

3) Thế lực độc quyền của một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều nhất vào yếu tố nào sau đây:
a. Hệ số co giãn của cầu theo giá v

hth,

huynhchau02
21-05-11, 10:26 AM
thêm một câu nữa anh em nào biết chỉ giùm em với:
Tại mức giá cân bằng của sản phẩm X, hệ số co giãn của cầu theo giá là -1,3 hệ số co giản của cung theo giá là 07. Khi chính phủ quy định giá sàn cao hơn giá cân bằng 10% thì trên thị trường sẽ:
a) Dư thừa 13%
b) Dư thừa 7%
c) Dư thừa 20%
d) thiếu hụt 20%

ED=-1.3 => khi P tăng 10% thì QD giảm 13%
Es=0.7=> khi P tăng 10% thì Qs tăng 7%
Vậy dư thừa 20%
Answer :C

huynhchau02
21-05-11, 11:36 AM
câu c. trong sách y.


Answer B chứ.

PR max: MR=LMC
Lợi nhuận kinh tế bằng 0: P=LAC

6789
13-06-11, 04:06 PM
Up!

nhớ hồi ôn thi vui ghê :ketui:

linger
21-06-11, 06:23 PM
Chào mọi người..mình la thành viên mới...minh có thắc mắc muốn nhờ mọi người giúp nha
Công viên Văn hóa Đầm sen định giá vào cửa như sau: Ngày thường: 25.000d,ngày lễ: 35.000d
Theo bạn tại sao Công viên Đầm sen tăng giá vào dịp lễ? Bạn hãy giải thích bằng kiến thức sự co giãn của cầu theo giá??

haiduong0103
24-06-11, 02:22 PM
Sản xuất sầu riêng năm nay được mùa, nếu để thị trường định giá thì giá sầu riêng là 10000$/kg.
Giá này theo ý kiến của những người nông dân là thấp và họ yêu cầu Chính phủ can thiệp. Có hai giải pháp được đưa ra:

* Giải pháp1: Chính phủ định giá tối thiễu là 11000$/kg và mua hết lượng sầu riêng dôi ra trên thị trường theo giá này.
* Giải pháp 2: Chính phủ không can thiệp vào giá thị trường, nhưng trợ cấp cho những người nông dân 1000$/kg.
Cho biết đường cầu sầu riêng là một đường thẳng dốc xuống về bên phải và hệ số co giãn theo giá cả của cầu ( Ed) < 1.

a. Hãy so sánh thu nhập của những người nông dân (TR), chi tiêu của giới tiêu thụ (TE) & chi tiêu của chính phủ (EG) qua hai giải pháp trên. Ai được lợi, ai bị thiệt hại ?
b. Theo bạn chính phủ mua sầu riêng để làm gì ? Nếu bạn là chính phủ bạn có mua sầu riêng cho nông dân không ?

triqh@tpcvina
30-06-11, 04:08 PM
Câu này thấy thiếu thiếu cái gì, hình như là Q thì phải. Gợi ý thế này nhe.

Câu a.
Giải pháp 1 :
Thu nhập của nông dân : 11.000*Q ( được lợi )
Chi tiêu của người mua : 11.000*Q ( mua với giá cao, thiệt thòi)
Tiêu thụ của chính phủ là 11.000*Q ( thiệt thòi vì phải bỏ tiền mua và gánh lượng sầu riêng về nhà mà ko muốn ăn)
Giải pháp 2:
Thu nhập của nông dân : 10.000 + 1000 trợ cấp = 11.000*Q ( được lợi )
Chi tiêu của người mua : 10.000*Q ( mua với giá thị trường, không vấn đề gì)
Tiêu thụ của chính phủ là: trợ giá 1000*Q --> chính phủ thiệt thòi vì không ăn sầu riêng mà cũng phải bỏ tiền ra mua.

Câu b. Chính phủ chắc là không mua sầu riêng rùi vì mua về làm gì (trường hợp là lúa, gạo thì ok)
Nếu là tôi thì tôi cũng không mua vì tôi không thích ăn sầu riêng...heeSản xuất sầu riêng năm nay được mùa, nếu để thị trường định giá thì giá sầu riêng là 10000$/kg.
Giá này theo ý kiến của những người nông dân là thấp và họ yêu cầu Chính phủ can thiệp. Có hai giải pháp được đưa ra:

* Giải pháp1: Chính phủ định giá tối thiễu là 11000$/kg và mua hết lượng sầu riêng dôi ra trên thị trường theo giá này.
* Giải pháp 2: Chính phủ không can thiệp vào giá thị trường, nhưng trợ cấp cho những người nông dân 1000$/kg.
Cho biết đường cầu sầu riêng là một đường thẳng dốc xuống về bên phải và hệ số co giãn theo giá cả của cầu ( Ed) < 1.

a. Hãy so sánh thu nhập của những người nông dân (TR), chi tiêu của giới tiêu thụ (TE) & chi tiêu của chính phủ (EG) qua hai giải pháp trên. Ai được lợi, ai bị thiệt hại ?
b. Theo bạn chính phủ mua sầu riêng để làm gì ? Nếu bạn là chính phủ bạn có mua sầu riêng cho nông dân không ?

phuongminhme
07-07-11, 12:02 AM
Mọi người giải thích giùm câu 100 trong bộ 200 câu hỏi của thầy Hoài Bảo:
Một nhà máy cấp nước độc quyền đối diện với đường cầu P=12-1/30Q, mỗi ngày nhà máy tốn chi phí biến đổi là 4$ và chi phí cố định là 100$. khi đó giá bán là ............., lợi nhuận mỗi ngày là...............

Đáp án là 8 và 380.

Nhưng mình ko hiểu vì sao.

Các anh chị nào biết xin chỉ giùm.

thks

lypt67
07-07-11, 03:56 PM
Đáp án là 8 và 380.
Nhưng mình ko hiểu vì sao. tr = p*q = 12*q – 1/30*q^2
tc = 4*q +100
Π = tr – tc = -1/30*q^2 +8*q – 100
Π’ = -1/15*q + 8
Π’’ = -1/15 < 0
Π’ = 0
↔ -1/15*q + 8 = 0
↔ q = 8*15 = 120
p = 12 – 1/30*120 = 8
tr = 8*120 = 960
tc = 4*120 + 100 = 580
Π = 960 – 580 = 380

bambi
07-07-11, 04:57 PM
tr = p*q = 12*q – 1/30*q^2
tc = 4*q +100
Π = tr – tc = -1/30*q^2 +8*q – 100
Π’ = -1/15*q + 8
Π’’ = -1/15 < 0
Π’ = 0
↔ -1/15*q + 8 = 0
↔ q = 8*15 = 120
p = 12 – 1/30*120 = 8
tr = 8*120 = 960
tc = 4*120 + 100 = 580
Π = 960 – 580 = 380
Bạn lypt67, cho mình hỏi :
Theo đề thì chi phí biến đổi mỗi ngày là 4, chi phí cố định là 100 => TC = 4+100 =104 chứ nhỉ? Nếu theo cách bạn ghi TC =4q+100 thì 4 là AVC chứ đâu phải TVC? Cách bạn giải thì đúng với đáp án bạn phuongminhme nói, nhưng theo mình không đúng với đề bài? :idontknow:

lypt67
07-07-11, 07:44 PM
Theo đề thì chi phí biến đổi mỗi ngày là 4, chi phí cố định là 100 => TC = 4+100 =104 chứ nhỉ? Nếu theo cách bạn ghi TC =4q+100 thì 4 là AVC chứ đâu phải TVC?Đề bài cho chi phí biến đổi = 4; tôi hiểu là biến phí đơn vị (vc); nếu đúng đó là tổng biến phí (tvc) thì xem như tôi chết câu này.

slkthoa
10-07-11, 03:11 PM
Bài này hơi độc, kết quả ra là -1. Nguyên nhân vì sao thì anh Hoàng giải giùm em nhé. Hehe.
Em vẫn chưa hiểu vì sao là -1 chứ không phải là 1?

slkthoa
10-07-11, 03:16 PM
Hàm số cung và hàm số cầu sp X có dạng Q=(-3/2)P +60 và Q=P-20. Khi chính phủ đánh thuế mỗi sản phẩm là 10dvt thì giá cân bằng mới và phần thuế mà người mua phải chịu trên mỗi sản phẩm (td) là:
1. P=40 và td=8
2. P=38 và td=5
3. P=36 và td =4
4. P=37 và td=5

Giải giúp mình với, mình chưa hiểu cái vụ thuế này lắm.

huadinhlan
21-07-11, 04:43 PM
tungttra
còn câu này mình lấy ra từ quyển đề cương ôn cao học của trường ĐHKT
Q=(2L3 )/3-4L2 -10L. Nên sử dụng L trong khoảng nào là hiệu quả nhất:
a) 3 →5
b) 0 →5
c) 0 →3
d) 3 →7
Trả lời: Trong quá trình SX, Dn trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 2 luôn đạt hiệu quả cao nhất.
Ở đây, dễ nhận thấy 3 giai đoạn là: 0->3; 3->5; 5->7. Như vậy sử dụng L trong khoảng 3->5 là hiệu quả nhất

huadinhlan
21-07-11, 04:52 PM
VỚI AC =6, Sản xuất đc 100sp. MC= 2. Để SX đc 70sp thì TC=?
Trả lời:
Mc = 2 => tc = 2q + tfc
ac = 6; q =100 => tc = 600
=> tfc = 400
q = 70 thÌ tc = 2*70 + 400 = 540

triqh@tpcvina
26-07-11, 02:27 PM
Đề bài cho chi phí biến đổi = 4; tôi hiểu là biến phí đơn vị (vc); nếu đúng đó là tổng biến phí (tvc) thì xem như tôi chết câu này.


CÁI NÀY TUI NGHĨ LÀ BẠN LY LÍ LUẬN ĐÚNG RÙI. CHI PHÍ BIẾN ĐỔI PHỤ THUỘC VÀO Q, CÒN CHI PHÍ CỐ ĐỊNH THÌ ĐỘC LẬP. DO ĐÓ, BÀI CHO LÀ 4 XEM NHƯ LÀ 4Q. NẾU Q = 1 THÌ XEM NHƯ TC = 104. :sorry:

withlove307
01-08-11, 01:58 PM
Cho mình hỏi câu hỏi trong 200 câu trắc nghiệm thầy Bảo, có đáp án sẵn rồi nhưng mình giải ra không giống như đáp án:

1. Cho hàm sản xuất Q=2(K^1/2)(L^1/2). Trong ngắn hạn, K=100, nếu giá của K là 1, giá của L là 4 thì hàm chi phí sẽ là:
a. STC=100+4L
b. STC=100+0.5Q
c. STC=100+0.5Q^2
d. STC=100+4Q
2. Nếu sản lượng tăng và sản lượng trung bình cũng tăng thì....:
a. Chi phí biến đổi trung bình giảm.
b. Chi phí cố định trung bình giảm
c. Tổng chi phí trung bình giảm
d. Chi phí biên giảm
--> câu này mình vẽ hình, mình nghĩ câu d cũng đúng chứ???
3. Mức sản lượng mà tại đó có sản lượng trung bình đạt cực đại thì cũng là mức sản lượng mà.....cực tiều:
a. Tổng chi phí trung bình
b. Chi phí biến đổi trung bình
c. Chi phí biên
d. Chi phí cố định trung bình
--> theo hình vẽ mình nghĩ là câu b????\

phuthuynho07
03-08-11, 11:44 AM
Hàm số cung và hàm số cầu sp X có dạng Q=(-3/2)P +60 và Q=P-20. Khi chính phủ đánh thuế mỗi sản phẩm là 10dvt thì giá cân bằng mới và phần thuế mà người mua phải chịu trên mỗi sản phẩm (td) là:
1. P=40 và td=8
2. P=38 và td=5
3. P=36 và td =4
4. P=37 và td=5

Giải giúp mình với, mình chưa hiểu cái vụ thuế này lắm.

theo mình thì thế này:
Qd=(-3/2)P +60-->P= -2/3Q +40
Qs=P-20----->P=Qs+20
Giá cân bằng tại Q+20=-2/3Q+40--->Q=12, P=32
khi đánh thuế t=10/sp thì hàm cầu giữ nguyên, hàm cung thay đổi là P=Qs+30
Giá cân bằng mới tại Q+30=-2/3Q+40-->Q=6, P=36
vậy phần thuế người mua chịu là: 36-32=4
--->chọn câu 3

Luis Figo
04-08-11, 11:21 AM
Uh Mình cũng không hiểu đáp án mấy câu này!nếu anh chị nào biết thì giải thích giúp em!

hoalai555
29-06-12, 05:57 PM
Một người dành thu nhập 210 dvt để mua 2 hàng hóa X và Y với Px=30 dvt , Py=10 dvt hữu dụng biên của người này như sau:


Số lượng MUx MUy
1 -------20------- 9
2------- 18------- 8
3------- 16------- 7
4 -------14 --------6
5 -------12-------5
6 -------10 ------- 4
7 -------8 --------2

Tổng hữu dụng lớn nhất người này đạt được:
a) 119
b) 170
c) 150
d) 185
Anh chị nào biết giải bài này ( chỉ cách giải giải nhe chứ không phải đưa đáp số)
bài này giải như sau:
ta có MUx/ Px = MUy/Py (1)
XPx + YPy = I (2)
từ (1) ta có MUx/30 = MUy/10 -> MUx = 3 MUy
từ bảng tren suy ra chọn X = 5, Y = 6
thế X = 5, Y = 6 vào (2) : 5 *30 + 6 * 10 = 210 -> thỏa (2)
do đó TUmax = (20+18+16+14+12) + (9+8+7+6+5+4) = 119
suy ra đáp án A

tungkt91
11-07-12, 01:50 PM
Cho mình hỏi :
Một dn canh tranh hoàn toàn có hàm MC= 3Q+600.Ơ mức giá thị trường hiện tại,thặng dư sản xuất là PS=1.500.00.Vậy giá này bằng?
A.2100
B.3600
C.5100
D.6600
2.Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí: TC = Q 2 + 300 Q +100.000 , Nếu giá thị trường là 1100 thì thặng dư sản xuất của doanh nghiệp:

a 160.000 b 320.000 c 400.000
d Các câu trên đều sai

ngochoa1205
15-07-12, 10:19 PM
độ dốc đường ngân sách = -3 =-Px/Py
Py=10=>Px=30
hệ số đường ngân sách = I/Py=> I= 1500 chọn câu b

phuthuynho07
22-07-12, 06:39 PM
Cho mình hỏi :

Một dn canh tranh hoàn toàn có hàm MC= 3Q+600.Ơ mức giá thị trường hiện tại,thặng dư sản xuất là PS=1.500.00.Vậy giá này bằng?

A.2100
B.3600
C.5100
D.6600
2.Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí: TC = Q 2 + 300 Q +100.000 , Nếu giá thị trường là 1100 thì thặng dư sản xuất của doanh nghiệp:

a 160.000 b 320.000 c 400.000
d Các câu trên đều sai


1.thị trường cạnh tranh hòan tòan PS= TR-TVC
P=MC-->TR = PQ= (3Q+600)*Q
MC= 3Q+600-->TVC= 3/2Q^2+600Q
SUY RA 1.500.000= 3/2Q^2-->Q=1000-->P=3Q+600=3600-->CHỌN CÂUB

2. TƯƠNG TỰ NHƯ TRÊN TA CÓ:

P=MC= 2Q+300=1100-->Q= 400
PS= TR-TVC= (2Q+300)*Q-Q^2+300Q= Q^2=160.000--->CHỌN CÂU A

hoamy_ho116
15-07-13, 02:49 AM
Ta có Ed=-1,3 có nghĩa là khi giá tăng 1% Qd giảm 1,3% => Giá tăng 10%, Qd giảm 13%
Ta có Es=-0,7 có nghĩa là khi giá tăng 1% Qs tăng 0,7% => Giá tăng 10%, Qs tăng 7%
Bên cầu giảm 13% còn bên cung lại tăng 7% => tổng mức dư thừa là 20%.
Giải thích thì 3 dòng chứ mà tính nhẩm cũng ra.

Nhimluc
05-09-13, 12:03 AM
Bạn nào có đáp án đề thi cao học ueh 2013: môn kinh tế học. cho mình xin với?