PDA

View Full Version : UEH_Hỏi đáp bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ môtigerBT
07-07-10, 11:27 AM
Mình có câu này giải khg được, xin hỏi các anh chị:
Nếu thuế ròng của chính phủ giảm đi một khoản là 500, thì chi tiêu sẽ tăng:
a/ 400 nếu MPC là 0,4
b/ 250 nếu MPC là 0,25
c/ 400 nếu MPS là 0,2
d/ 250 nếu MPS là 0,1
Đáp án chọn c nhưng mình khg biết giải như thế nào.

MoonStar
07-07-10, 12:00 PM
Mình có câu này giải khg được, xin hỏi các anh chị:
Nếu thuế ròng của chính phủ giảm đi một khoản là 500, thì chi tiêu sẽ tăng:
a/ 400 nếu MPC là 0,4
b/ 250 nếu MPC là 0,25
c/ 400 nếu MPS là 0,2
d/ 250 nếu MPS là 0,1
Đáp án chọn c nhưng mình khg biết giải như thế nào.

Ta có: Yd = Y - T
T giảm 500 -> Yd tăng 500

MPC = delta(C) / delta (Yd)
-> delta (C) = MPC. delta(Yd)
delta (C) = (1 - MPS). delta (Yd)
delta (C) = (1- 0.2) . 500
delta (C) = 400

tigerBT
07-07-10, 05:33 PM
Cho tôi hỏi:
1/- Năm 2008, VN nhập khẩu một lượng ôtô từ Nhật có giá trị 100 tỷ USD. Hoạt động nhập khẩu này sẽ làm cho GDP của VN năm 2008:
a/ Giảm tương ứng 100 tỷ USD
b/ Giảm nhưng ít hơn 100 tỷ USD
c/ Không thay đổi
d/ Giảm đúng bằng lượng tồn kho xe ôtô nhập từ Nhật trong năm.
2/- Giả thiết rằng hàm tiêu dùng là một đường cong có độ dốc giảm dần khi thu nhập tăng. Khi đó xu hướng tiêu dùng biên (MPC) sẽ như thế nào khi thu nhập tăng lên?
a/ Không đổi
b/ Trở nên nhỏ hơn
c/ Trở nên lớn hơn
d/ Trở nên rất lớn và khi đó MPC+MPS lớn hơn 1
Đáp án câu 1 chọn c, câu 2 chọn b, nhưng tôi khg hiểu tại sao lại chọn như thế?

bambi
07-07-10, 05:44 PM
Cho tôi hỏi:
1/- Năm 2008, VN nhập khẩu một lượng ôtô từ Nhật có giá trị 100 tỷ USD. Hoạt động nhập khẩu này sẽ làm cho GDP của VN năm 2008:
a/ Giảm tương ứng 100 tỷ USD
b/ Giảm nhưng ít hơn 100 tỷ USD
c/ Không thay đổi
d/ Giảm đúng bằng lượng tồn kho xe ôtô nhập từ Nhật trong năm.
2/- Giả thiết rằng hàm tiêu dùng là một đường cong có độ dốc giảm dần khi thu nhập tăng. Khi đó xu hướng tiêu dùng biên (MPC) sẽ như thế nào khi thu nhập tăng lên?
a/ Không đổi
b/ Trở nên nhỏ hơn
c/ Trở nên lớn hơn
d/ Trở nên rất lớn và khi đó MPC+MPS lớn hơn 1
Đáp án câu 1 chọn c, câu 2 chọn b, nhưng tôi khg hiểu tại sao lại chọn như thế?
câu 1: hoạt động nhập khẩu đó mang tính thời điểm, còn GDP là chỉ tiêu thời kỳ, nên ko ảnh hưởng đến GDP tại thời điểm đó.

6789
07-07-10, 06:02 PM
Cho tôi hỏi:
1/- Năm 2008, VN nhập khẩu một lượng ôtô từ Nhật có giá trị 100 tỷ USD. Hoạt động nhập khẩu này sẽ làm cho GDP của VN năm 2008:
a/ Giảm tương ứng 100 tỷ USD
b/ Giảm nhưng ít hơn 100 tỷ USD
c/ Không thay đổi
d/ Giảm đúng bằng lượng tồn kho xe ôtô nhập từ Nhật trong năm.
2/- Giả thiết rằng hàm tiêu dùng là một đường cong có độ dốc giảm dần khi thu nhập tăng. Khi đó xu hướng tiêu dùng biên (MPC) sẽ như thế nào khi thu nhập tăng lên?
a/ Không đổi
b/ Trở nên nhỏ hơn
c/ Trở nên lớn hơn
d/ Trở nên rất lớn và khi đó MPC+MPS lớn hơn 1
Đáp án câu 1 chọn c, câu 2 chọn b, nhưng tôi khg hiểu tại sao lại chọn như thế?

Câu 2:
MPC chính là hệ số góc của hàm tiêu dùng, MPC = delta(C)/delta(Yd)
do hàm tiêu dùng (C) có độ dốc giảm dần nên khi thu nhập tăng lên thì MPC có xu hướng nhỏ đi :Đồng Ý:

Câu 1:
Theo phương pháp tiêu dùng (trong sách gọi là dòng chi tiêu): GDP = C +I +G + NX
Khi nhập khẩu ô tô từ Nhật: + C tăng lên: 100 tỷ USD
+ NX giảm đi: 100 tỷ USD
=> GDP không đổi

bambi
08-07-10, 01:32 PM
Câu 2:
MPC chính là hệ số góc của hàm tiêu dùng, MPC = delta(C)/delta(Yd)
do hàm tiêu dùng (C) có độ dốc giảm dần nên khi thu nhập tăng lên thì MPC có xu hướng nhỏ đi :Đồng Ý:

Câu 1:
Theo phương pháp tiêu dùng (trong sách gọi là dòng chi tiêu): GDP = C +I +G + NX
Khi nhập khẩu ô tô từ Nhật: + C tăng lên: 100 tỷ USD
+ NX giảm đi: 100 tỷ USD
=> GDP không đổi
câu 1: bạn có chắc là toàn bộ 100 tỷ USD ô tô đều được tiêu dùng hết trong C trong năm 2008 không? Nếu C khong sử dụng hết 100 tỷ USD mà ít hơn thì làm GDP giảm ?.
Câu trả lời này có đồng nghĩa với " Nhập khẩu không ảnh hưởng đến GDP?", vì toàn bộ hàng hoá nhập khẩu đêù được trừ vào C ?

6789
08-07-10, 03:12 PM
câu 1: bạn có chắc là toàn bộ 100 tỷ USD ô tô đều được tiêu dùng hết trong C trong năm 2008 không? Nếu C khong sử dụng hết 100 tỷ USD mà ít hơn thì làm GDP giảm ?.
Câu trả lời này có đồng nghĩa với " Nhập khẩu không ảnh hưởng đến GDP?", vì toàn bộ hàng hoá nhập khẩu đêù được trừ vào C ?

Thanks bạn Hoàng!

1. Nếu không tiêu dùng hết 100 tỷ USD, khi đó lượng tồn kho được xem như một khoản đầu tư mà bạn: delta(GDP) = delta(C) + delta(I) + delta(NX) = 0.
(theo như thầy giáo KTVM của mình, thực tế GDP tăng :idontknow:)
2. Bạn có thể nói rõ hơn vì sao hoạt động nhập khẩu 100 tỷ USD ô tô mang tính thời điểm không

bambi
08-07-10, 03:30 PM
Theo mình, chỉ số GDP tính cho toàn thời kỳ tức là tổng hợp của hoạt động các thành phần trong 1 năm. còn hoạt động nhập khẩu oto chỉ là một trong những hoạt động xuất khẩu. :idontknow:
Chắc đê khi học môn kinh tế vĩ mô sẽ hỏi giáo viên.

quochuy86
08-07-10, 05:43 PM
Nhờ mọi người giải thích giùm mình câu hỏi này vơi (SGK câu 21, trang 136)

21. Nếu hàm tiêu dùng là 1 đường thẳng:
a. Thu nhập khả dụng càng tăng thì tiêu dùng càng tăng
b. Thu nhập khả dụng tăng thì tiêu dùng biên không đổi
c. a,b đều đúng
d. a,b đều sai

Đáp án trong sách là câu c (mình chọn câu a). song mình lại không nghĩ như vậy vi thấy:
tiêu dùng biên (MPC) = DeltaC/DeltaYd
nên Thu nhập khả dụng (Yd) tăng à MPC phải giảm chứ.
Nhờ mọi người giúp đỡ nha
Thân
email: mrhuymsb@gmail.com

6789
08-07-10, 06:06 PM
Nhờ mọi người giải thích giùm mình câu hỏi này vơi (SGK câu 21, trang 136)

21. Nếu hàm tiêu dùng là 1 đường thẳng:
a. Thu nhập khả dụng càng tăng thì tiêu dùng càng tăng
b. Thu nhập khả dụng tăng thì tiêu dùng biên không đổi
c. a,b đều đúng
d. a,b đều sai

Đáp án trong sách là câu c (mình chọn câu a). song mình lại không nghĩ như vậy vi thấy:
tiêu dùng biên (MPC) = DeltaC/DeltaYd
nên Thu nhập khả dụng (Yd) tăng à MPC phải giảm chứ.
Nhờ mọi người giúp đỡ nha
Thân
email: mrhuymsb@gmail.com


Đúng là khi Yd tăng thì MPC có xu hướng giảm, nhưng ở đây giả định hàm tiêu dùng là một đường thẳng mà bạn. (nếu MPC có xu hướng giảm thì hàm tiêu dùng là một đường cong) :Đồng Ý:

quochuy86
09-07-10, 10:29 AM
Đúng là khi Yd tăng thì MPC có xu hướng giảm, nhưng ở đây giả định hàm tiêu dùng là một đường thẳng mà bạn. (nếu MPC có xu hướng giảm thì hàm tiêu dùng là một đường cong) :Đồng Ý:
Cho mình hỏi: Trong sách có ghi phương trình của hàm tiêu dùng là:
C = Co + Cm.Yd
với Cm = MPC, và thấy vẽ trên đồ thị nó là 1 đường thẳng -->MPC phải phụ thuộc vào Yd chứ. Bạn giải thích rõ hơn chỗ này giùm mính nhé:botay:. Thanks:siettay:
Nhân tiện cho mình hỏi: nếu hàm tiêu dùng là 1 đường thẳng thì Phương trình nó viết ntn? :)
Thân

6789
09-07-10, 11:12 AM
Cho mình hỏi: Trong sách có ghi phương trình của hàm tiêu dùng là:
C = Co + Cm.Yd
với Cm = MPC, và thấy vẽ trên đồ thị nó là 1 đường thẳng -->MPC phải phụ thuộc vào Yd chứ. Bạn giải thích rõ hơn chỗ này giùm mính nhé:botay:. Thanks:siettay:
Nhân tiện cho mình hỏi: nếu hàm tiêu dùng là 1 đường thẳng thì Phương trình nó viết ntn? :)
Thân

Thì đúng rồi bạn,
khi vẽ trên đồ thị trục tung biểu diễn (C), trục hoành biểu diễn (Yd). Nếu nó là đường thẳng thì Cm (hay MPC) phải là hằng số mà :Đồng Ý:

6789
12-07-10, 10:32 AM
Sáng ra tranh thủ xem mấy bài trắc nghiệm, có bài này mọi người xem dùm:

1. Một nước có dân số 40 triệu người, trong đó 18 triệu có việc làm, 2 triệu thất nghiệp. tỷ lệ thất nghiệp là:
a. 11%
b. 8%
c. 5%
d. 10%

2. Một người vừa chuyển 1 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi có thể viết sec (checkable deposit). Khi đó:
a. M1 và M2 đều giảm
b. M1 giảm, M2 tăng
c. M1 giảm, M2 không thay đổi
d. M1 tăng, M2 không thay đổi.

:idontknow:

6789
12-07-10, 10:46 AM
Thêm bài này nữa, phần vĩ mô mình hơi lởm khởm :think:

Biết rằng c = 20% (chắc là C/D:idontknow:), d = 10%. H (hay M0) = 2000 tỷ đồng. Giả sử NHTW tăng d(bb) thêm 10%, lượng cung tiền sẽ:
a. tăng 2000 tỷ đồng
b. giảm 2000 tỷ đồng
c. không thay đổi
d. không phải các kết quả trên

buithuha133
12-07-10, 12:37 PM
Câu 1:d. U = 2/(2+18) = 10%
Cầu 2: d. Xem lại công thức M1 và M2 nhé!

buithuha133
12-07-10, 12:40 PM
Thêm bài này nữa, phần vĩ mô mình hơi lởm khởm :think:

Biết rằng c = 20% (chắc là C/D:idontknow:), d = 10%. H (hay M0) = 2000 tỷ đồng. Giả sử NHTW tăng d(bb) thêm 10%, lượng cung tiền sẽ:
a. tăng 2000 tỷ đồng
b. giảm 2000 tỷ đồng
c. không thay đổi
d. không phải các kết quả trên
Câu b. lúc đầu; m = (cr +1)/(cr +rr) = (0.2+1)/(0.2+0.1) =4 => MS =4*2000 = 8000

Khi NHTW tăng d thêm 10% => rr =0.2 => m=3 => MS =3*2000 = 6000

6789
12-07-10, 03:08 PM
Thêm mấy câu nữa nào :please:

1. Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở:
a. mục đích sử dụng
b. thời gian tiêu thụ
c. độ bền trong quá trình sử dụng
d. cả a, b, c.

2. Những bộ phận nào sau đây được tính vào tổng đầu tư của nền kinh tế
a. trả tiền thuê nhà
b. chi trả lương giáo viên
c. lượng hàng tồn kho tăng lên
d. các câu trên đều đúng :Bravo:

3. Trong mô hình xác định sản lượng, nếu sản lượng thực tế Y = 2000 và tổng cầu AD= 1950 thì sản lượng cân bằng trong nền kinh tế sẽ là:
a. 2000
b. 1950
c. nhỏ hơn 1950
d. không câu nào đúng

triqh@tpcvina
13-07-10, 04:28 PM
1. Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở:
a. mục đích sử dụng
b. thời gian tiêu thụ
c. độ bền trong quá trình sử dụng
d. cả a, b, c.

câu trả lời đúng là d : cả a, b, c vì
+ Mục đích sử dụng: ví dụ như quá trình sản xuất đường thì sản phẩm trung gian là mật có thể sử dụng chó mục đích khác, sản phẩm cuối cùng là đường có thể sử dụng mục đích khác
+Thời gian tiêu thụ cũng khác nhau: ví dụ đường chưa tinh chế sẽ tiêu thụ chậm hoạc nhanh hơn đường đã tinh chế ( tùy theo yêu cầu đầu ra)
+ Độ bền cũng khác nhau: bạn tự giải thích nhé.
Nếu bạn thấy đúng thì cám ơn 1 tiếng nhé. hee

6789
13-07-10, 05:43 PM
Up, còn 2 câu nữa mọi người cho ý kiến nào

2. Những bộ phận nào sau đây được tính vào tổng đầu tư của nền kinh tế
a. trả tiền thuê nhà
b. chi trả lương giáo viên
c. lượng hàng tồn kho tăng lên
d. các câu trên đều đúng :Bravo:

3. Trong mô hình xác định sản lượng, nếu sản lượng thực tế Y = 2000 và tổng cầu AD= 1950 thì sản lượng cân bằng trong nền kinh tế sẽ là:
a. 2000
b. 1950
c. nhỏ hơn 1950
d. không câu nào đúng

triqh@tpcvina
20-07-10, 02:01 PM
Tôi có câu này tạm thời nghĩ không thông, nhờ bạn nào giúp giùm nhe!

Nếu MPI là 0.2, sản lượng gia tăng 10 tỷ, vậy đầu tư sẽ gia tăng
a. 0 tỷ
b. 50 tỷ
c. 2 tỷ
d. khoảng 5 tỷ

cám ơn. ( giải chi tiết )

tutkkt
20-07-10, 10:48 PM
Tôi có câu này tạm thời nghĩ không thông, nhờ bạn nào giúp giùm nhe!

Nếu MPI là 0.2, sản lượng gia tăng 10 tỷ, vậy đầu tư sẽ gia tăng
a. 0 tỷ
b. 50 tỷ
c. 2 tỷ
d. khoảng 5 tỷ

cám ơn. ( giải chi tiết )

Hàm đầu tư: I = Io + Im.Y ( Im = MPI = đầu tư biên: phản ánh mức thay đổi của đầu tư khi sản lượng thay đổi 1 đơn vị ).
Io là đầu tư tự định ( độc lập, ko phụ thuộc sản lượng ).
Vậy Y tăng 10 tỷ, MPI = 0,2 thì đầu tư I tăng 10.0,2 ( tỷ ) = 2 ( tỷ ) hay sao í ! hí hí!:idontknow: Vậy đáp án là c hay sao í! hí hí!

triqh@tpcvina
22-07-10, 12:23 PM
Mình có câu này sao làm hoài không ra kết quả :
Cho MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, Co =38, To=20, Io=100, G=120, X=40, Mo=38, Yp=600, Un=5%
1) Mức sản lượng cân bằng
a. Y=350 ; b. Y=498 ; c. Y=450 ; d. Y=600
2) Tình trạng ngân sách tại điểm cân bằng :
a. Cân bằng ; b. thiếu thông tin kết luận; c. thâm hụt ; d. thặng dư
3) Tình trạng cán cân thương mại
a. Thâm hụt 37.8
b. Thặng dư 37.8
c. Cân bằng
d. Không câu nào đúng
Các bạn giải giúp nhe, nhớ ghi bài giải lun nhe. cảm ơn

MoonStar
22-07-10, 02:41 PM
Mình có câu này sao làm hoài không ra kết quả :
Cho MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, Co =38, To=20, Io=100, G=120, X=40, Mo=38, Yp=600, Un=5%
1) Mức sản lượng cân bằng
a. Y=350 ; b. Y=498 ; c. Y=450 ; d. Y=600
2) Tình trạng ngân sách tại điểm cân bằng :
a. Cân bằng ; b. thiếu thông tin kết luận; c. thâm hụt ; d. thặng dư
3) Tình trạng cán cân thương mại
a. Thâm hụt 37.8
b. Thặng dư 37.8
c. Cân bằng
d. Không câu nào đúng
Các bạn giải giúp nhe, nhớ ghi bài giải lun nhe. cảm ơn

1. AD = C+ I + G+ X - M
= Co+ Cm.Yd + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= Co + Cm.(Y - T) + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= Co + Cm(Y -To -TmY) + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= 0.5Y + 249

Cân bằng: Y = AD
-> Y = 0.5Y + 249
-> Y = 498
-> câu b

2. Ngân sách: B = T- G = To +TmY - G = - 0.4 <0
-> Ngân sách thâm hụt -> câu c

3. Cán cân thương mại: N= X-M = X- Mo - Mm.Y= -37.84<0
-> thâm hụt -> câu a

triqh@tpcvina
22-07-10, 04:01 PM
[QUOTE=MoonStar;129932]1. AD = C+ I + G+ X - M
= Co+ Cm.Yd + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= Co + Cm.(Y - T) + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= Co + Cm(Y -To -TmY) + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= 0.5Y + 249

Cân bằng: Y = AD
-> Y = 0.5Y + 249
-> Y = 498
-> câu b

2. Ngân sách: B = T- G = To +TmY - G = - 0.4 <0
-> Ngân sách thâm hụt -> câu c

các câu kia bạn làm đúng lắm, riêng câu 2 trong sách lại trả lời là câu a. cân bằng, nên mình phân vân. có bạn nào có cao kiến nào không, liệu sách có sai không. sách bài tập kinh tế vĩ mô của TS. Nguyễn Như Ý - trường đại học kinh tế TPHCM

triqh@tpcvina
22-07-10, 04:24 PM
Trong một nền kinh tế cho biết tiêu dùng tự định 10 tỷ, đầu tư 50 tỷ, chi tiêu của chính phủ 60 tỷ, xuất khẩu 32 tỷ, nhập khẩu 1/10 giá trị sản lượng, tiêu dùng biên là 0.8, thuế ròng 1/8 giá trị sản lượng. sản lượng cân bằng của nền kinh tế là:
a. 320 tỷ
b. 340 tỷ
c. 380 tỷ
d. 360 tỷ

bạn nào giúp với sao giải không ra.

MoonStar
22-07-10, 04:45 PM
Trong một nền kinh tế cho biết tiêu dùng tự định 10 tỷ, đầu tư 50 tỷ, chi tiêu của chính phủ 60 tỷ, xuất khẩu 32 tỷ, nhập khẩu 1/10 giá trị sản lượng, tiêu dùng biên là 0.8, thuế ròng 1/8 giá trị sản lượng. sản lượng cân bằng của nền kinh tế là:
a. 320 tỷ
b. 340 tỷ
c. 380 tỷ
d. 360 tỷ

bạn nào giúp với sao giải không ra.

Tính giống như câu trên: AD = 152 + 0,6Y

-> Y = 380 tỷ

6789
23-07-10, 09:56 AM
Trong 100 câu trắc nghiệm mới của thầy Hoài Bảo, có câu số 4 phần vĩ mô:

Một nền kinh tế có sản lượng cân bằng là 1000. Nếu chính phủ quyết định tăng thêm số thu thuế để tài trợ cho chi tiêu cho năm tới là 200, thì thu nhập cân bằng mới sẽ tăng thêm:
a/ lớn hơn 200
b/ nhỏ hơn 200
c/ bằng 200
d/ không xác định

Đáp án là C và có giải thích: đây là tình huống tăng T đúng bằng G, khi đó số nhân là 1 và Y tăng đúng bằng G mà thôi.??????

Dntphuc
24-07-10, 01:36 AM
"Cho các số liệu sau của VN 1998 :
Chi tiêu của người tiêu dùng : 293.569 (tỷ đồng) , trợ cấp 5.883 , địa tô và tiền thuê 27.464 , thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài 5.619 , chi tiêu của chính phủ 91.847 , thuế đánh vào các khoản chi tiêu 75.029 , lợi nhuận 77.458 , tiêu hao tư bản 45.918 , mức tăng hàng tồn kho 4.371 , đầu tư cố định 88.751 , Xuất khẩu 108.533 , nhập khẩu 125.194 , tiền lương 262.392 , các khoản thu nhập nhân tố khác 2.708
Tính GDP và GNP theo giá thị trường ?
Tính GDP theo nhân tố chi phí (theo thu nhập)
Tính SP quốc dân ròng và thu nhập quốc dân theo giá thị trường "
Bạn nào bít giúp mình với sao giải hoài mà mình tính GDP theo 2 pp nó ra 2 số khác nhau ?

WaTaShia
26-07-10, 01:04 PM
Mình có một số câu kinh tế vĩ mô, nhờ các bạn giải giúp:

1. Nếu thuế ròng của chính phủ giảm đi một khoản 500, thì chi tiêu sẽ tăng:

a) 400 nếu MPC là 0.4
b) 250 nếu MPC là 0.25
c) 400 nếu MPS là 0.2
d) 250 nếu MPS là 0.1

2. Trong nền kinh tế đóng, bắt đầu từ mức cân bằng. Giả sử MPC = 0.6; tăng đầu tư tự định 30 tỷ, thì sản lượng tăng thêm;

a) 30 tỷ đồng nếu khuynh hướng đầu tư biên theo Y bằng 0
b) 75 tỷ đồng nếu khuynh hướng đầu tư biên theo Y bằng 0
c) 150 tỷ đồng nếu khuynh hướng đầu tư biên theo Y khác 0
d) Không câu nào đúng

3. Đầu tư theo kế hoạch là 100 tỷ đồng. Mọi người quyết định tiết kiệm một tỷ phần cao hơn trong thu nhập, cụ thể là hàm tiết kiệm thay đổi từ S=0.3Y đến S=0.5Y. Khi đó:

a) Thu nhập cân bằng giảm
b) Tiết kiệm thay đổi
c) Tiết kiệm giảm
d) a và b đều đúng

Phần tô đậm là đáp án của mỗi câu, nhưng mình không lý giải được! Mong các bạn chỉ giúp! thanks!

MoonStar
26-07-10, 03:09 PM
Mình có một số câu kinh tế vĩ mô, nhờ các bạn giải giúp:

1. Nếu thuế ròng của chính phủ giảm đi một khoản 500, thì chi tiêu sẽ tăng:

a) 400 nếu MPC là 0.4
b) 250 nếu MPC là 0.25
c) 400 nếu MPS là 0.2
d) 250 nếu MPS là 0.1

2. Trong nền kinh tế đóng, bắt đầu từ mức cân bằng. Giả sử MPC = 0.6; tăng đầu tư tự định 30 tỷ, thì sản lượng tăng thêm;

a) 30 tỷ đồng nếu khuynh hướng đầu tư biên theo Y bằng 0
b) 75 tỷ đồng nếu khuynh hướng đầu tư biên theo Y bằng 0
c) 150 tỷ đồng nếu khuynh hướng đầu tư biên theo Y khác 0
d) Không câu nào đúng

3. Đầu tư theo kế hoạch là 100 tỷ đồng. Mọi người quyết định tiết kiệm một tỷ phần cao hơn trong thu nhập, cụ thể là hàm tiết kiệm thay đổi từ S=0.3Y đến S=0.5Y. Khi đó:

a) Thu nhập cân bằng giảm
b) Tiết kiệm thay đổi
c) Tiết kiệm giảm
d) a và b đều đúng

Phần tô đậm là đáp án của mỗi câu, nhưng mình không lý giải được! Mong các bạn chỉ giúp! thanks!

Câu 1: câu này có giải ở topic này rồi:

Ta có: Yd = Y - T
T giảm 500 -> Yd tăng 500

MPC = delta(C) / delta (Yd)
-> delta (C) = MPC. delta(Yd)
delta (C) = (1 - MPS). delta (Yd)
delta (C) = (1- 0.2) . 500
delta (C) = 400

Câu 2:
Câu này mình làm ra đáp án b
MPC= 0,6 -> MPS = 1- 0,6 = 0,4

Vì nên KT' đóng nên S= I
-> delta(S) = delta(I)

MPS = delta(S)/delta(Y)
-> delta(Y) = delta(S)/MPS = 75

Câu 3:

Đây là nghịch lý tiết kiệm: khi S của mỗi cá nhân tăng khi thu nhập ko đổi thì tổng tiết kiệm trong nền kinh tế sẽ giảm -> Y giảm

MoonStar
27-07-10, 01:08 AM
1. AD = C+ I + G+ X - M
= Co+ Cm.Yd + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= Co + Cm.(Y - T) + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= Co + Cm(Y -To -TmY) + Io + ImY + G + X - Mo - Mm.Y
= 0.5Y + 249

Cân bằng: Y = AD
-> Y = 0.5Y + 249
-> Y = 498
-> câu b

2. Ngân sách: B = T- G = To +TmY - G = - 0.4 <0
-> Ngân sách thâm hụt -> câu c

các câu kia bạn làm đúng lắm, riêng câu 2 trong sách lại trả lời là câu a. cân bằng, nên mình phân vân. có bạn nào có cao kiến nào không, liệu sách có sai không. sách bài tập kinh tế vĩ mô của TS. Nguyễn Như Ý - trường đại học kinh tế TPHCM

Ko biết sách của bạn là xuất bản năm nào, chứ sách của mình xuất bản năm 2009 đáp án câu 2 là c: thâm hụt bạn à.:)

triqh@tpcvina
27-07-10, 09:33 AM
Câu b. lúc đầu; m = (cr +1)/(cr +rr) = (0.2+1)/(0.2+0.1) =4 => MS =4*2000 = 8000

Khi NHTW tăng d thêm 10% => rr =0.2 => m=3 => MS =3*2000 = 6000


Kết luận : sau khi NHTW tăng 10% lượng tiền sẽ : 6000-8000 = - 2000 vậy kết luận là câu b :Đồng Ý:

triqh@tpcvina
27-07-10, 09:37 AM
Ko biết sách của bạn là xuất bản năm nào, chứ sách của mình xuất bản năm 2009 đáp án câu 2 là c: thâm hụt bạn à.:)


Ừ, sách mình xuất bản năm 2005. trong đó mình thấy rất nhiều câu đáp án hình như đánh nhầm c thành b và b lài thành c. :chetroi:

WaTaShia
27-07-10, 04:26 PM
Một số câu kinh tê Vĩ Mô:

1. Nếu xu hướng tiết kiệm biên là 0.2, thuế biên là 0.1, đầu tư biên là 0.08. số nhân chi tiêu của nên kinh tế là:
a) k=4
b)k=5
c)k=6
d) Tất cả đều sai

Mình tính ra kết quả k=2.77 nên chọn đáp án (d) nhưng đáp án trong sách là (c). Các bạn tính giúp xem ra k= mấy nhé!

2. Nếu chi chuyển nhượng gia tăng 8 tỷ và xu hương tiết kiệm biên là 0.3
a)Tiêu dùng sẽ tăng thêm 5.6 tỷ
b)Tiêu dùng sẽ tăng ít hơn 5.6 tỷ
c) Tổng cầu tăng thêm 8 tỷ
d) Tổng cầu tăng thêm ít hơn 8 tỷ
Thanks!

MoonStar
27-07-10, 05:55 PM
Một số câu kinh tê Vĩ Mô:

1. Nếu xu hướng tiết kiệm biên là 0.2, thuế biên là 0.1, đầu tư biên là 0.08. số nhân chi tiêu của nên kinh tế là:
a) k=4
b)k=5
c)k=6
d) Tất cả đều sai

Mình tính ra kết quả k=2.77 nên chọn đáp án (d) nhưng đáp án trong sách là (c). Các bạn tính giúp xem ra k= mấy nhé!

2. Nếu chi chuyển nhượng gia tăng 8 tỷ và xu hương tiết kiệm biên là 0.3
a)Tiêu dùng sẽ tăng thêm 5.6 tỷ
b)Tiêu dùng sẽ tăng ít hơn 5.6 tỷ
c) Tổng cầu tăng thêm 8 tỷ
d) Tổng cầu tăng thêm ít hơn 8 tỷ
Thanks!

Câu 1: mình ra đáp án b) k =5

Sm = 0.2 -> Cm = 0.8

k = 1/[1- Cm(1-Tm) - Im] = 5

Câu 2: Sm = 0.3 -> Cm =0.7

delta(Tr) = 8 tỷ

k(Tr) =k.Cm = delta(Y)/delta(Tr)
-> delta(Y)= k. Cm.delta(Tr) = k.delta(AD)
Vậy delta(AD) = Cm. delta(Tr) = 0.7 x 8 = 5.6 tỷ

Tăng của cầu cũng chính là tăng của tiêu dùng.

hungcuong03
27-07-10, 11:59 PM
câu 11, trang 134 ( sách bài tập kinh tế vĩ mô)

nếu MPS là 0,3, MPI là 0,1 khi đầu tư giảm bớt 5 tỷ, mức sản lượng sẽ thay đổi
a. giảm xuống 10 tỷ
b. tăng thêm 25 tỷ
c. tăng thêm 10 tỷ
d. giảm xuống 25 tỳ
bạn nào biết giải chi tiết nhé. thank

MoonStar
28-07-10, 01:02 AM
câu 11, trang 134 ( sách bài tập kinh tế vĩ mô)

nếu MPS là 0,3, MPI là 0,1 khi đầu tư giảm bớt 5 tỷ, mức sản lượng sẽ thay đổi
a. giảm xuống 10 tỷ
b. tăng thêm 25 tỷ
c. tăng thêm 10 tỷ
d. giảm xuống 25 tỳ
bạn nào biết giải chi tiết nhé. thank

MPS = 0,3 -> MPC = 0,7

k = 1/(1- Cm - Im) = 5

delta(I)= - 5 -> delta(AD) = - 5

-> delta(Y) = k.delta(AD) = - 25 tỷ

Mức sản lượng giảm 25 tỷ, đáp án câu d.

tutkkt
28-07-10, 01:19 AM
MPS = 0,3 -> MPC = 0,7

k = 1/(1- Cm - Im) = 5

delta(I)= 5 -> delta(AD) = 5

-> delta(Y) = k.delta(AD) = 25 tỷ

Mức sản lượng giảm 25 tỷ, đáp án câu d.

Có nên ( hí hí ) thêm dấu trừ ( - ) vào không?

MoonStar
28-07-10, 11:05 AM
Có nên ( hí hí ) thêm dấu trừ ( - ) vào không?

Ok, đã fix. Thanks.

WaTaShia
28-07-10, 05:16 PM
Mình có một số câu giải ra không đúng đáp án trong sách, các bạn giải giúp:

1. Giả sử dự trữ bắt buộc là 10%, dự trữ tuỳ ý là 10%, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân sách so với tiền ký thác ở ngân hàng là 60%. Số nhân tiền tệ trong trường hợp này sẽ là:
a. K=3
b. K=4
c. K= 2
d. K=5

2. Giả sử lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế là 1400, tiền cơ sở là 700, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký thác là 80%, dự trữ tuỳ ý là 5%, vậy dự trữ bắt buộc là:
1. 10%
b. 5%
c. 3 %
d. 2%

MoonStar
28-07-10, 05:40 PM
Mình có một số câu giải ra không đúng đáp án trong sách, các bạn giải giúp:

1. Giả sử dự trữ bắt buộc là 10%, dự trữ tuỳ ý là 10%, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân sách so với tiền ký thác ở ngân hàng là 60%. Số nhân tiền tệ trong trường hợp này sẽ là:
a. K=3
b. K=4
c. K= 2
d. K=5

2. Giả sử lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế là 1400, tiền cơ sở là 700, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký thác là 80%, dự trữ tuỳ ý là 5%, vậy dự trữ bắt buộc là:
1. 10%
b. 5%
c. 3 %
d. 2%

Hai bài này có cùng cách giải, chú ý là tỉ lệ dự trữ d trong công thức số nhân tiền là bao gồm dự trữ tùy ý và dự trữ bắt buộc.

tinhco01
28-07-10, 05:41 PM
Mình có một số câu giải ra không đúng đáp án trong sách, các bạn giải giúp:

1. Giả sử dự trữ bắt buộc là 10%, dự trữ tuỳ ý là 10%, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân sách so với tiền ký thác ở ngân hàng là 60%. Số nhân tiền tệ trong trường hợp này sẽ là:
a. K=3
b. K=4
c. K= 2
d. K=5

2. Giả sử lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế là 1400, tiền cơ sở là 700, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký thác là 80%, dự trữ tuỳ ý là 5%, vậy dự trữ bắt buộc là:
1. 10%
b. 5%
c. 3 %
d. 2%

Đáp án của mình như sau:
1.c K=2

Theo đề bài ta có:
c = 60% = 0,6
d bắt buộc = 10% = 0,1
d tùy ý = 10% = 0,1
Suy ra: d = d bắt buộc + d tùy ý = 0,2
Vậy: k = (c + 1 )/(c + d)
= (0,6 + 1)/(0,6 + 0,2)
Hay: k = 2

2.b 5%

Ta có: M = 1.400
H = 700
Suy ra: k = M/H = 2
c = 0,8
Từ công thức số nhân: k = (c + 1 )/(c + d)
Ta tính được: d = 0,1
Do đó: d bắt buộc = d - d tùy ý = 0,05 = 5%

thanhtamthuy
29-07-10, 12:54 PM
Em có câu hỏi này, câu 10 trang 131 sách ôn tập kinh tế học, em không biết cách giải. Anh chị nào biết thì chỉ em nha. Em cảm ơn ạ.

Giả sử có hàm tiêu dùng là C = 1200 + 0.6 Yd. Nếu thu nhập khả dụng tăng thêm 1000 đvt thì tiết kiệm (S) sẽ tăng thêm:
a. 600
b.400
c.200
d.300

thanhtamthuy
29-07-10, 01:05 PM
Em tự giải như vậy không biết đúng không?
C = 1200 + 0.6 Yd
Phương trình hàm tiêu dùng dạng: C = Co + Cm.Yd => Cm = 0.6
Mà Cm + Sm = 1 => Sm = 1-Cm=0.4
Sm= 1-Cm=delta S/delta Yd => delta S = Sm x delta Yd = 0.4 x 1000 = 400

=> Chọn đáp án B

tinhco01
29-07-10, 01:22 PM
Em tự giải như vậy không biết đúng không?
C = 1200 + 0.6 Yd
Phương trình hàm tiêu dùng dạng: C = Co + Cm.Yd => Cm = 0.6
Mà Cm + Sm = 1 => Sm = 1-Cm=0.4
Sm= 1-Cm=delta S/delta Yd => delta S = Sm x delta Yd = 0.4 x 1000 = 400

=> Chọn đáp án B

Bạn giải như vậy là đúng rồi. Đề nghị lần sau post trúng topic nha, nếu ko bài bạn sẽ bị delete đó.

hungcuong03
30-07-10, 01:23 AM
câu 12, trang 188( sách bài tập kinh tế vĩ mô)

Gia sử hàm cầu về tiền ở mức sản lượng LM = 450 - 20r. H = 200, K=2 vậy lãi suất cân bằng thị trường tiền tệ là
a. r = 3%
b. r = 2,5%
c. r = 2%
d. r = 1,5%
câu 23, cho biết tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi ngân hàng là 60%, tỷ lệ dự trữ so với tiền gửi ngân hàng là 20%, khi ngân hàng TW mua một lượng trái phiếu 1 tỷ đồng sẽ làm cho lượng cung tiền
a. tăng 2 tỷ
b. giảm 2 tỷ
c . tăng thêm 1 tỷ
d. giảm 1 tỷ
bạn nào biết giải chi tiết nhé. thank

tinhco01
30-07-10, 09:04 AM
câu 12, trang 188( sách bài tập kinh tế vĩ mô)

Gia sử hàm cầu về tiền ở mức sản lượng LM = 450 - 20r. H = 200, K=2 vậy lãi suất cân bằng thị trường tiền tệ là
a. r = 3%
b. r = 2,5%
c. r = 2%
d. r = 1,5%
câu 23, cho biết tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi ngân hàng là 60%, tỷ lệ dự trữ so với tiền gửi ngân hàng là 20%, khi ngân hàng TW mua một lượng trái phiếu 1 tỷ đồng sẽ làm cho lượng cung tiền
a. tăng 2 tỷ
b. giảm 2 tỷ
c . tăng thêm 1 tỷ
d. giảm 1 tỷ
bạn nào biết giải chi tiết nhé. thank

Câu 12:
Đáp án b: r = 2,5%
Theo đề bài ta có: H = 200, k = 2 suy ra M =200 * 2 = 400
Cân bằng M = LM <=> 400 = 450 - 20r
Giải phương trình trên tìm được: r = 2,5%

Câu 23:
Đáp án a: tăng 2 tỷ
Khi NHTW mua trái phiếu thì làm cho lượng cung tiền tăng, cụ thể:
ta có: c = 60% = 0,6; d = 20% = 0,2, suy ra k = 2
Khi đó: delta M = k*delta H = 2 * 1 tỷ = 2 tỷ

WaTaShia
02-08-10, 12:13 PM
Giả sử có các hàm số sau:

Tài khoản vốn: K=-1.000 + 200r
Xuất khẩu: X=200
Nhậu khẩu: M=100 + 0.2Y
Vậy đường BP có dạng:
a. Y=-4500 + 100r
b. Y=-4500 + 1.000r
c. Y=-450 + 1.000r
d. Y= -450 + 100r

Minh áp dụng công thứ: Y= (Xo - Mo + Ko)/Mm + (Km/Mm)r thì ra kết quả Y=-9 + 2r ! không đúng đáp án:( => nhờ các bạn giải giúp! Thanks!

MoonStar
02-08-10, 12:35 PM
Giả sử có các hàm số sau:

Tài khoản vốn: K=-1.000 + 200r
Xuất khẩu: X=200
Nhậu khẩu: M=100 + 0.2Y
Vậy đường BP có dạng:
a. Y=-4500 + 100r
b. Y=-4500 + 1.000r
c. Y=-450 + 1.000r
d. Y= -450 + 100r

Minh áp dụng công thứ: Y= (Xo - Mo + Ko)/Mm + (Km/Mm)r thì ra kết quả Y=-9 + 2r ! không đúng đáp án:( => nhờ các bạn giải giúp! Thanks!

Pt đường BP thì cho X + K = M
-> 200 -1000 + 200r = 100 + 0.2Y
-> Y = -4500 + 1000r
-> đáp án b

WaTaShia
02-08-10, 03:16 PM
Cho mình hỏi câu này:

1. Tỷ giá ban đầu là Eo, các doanh nghiệp trong nước tăng nhập khẩu làm tỷ giá tăng lên, ngân hàng trung ương can thiệp bằng cách bán ra ngoại tệ để duy trì tỷ giá Eo. Như vậy:

a. Đường IS dịch chuyển sang phải và LM dịch chuyển sang trái
b. Đường IS dịch chuyển sang trái và LM dịch chuyển sang trái
c. Đường IS dịch chuyển sang phải và LM dịch chuyển sang trái
d. Đường IS dịch chuyển sang trái và LM dịch chuyển sang phải

=> câu này chọn b mà mỉnh chưa lý giải được!

2. Biết phương trình đường IS là Y=600 - 30r, thị trường hàng hoá sẽ thiếu hụt khi:
a. Y= 300 và r=10%
b. Y=240 và r=12%
c. Y=250 và r = 10%
d. Y=400 và r=10%

Cách mình làm là thế từng cặp vào và chọn kết quả thì thấy (c) hợp lý, bên cạnh đó (b) cũng hợp lý... bạn nào giải thích giúp mình nhé! Thanks!

Cúc vàng
03-08-10, 12:50 AM
Cho mình hỏi câu này:

1. Tỷ giá ban đầu là Eo, các doanh nghiệp trong nước tăng nhập khẩu làm tỷ giá tăng lên, ngân hàng trung ương can thiệp bằng cách bán ra ngoại tệ để duy trì tỷ giá Eo. Như vậy:

a. Đường IS dịch chuyển sang phải và LM dịch chuyển sang trái
b. Đường IS dịch chuyển sang trái và LM dịch chuyển sang trái
c. Đường IS dịch chuyển sang phải và LM dịch chuyển sang trái
d. Đường IS dịch chuyển sang trái và LM dịch chuyển sang phải

=> câu này chọn b mà mỉnh chưa lý giải được!
Khi NHTW bán ngoại tệ --> giảm cung tiền, M/P dịch chuyển sang trái, LM dịch chuyển sang trái (lên trên) (trang 164-165 sách ôn tập)
Khi NK (M) tăng, các yêu tố khác ko đổi, tổng cầu (AD= C+I+G+X-M) giảm, làm dịch chuyển đường IS sang trái.

2. Biết phương trình đường IS là Y=600 - 30r, thị trường hàng hoá sẽ thiếu hụt khi:
a. Y= 300 và r=10%
b. Y=240 và r=12%
c. Y=250 và r = 10%
d. Y=400 và r=10%

Cách mình làm là thế từng cặp vào và chọn kết quả thì thấy (c) hợp lý, bên cạnh đó (b) cũng hợp lý... bạn nào giải thích giúp mình nhé! Thanks!
Theo mình chọn là c. Câu a, b đều thỏa mãn đường IS có nghĩa là đó là sản lượng và lãi suất làm cho thị trường hàng hóa cân bằng. Với câu c, điểm cân bằng nằm bên trái đường IS: cầu > cung; câu d: điểm cân bằng nằm bên phải đường IS: cầu < cung. Vậy chọn câu c cho thị trường hàng hóa thiếu hụt.

WaTaShia
03-08-10, 02:23 AM
Đề thi cao học 2009 - Kinh Tế Học - Đại Học Mở - đề gồm 100 câu (50 câu vi mô + 50 câu vĩ mô)

Mình sẽ post lần lược 50 câu vĩ mô để chúng ta cùng nhau giải. Câu in đậm là đáp án đề xuất của mình, các bạn phản biện giúp. Thanks!

1.GDP bao gồm những khoản mục nào:
a. Tất cả các hàng hoá dịch vụ được mua bán trao đổi ra trong nền kinh tế
b. Tất cả các hàng hoá dịch vụ được mua bán trao đổi trong nền kinh tế, nhưng không bao gồm các hàng hoá cũ đã được bán lại
c. Tất cả các hàng hoá dịch vụ được mua bán trao đổi trong nền kinh tế, nhưng không bao gồm các hàng hoá được dùng để đầu tư
d. Tất cả các hàng hoá dịch vụ được sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng


2. GDP danh nghĩa là:
a. GDP được tính theo giá thời điểm (năm) tính GDP
b. GDP được tính theo giá của một năm cố định dùng làm năm gốc
c. GDP được tính theo đơn vị USD
d. GDP được tính qui ra đơn vị vàng hay thóc


3. GDP thực là:
a. GDP được tính theo giá của Bộ tài chính ban hành
b. GDP được tính giá cố định của năm gốc
c. GDP sau khi đã trừ phần chi tiêu đầu tư
d. GDp sau khi đã trừ phần thuế gián thu


4. GDP tính theo phương pháp chi tiêu bao gồm:
a. Chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, chi tiêu đầu tư, chi tiêu nhập khẩu
b. Chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, chi tiêu đầu tư, chi tiêu xuất khẩu
c. Chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, chi tiêu đầu tư, chi tiêu xuất khẩu trừ chi tiêu nhập khẩu
d. Tất cả câu trên đều sai


5. Thu nhập cá nhân khả dụng là:
a. Thu nhập của hộ gia đình sau khi trừ thuế thu nhập
b. Thu nhập của hộ gia đình sau khi nhận các khoản chuyển giao từ chính phủ
c. Thu nhập của hộ gia đình sau khi trừ thuế thu nhập và nhận các khoản chuyển giao từ chính phủ
d. Tất cả các câu trên đề sai


6. GNP (GNI) là:
a. GDP trừ giá trị hàng tồn kho
b. GDP cộng tài sản ròng thu nhập từ nước ngoài
c. GDP cộng khấu hao
d. GDP trừ giá trị thuế thu nhập cá nhân


7. Vấn đề lớn mà kinh tế học vĩ mô quan tâm là:
a. Sản lượng quốc gia
b. Thất nghiệp
c. Lạm phát
d. Tất cả các vấn đề trên


8. Sản lượng tiềm năng là:
a. Sản lượng của nền kinh tế khi các đầu vào được sử dụng đầy đủ
b. Sản lượng của nên kinh tế khi ngân sách chính phủ cân bằng
c. Sản lượng của nền kinh tế khi lạm phát bằng 0
d. Sản lượng của nền kinh tế khi cán cân thanh toán cân bằng


9. Chỉ số giá tiêu dùng là:
a. Giá của vàng
b. Giá của USD
c. Tốc độ lạm phát
d. Không có câu nào đúng


10. Số nhân (Keynesian) có đặc tính sau đây
a. Tỷ lệ thuận với xu hướng tiêu dùng biên
b. Tỷ lệ nghịch với xu hướng tiết kiệm biên
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai

6789
03-08-10, 11:53 AM
Câu 8. Theo mình sản lượng tiềm năng là sản lượng mà ở đó các đầu vào của nền kinh tế được sử dụng đầy đủ -> câu a.

MoonStar
03-08-10, 12:02 PM
Đề thi cao học 2009 - Kinh Tế Học - Đại Học Mở - đề gồm 100 câu (50 câu vi mô + 50 câu vĩ mô)

8. Sản lượng tiềm năng là:
a. Sản lượng của nền kinh tế khi các đầu vào được sử dụng đầy đủ
b. Sản lượng của nên kinh tế khi ngân sách chính phủ cân bằng
c. Sản lượng của nền kinh tế khi lạm phát bằng 0
d. Sản lượng của nền kinh tế khi cán cân thanh toán cân bằng


Câu này mình chọn a

WaTaShia
03-08-10, 04:58 PM
Mình Post tiếp các câu tiếp theo

61. Trong mô hình số nhân (keynesian) giản đơn (không có chính phủ và khu vực nước ngoài) và giả định người dân tiêu dùng một phần thu nhập tăng thêm, giá trị của số nhân là
a. Lớn hơn 1
b. Bằng 1
c. Nhỏ hơn 1
d. Bằng 0


62. Điều nào sau đây không phải là chức năng của ngân hàng trung ương
a. Mua bán trái phiếu chính phủ
b. Cho ngân hàng thương mại vay khi cần tiền
c. Điều tiết tỷ lệ dự trữ bắt buộc
d. A,B,C đều sai


63. Cổ phiếu thuộc về khối tiền nào sao đây
a. Tiền cơ sở (H/Mo)
b. Tiền M1
c. Tiền M2
d. Không thuộc về khối tiền nào nói trên


64. Giả sử dân chúng có khuynh hướng chi tiêu nhiều hơn đối với phần thu nhập tăng thêm, khi đó số nhân (keynesian) sẽ có khuynh hướng
a. Giảm
b. Tăng
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định


65. Giả sử các doanh nghiệp quyết định cắt giảm đầu tư tự định, khi đó số nhân (keynesian) sẽ
a. Tăng
b. Giảm
c. Không đổi
d. Không thể xác định được


66. Giả sử hàm chi tiêu của của hộ gia đình là: C=150+0.5Yd
a. Chi tiêu tự đình là 75
b. Chi tiêu tự đình là 150
c. Chi tiêu tự đình là 300
d. Tất cả đều sai


67. Giả sử hàm chi tiêu của hộ gia đình là C=200+0.8Yd
a. Hệ số tiêu dùng biên là 200
b. Hệ số tiêu dùng biên là 160
c. Hệ số tiêu dùng biên là 0.8
d. Hệ số tiêu dùng biên là 0.2


68. Giả sử hàm chi tiêu của hộ gia đình là C=100+0.6Yd
a. Hệ số tiết kiệm biên là 100
b. Hệ số tiết kiệm biên là 100
c. Hệ số tiết kiệm biên là 0.6
d. Hệ số tiết kiệm biên là 0.4


69. Chính sách tài khoá là chính sách liên quan tới
a. Thay đổi của chi tiêu chính phủ
b. Thay đổi của thuế
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai


70. Chính sách ổn định là
a. Các chính sách nhằm đạt được sự cân bằng ngân sách
b. Các chính sách nhằm đạt được sự cân bằng cán cân thanh toán
c. Các chính sách nhằm giữ sản lượng gần với mức sản lượng tiềm năng
d. Các chính sách nhằm gia tăng sản lượng tiềm năng

MoonStar
03-08-10, 05:55 PM
Lời giải của mình cho 2 câu sau:
61. Trong mô hình số nhân (keynesian) giản đơn (không có chính phủ và khu vực nước ngoài) và giả định người dân tiêu dùng một phần thu nhập tăng thêm, giá trị của số nhân là
a. Lớn hơn 1
b. Bằng 1
c. Nhỏ hơn 1
d. Bằng 0

Vì 0<MPC<1 -> k >1

65. Giả sử các doanh nghiệp quyết định cắt giảm đầu tư tự định, khi đó số nhân (keynesian) sẽ
a. Tăng
b. Giảm
c. Không đổi
d. Không thể xác định được

Cắt giảm đầu tư tự định -> ko liên quan đến Im -> k ko thay đổi

WaTaShia
05-08-10, 06:00 PM
10 câu tiếp theo, in đậm là đáp án; các bạn phản biện nhé! Thanks!

71. Đường Phillip trong ngắn hạn là gì
a. Là đường thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạp phát
b. Là đường thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp
c. Là đường thể hiện mối quan hện đồng biến giữa chi tiêu chính phủ và lạm phát
d. Là đường thể hiện mối quan hệ đồng biến giữa chi tiêu chính phủ và tỷ lệ lạm phát


72. Trong cán cân thanh toán, đầu tư nước ngoài là thành phần trong
a. Tài khoản vãng lai
b. Tài trợ chính thức
c. Tài khoản vốn/ tài chính
d. Không có câu nào đúng


73. Cán cân thanh toán thặng dư, khi đó có thể kết luận rằng:
a. Cán cân thương mại đang thặng dư
b. Tài khoản vãng lai đang thặng dư
c. Tài khoản vốn/tài chính đang thặng dư
d. Không thể sản định được


74. Các yếu tố nào sau đây làm dịch chuyển đường tổng cầu sang phải:
a. Xuất khẩu tăng lên
b. Nhập khẩu tăng lên
c. Chính phủ tăng chi tiêu
d. Cả a và c đều đúng
75. Nếu ngân hàng nhà nước muốn thực hiện đổi cung tiền, họ có thể sử dụng các công cụ chính nào:
a. Thay đổi lãi xuất chiến khấu
b. Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc
c. Mua/bán cổ phiếu
d. Cả hai câu a và b đúng


76. Dân chúng thích giữ tiền mặt hơn gởi ngân hàng, khi đó số nhân tiền sẽ có xu hướng
a. Tăng lên
b. Giảm đi (vì số nhân tiền tỷ lệ nghịch với tiền mặt và tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại)
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


77. Cầu tiền thực có mối quan hệ với thu nhập và lãi xuất trên thị trường tiền tệ như thế nào
a. Nghịch biến với thu nhập và đồng biến với lãi suất
b. Nghịch biến với thu nhập và nghịc biến với lãi suất
c. Đồng biến với thu nhập và đồng biến với lãi suất
d. Đồng biến với thu nhập và nghịch biến với lãi suất


78. Đường cung tiền thực có dạng nào nếu biểu diễn lượng cung tiền theo trục hoành và lãi suất theo trục tung
a. Thẳng đứng
b. Đốc lên
c. Đốc xuống
d. Nằm ngang


79. Ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất chiết khấu, khi đó
a. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa tăng
b. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa giàm
c. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa tăng
d. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa giảm


80. Ngân hàng trung ương quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khi đó
a. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa tăng
b. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa giảm
c. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa tăng
d. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa giảm

WaTaShia
05-08-10, 06:03 PM
Câu này mình chọn a

Bạn có thể giải thích vì sao chọn (a) không!?

azumiqn
05-08-10, 06:31 PM
10 câu tiếp theo, in đậm là đáp án; các bạn phản biện nhé! Thanks!

71. Đường Phillip trong ngắn hạn là gì
a. Là đường thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạp phát
b. Là đường thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp
c. Là đường thể hiện mối quan hện đồng biến giữa chi tiêu chính phủ và lạm phát
d. Là đường thể hiện mối quan hệ đồng biến giữa chi tiêu chính phủ và tỷ lệ lạm phát


72. Trong cán cân thanh toán, đầu tư nước ngoài là thành phần trong
a. Tài khoản vãng lai
b. Tài trợ chính thức
c. Tài khoản vốn/ tài chính
d. Không có câu nào đúng


73. Cán cân thanh toán thặng dư, khi đó có thể kết luận rằng:
a. Cán cân thương mại đang thặng dư
b. Tài khoản vãng lai đang thặng dư
c. Tài khoản vốn/tài chính đang thặng dư
d. Không thể sản định được


74. Các yếu tố nào sau đây làm dịch chuyển đường tổng cầu sang phải:
a. Xuất khẩu tăng lên
b. Nhập khẩu tăng lên
c. Chính phủ tăng chi tiêu
d. Cả a và c đều đúng
75. Nếu ngân hàng nhà nước muốn thực hiện đổi cung tiền, họ có thể sử dụng các công cụ chính nào:
a. Thay đổi lãi xuất chiến khấu
b. Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc
c. Mua/bán cổ phiếu
d. Cả hai câu a và b đúng


76. Dân chúng thích giữ tiền mặt hơn gởi ngân hàng, khi đó số nhân tiền sẽ có xu hướng
a. Tăng lên
b. Giảm đi (vì số nhân tiền tỷ lệ nghịch với tiền mặt và tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại)
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


77. Cầu tiền thực có mối quan hệ với thu nhập và lãi xuất trên thị trường tiền tệ như thế nào
a. Nghịch biến với thu nhập và đồng biến với lãi suất
b. Nghịch biến với thu nhập và nghịc biến với lãi suất
c. Đồng biến với thu nhập và đồng biến với lãi suất
d. Đồng biến với thu nhập và nghịch biến với lãi suất


78. Đường cung tiền thực có dạng nào nếu biểu diễn lượng cung tiền theo trục hoành và lãi suất theo trục tung
a. Thẳng đứng
b. Đốc lên
c. Đốc xuống
d. Nằm ngang


79. Ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất chiết khấu, khi đó
a. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa tăng
b. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa giàm
c. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa tăng
d. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa giảm


80. Ngân hàng trung ương quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khi đó
a. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa tăng
b. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa giảm
c. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa tăng
d. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa giảm
Câu 80: khi NHTW giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc -> đáp án đưa ra là số nhân tiền giảm & mức cung tiền danh nghĩa giảm.

Tuy nhiên,khi NHTW giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc nghĩa là NHTM được phép cho vay nhiều hơn -> Số nhân tiền & cung tiền danh nghĩa tăng.

Xin bạn xem lại đáp án tí nha.

hungcuong03
06-08-10, 01:00 AM
theo mình nghĩ câu câu 72 đáp án C, vì đầu tư nước ngoài thuộc tài khoản vốn_đầu tư ròng ( phản ánh nước ngoài bỏ vốn ra để đầu tư mua máy móc, cổ phiếu... dn trong nước, hoặc dn trong nước bỏ vốn ra đề đầu tư ra nước ngoài mua cổ phiếu, máy móc... của dn ở nước ngoài)

WaTaShia
06-08-10, 10:25 AM
theo mình nghĩ câu câu 72 đáp án C, vì đầu tư nước ngoài thuộc tài khoản vốn_đầu tư ròng ( phản ánh nước ngoài bỏ vốn ra để đầu tư mua máy móc, cổ phiếu... dn trong nước, hoặc dn trong nước bỏ vốn ra đề đầu tư ra nước ngoài mua cổ phiếu, máy móc... của dn ở nước ngoài)

:Đồng Ý:


Câu 80: khi NHTW giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc -> đáp án đưa ra là số nhân tiền giảm & mức cung tiền danh nghĩa giảm.

Tuy nhiên,khi NHTW giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc nghĩa là NHTM được phép cho vay nhiều hơn -> Số nhân tiền & cung tiền danh nghĩa tăng.

Xin bạn xem lại đáp án tí nha.

:Đồng Ý:

vukimho
06-08-10, 11:56 AM
Tôi có câu này tạm thời nghĩ không thông, nhờ bạn nào giúp giùm nhe!

Nếu MPI là 0.2, sản lượng gia tăng 10 tỷ, vậy đầu tư sẽ gia tăng
a. 0 tỷ
b. 50 tỷ
c. 2 tỷ
d. khoảng 5 tỷ

cám ơn. ( giải chi tiết )
Minh nghi bai nay don gian theo cong thuc thoi khong biet co dung khong ban check lai nhe:
MPI=Delta I/DeltaY ---> Delta I= 0.2X10 ty=2 ty.

Ban lam o TPC Vina ha. Bo phan nao vay minh cung tung lam o TPC Vina do.

nguyenhoangnguyen
06-08-10, 02:44 PM
79. Ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất chiết khấu, khi đó
-> hạn chế lượng vốn vay từ NHTW , với lãi suất chiết khấu tăng thì NHTM có thể trả tiền vay trước đây -> lúc này lượng tiền mạnh H giảm -> kết quả là khối tiền giảm M -> Số nhân tiền & cung tiền danh nghĩa giảm
đáp án b

phamvtrung
06-08-10, 10:01 PM
Một sự rò rỉ lớn hơn từ dòng chu chuyển kinh tế sẽ dẫn đến:
a. Số nhân lớn hơn
b. Số tiền thuế của chính phủ nhiều hơn
c. Xu hướng tiêu dùng biên lớn hơn
d. Số nhân nhỏ hơn
Mình giải mà không ra, :botay:các bạn giải giúp mình nhe!:thank:

WaTaShia
06-08-10, 11:18 PM
79. Ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất chiết khấu, khi đó
-> hạn chế lượng vốn vay từ NHTW , với lãi suất chiết khấu tăng thì NHTM có thể trả tiền vay trước đây -> lúc này lượng tiền mạnh H giảm -> kết quả là khối tiền giảm M -> Số nhân tiền & cung tiền danh nghĩa giảm
đáp án b

Sau khi mình nghiên cứu kỹ lại, mình đồng ý với bạn chọn đáp án (b)

Nhưng mình nghĩ cách giải thích này sẽ hợp lý hơn:

- Trước tiên: Lãi suất chiết khấu là lãi suất đánh vào các khoản tiền vay của ngân hàng thương mại từ ngân hàng trung ương (được hiểu là lãi suất cho vay của NHTW dành cho NHTM vay để cân đối tỷ lệ dự trữ bắt buộc của mình)

- Khi lãi suất chiết khấu tăng thì NHTM sẽ hạn chế vay từ NHTW. NHTM cũng sẽ hạn chế cho vay để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc dự phòng các trường hợp thâm hụt do khách hàng rút tiền ồ ạt... và phải đi vay từ NHTW với lãi suất chiết khấu cao...

Vậy việc hạn chế cho vay của NHTM đã làm cho cung tiền danh nghĩa giảm, số nhân tiền cũng giảm.

WaTaShia
08-08-10, 11:32 AM
Các câu tiếp theo, các bạn phản biện nhé! Thanks!

81. Ngân hàng trung ương quyết định mua trái phiếu chính phủ, khi đó:
a. Số nhân tiền giảm, cung tiền danh nghĩa giảm
b. Số nhân tiền tăng, cung tiền danh nghĩa không đổi
c. Số nhân tiền không đổi, cung tiền danh nghĩa tăng
d. Số nhân tiền không đổi, cung tiền danh nghĩa giảm


82. Mức giá giảm, đồng thời ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất chiết khấu, khi đó cung tiền thực sẽ thay đổi thế nào
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


83. Nếu ngân hàng trung ương muốn giảm cung tiền danh nghĩa thì họ có thể làm bằng cách
a. Tăng lãi suất chiết khấu
b. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
c. Bán trái phiếu chính phủ
d. Cả a và c đúng


84. Giả sử thu nhập tăng đồng thời mức giá tăng, khi đó trên thị trường tiền tệ lãi suất cân bằng sẽ thay đổi theo chiều hương nào
a. Lãi suất giảm
b. Lãi suất tăng
c. Lãi suất không thay đổi
d. Không xác định được


85. Ngân hàng trung ương muốn tăng lượng cung tiền danh nghĩa, khi đó nhóm chính sách nào dưới đây sẽ có nhiều khả năng nhất để đạt mục tiêu
a. Mua trái phiếu chính phủ, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu
b. Bán trái phiếu chính phủ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất chiết khấu
c. Mua trái phiếu chính phủ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu
d. Bán trái phiếu chính phủ, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất chiết khấu


86. Thu nhập giảm đi, nếu ngân hàng trung ương muốn giữ lãi suất trên thị trường tiền tệ không thay đổi thì nhóm chính sách nào có nhiều khả năng nhất để đạt mục tiêu
a. Mua trái phiếu chính phủ, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu
b. Mua trái phiếu chính phủ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu
c. Bán trái phiếu chính phủ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất chiết khấu
d. Bán trái phiếu chính phủ, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất chiết khấu


87. Khi nền kinh tế đang ở tình trạng thất nghiệp tự nhiên thì
a. Không có người nào trong lực lượng lao động bị thất nghiệp
b. Thị trường lao động cân bằng
c. Cả a và b đúng
d. Cả a và b sai


88. Các yếu tố nào sau đây sẽ dịch chuyển đường tổng cung dài hạn sang phải
a. Mức giá tăng lên
b. Người dân tiêu dùng hàng nội địa nhiều hơn
c. Xuất khấu tăng lên
d. Không có câu nào đúng


89. Một quốc gia đang theo chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, chính phủ đưa ra chính sách thu hút đầu tư làm dòng đầu tư nước ngoài đỗ vào. Khi đó có thể dự đoán rằng nhiều khả năng giá trị đồng tiền trong nước sẽ
a. Tăng giá
b. Giảm giá
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


90. Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, giả sử chính phủ đang mua ngoại tệ để ổn định tỷ giá, nếu chính phủ quyết định giảm lượng ngoại tệ mua vào, khi đó nhiều khả năng giá trị đồng tiền trong nước sẽ:
a. Tăng giá
b. Giảm giá
c. Không thay đổi giá trị
d. Không thể xác định được

WaTaShia
08-08-10, 12:09 PM
10 câu cuối cùng của đề thi! :)

91. Giả sử tỷ giá danh nghĩa không thay đổi, nhưng lạm phát trong nước thấp hơn lạm phát thế giới, khi đó dự đoán tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu sẽ
a. Tăng
b. Giảm giá
c. Không thay đổi giá trị
d. Không thể xác định được


92. Giả sử ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khi đó tổng cầu sẽ
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi giá trị
d. Không thể xác định được


93. Giả sử chính phủ quyết định tăng chi tiêu công, đồng thời ngân hàng trung ương quyết định bán trái phiếu chính phủ, khi đó tổng cầu sẽ:
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


94. Giả sử ngân hàng trung ương quyết định tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc, đồng thời chính phủ quyết định tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công, khi đó tổng cầu sẽ
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


95. Nền kinh tế đang bị áp lực lạm phát cao, khi đó nhóm chính sách nào có nhiều khả năng nhất để lám giảm áp lực lạm phát trong ngắn hạn
a. Giảm lãi suất chiết khấu đồng thời cắt giảm thuế
b. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng thời tăng thuế
c. Bán trái phiếu chính phủ đồng thời giảm chi tiêu chính phủ
d. Mua trái phiếu chính phủ đồng thời giảm chi tiêu chính phủ


96. Giả sử nên kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng, khi đó nếu ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng thời chính phủ giảm thuế, khi đó mức giá sẽ có khuynh hướng thay đổi thế nào
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


97. Giả sử nền kinh tế đang hoạt động ở dưới mức sản lượng tiềm năng, chính phủ muốn tăng sản lượng, khi đó tổ hợp chính sách nào sẽ có nhiều khả năng giúp đạt mục tiêu
a. Giảm lãi suất chiết khấu đồng thời tăng thuế
b. Bán trái phiếu chính phủ đồng thời giảm chi tiêu chính phủ
c. Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng thời giảm thuế
d. Mua trái phiếu chính phủ đồng thời tăng chi tiêu chính phủ


98. Giả sử nền kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng. Chính phủ thực hiện những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu đồng thời khuyến khích dân chúng chuyển tiêu dùng sang hàng nội địa. Kết quả nào sau đây có nhiều khả năng xảy ra đối với sản lượng và giá cả
a. Cả sản lượng và giá cả đều tăng
b. Cả sản lượng và giá cả đều giảm
c. Sản lượng không thay đổi nhưng giá cả tăng
d. Sản lượng tăng nhưng giá cả không đổi


99. Nền kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng. Giả sử chính phủ quyết định giảm thuế, khi đó dự đoán lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ sẽ thay đổi theo chiều hướng nào
a. Lãi suất tăng
b. Lãi suất giảm
c. Lãi suất không thay đổi
d. Không đủ yếu tố quyết định


100. Nền kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng. Chính phủ muốn giảm thâm hụt mậu dịch, nhưng không muốn gây áp lực lạm phát nhiều. khi đó tổ hợp chính sách nào có nhiều khả năng giúp đạt mục tiêu
a. Nâng giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá mở rộng
b. Phá giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá thu hẹp
c. Phá giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá mở rộng
d. Nâng giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá thu hẹp

bambi
08-08-10, 12:52 PM
10 câu cuối cùng của đề thi! :)

91. Giả sử tỷ giá danh nghĩa không thay đổi, nhưng lạm phát trong nước thấp hơn lạm phát thế giới, khi đó dự đoán tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu sẽ
a. Tăng
b. Giảm giá
c. Không thay đổi giá trị
d. Không thể xác định được


92. Giả sử ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khi đó tổng cầu sẽ
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi giá trị
d. Không thể xác định được


93. Giả sử chính phủ quyết định tăng chi tiêu công, đồng thời ngân hàng trung ương quyết định bán trái phiếu chính phủ, khi đó tổng cầu sẽ:
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


94. Giả sử ngân hàng trung ương quyết định tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc, đồng thời chính phủ quyết định tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công, khi đó tổng cầu sẽ
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


95. Nền kinh tế đang bị áp lực lạm phát cao, khi đó nhóm chính sách nào có nhiều khả năng nhất để lám giảm áp lực lạm phát trong ngắn hạn
a. Giảm lãi suất chiết khấu đồng thời cắt giảm thuế
b. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng thời tăng thuế
c. Bán trái phiếu chính phủ đồng thời giảm chi tiêu chính phủ
d. Mua trái phiếu chính phủ đồng thời giảm chi tiêu chính phủ


96. Giả sử nên kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng, khi đó nếu ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng thời chính phủ giảm thuế, khi đó mức giá sẽ có khuynh hướng thay đổi thế nào
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể xác định được


97. Giả sử nền kinh tế đang hoạt động ở dưới mức sản lượng tiềm năng, chính phủ muốn tăng sản lượng, khi đó tổ hợp chính sách nào sẽ có nhiều khả năng giúp đạt mục tiêu
a. Giảm lãi suất chiết khấu đồng thời tăng thuế
b. Bán trái phiếu chính phủ đồng thời giảm chi tiêu chính phủ
c. Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng thời giảm thuế
d. Mua trái phiếu chính phủ đồng thời tăng chi tiêu chính phủ


98. Giả sử nền kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng. Chính phủ thực hiện những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu đồng thời khuyến khích dân chúng chuyển tiêu dùng sang hàng nội địa. Kết quả nào sau đây có nhiều khả năng xảy ra đối với sản lượng và giá cả
a. Cả sản lượng và giá cả đều tăng
b. Cả sản lượng và giá cả đều giảm
c. Sản lượng không thay đổi nhưng giá cả tăng
d. Sản lượng tăng nhưng giá cả không đổi


99. Nền kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng. Giả sử chính phủ quyết định giảm thuế, khi đó dự đoán lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ sẽ thay đổi theo chiều hướng nào
a. Lãi suất tăng
b. Lãi suất giảm
c. Lãi suất không thay đổi
d. Không đủ yếu tố quyết định


100. Nền kinh tế đang ở mức sản lượng tiềm năng. Chính phủ muốn giảm thâm hụt mậu dịch, nhưng không muốn gây áp lực lạm phát nhiều. khi đó tổ hợp chính sách nào có nhiều khả năng giúp đạt mục tiêu
a. Nâng giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá mở rộng
b. Phá giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá thu hẹp
c. Phá giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá mở rộng
d. Nâng giá đồng nội tệ kèm với chính sách tài khoá thu hẹp
91. a. Xem lại công thức tính e thực.
93. a. Tăng chi tiêu công làm tăng tổng cầu. còn bán trái phiếu ra liên quan đến tiền tệ.
93. d: vì chưa định lượng mức thuế, chi tiêu công
96. c xét trong điều kiện mức giá cố định
99.c
100b

Hara
12-08-10, 11:44 AM
Có 1 số câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô trong sách ôn tập kinh tế học mình chưa hiểu lắm (mình tự ôn nên phần vĩ mô còn lờ mờ quá), mong các bạn giải thích dùm nhé!

1. Giả sử rằng NHTW bán 20 tỷ đồng chứng khoán chính phủ cho NHTM và tỷ lệ dự trữ của NHTM là 20%. Hoạt động này sẽ làm:
a) Tăng cung tiền là 20 tỷ đồng
b) Giảm cung tiền thực 20 tỷ đồng
c) Giảm cung tiền là 100 tỷ đồng
d) Tăng cung tiền 100 tỷ đồng

2. Trường hợp nào sau đây sẽ làm tăng cầu tiền giao dịch:
a) Tăng thu nhập thực
b) Tăng thuế thu nhập
c) Giảm lãi suất
d) Giá chứng khoán giảm nghiêm trọng

3. Trong thực tế cầu tiền đầu cơ sẽ tăng lên khi:
a) Giá chứng khoán đang ở đáy của chu kỳ
b) Nền kinh tế giảm phát
c) Nền kinh tế lạm phát
d) Có sự bùng nổ giá bất động sản

4. Thước đo tốt nhất chi phí cơ hội của việc giữ tiền có thể là:
a) Lãi suất thực
b) Tỷ lệ lạm phát
c) Lãi suất danh nghĩa
d) Giá trái phiếu

Bạn nào biết giải thích cụ thể giúp mình nhé! thanks...

quochuy86
12-08-10, 12:10 PM
Nhờ mọi người giải giúp mình các câu trogn đề thi 2009 vửa rồi.

Câu 56: Khi tình trạng thâm hụt NS kéo dài , chúng ta có thể kỳ vọng....
a) Giá đồng tiền trong nước và giá trái phiếu tăng
b) Giá đồng tiền trong nước tăng và giá trái phiếu giảm
c) lãi suất tăng và giá trái phiếu chính phủ giảm
d) lãi suất giảm
Cảm ơn mọi người trước nhé.
Thân:thank:

quochuy86
12-08-10, 12:23 PM
Có 1 số câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô trong sách ôn tập kinh tế học mình chưa hiểu lắm (mình tự ôn nên phần vĩ mô còn lờ mờ quá), mong các bạn giải thích dùm nhé!


2. Trường hợp nào sau đây sẽ làm tăng cầu tiền giao dịch:
a) Tăng thu nhập thực
b) Tăng thuế thu nhập
c) Giảm lãi suất
d) Giá chứng khoán giảm nghiêm trọng

Bạn nào biết giải thích cụ thể giúp mình nhé! thanks...

Mình xin nêu ý kiến về câu 3 như sau:
bạn có thể dựa vào hàm cầu trong SGK tr 135 để tiện cho việc giải câu này:
L(M) = Lo + Lm.Y + Lm(r).r (với: Lm >0; Lm(r)<0)
do đó:
a) Y tăng --> Lm tăng
b) T tăng --> Y giảm --> Lm giảm
c) r giảm --> Lm tăng
d)....
ở đây mình thấy a và d đúng -->:botay:. Chắc mình sai roài. cao thủ nào cho ý kiến giúp nhé

MoonStar
13-08-10, 07:07 PM
Một sự rò rỉ lớn hơn từ dòng chu chuyển kinh tế sẽ dẫn đến:
a. Số nhân lớn hơn
b. Số tiền thuế của chính phủ nhiều hơn
c. Xu hướng tiêu dùng biên lớn hơn
d. Số nhân nhỏ hơn
Mình giải mà không ra, :botay:các bạn giải giúp mình nhe!:thank:

Pt cân bằng: S + T + M = I + G + X (Tổng rò rỉ = Tổng bơm vào)

-> Rò rỉ tăng: -> S or T or M tăng, ko liên quan gì đến các số biên nên số nhân ko thay đổi.
-> đáp án b

WaTaShia
16-08-10, 11:28 AM
Mình sưu tầm từ người bạn (mới thi hôm qua 15-08-2010) - đề thi môn Kinh Tế Học Vĩ Mô (câu 51-100) - CH Đại Học Mở 2010

Mời các bạn tham khảo và cùng giải và cho đáp án chi tiết để mọi người tham khảo! :Đồng Ý:
http://cA4.upanh.com/11.755.15960605.LZV0/IMG_1043.jpg

http://cA5.upanh.com/11.755.15960642.DHU0/IMG_1044.jpg

http://cA5.upanh.com/11.755.15960690.AMP0/IMG_1045.jpg

http://cA5.upanh.com/11.755.15960754.KUX0/IMG_1046.jpg

http://cA3.upanh.com/11.755.15960812.KMA0/IMG_1047.jpg

http://cA5.upanh.com/11.755.15960862.KUX0/IMG_1048.jpg

http://cA3.upanh.com/11.755.15960980.CPH0/IMG_1049.jpg

Cán bạn cùng giải và cho phản biện nha! :)

phamvtrung
16-08-10, 09:09 PM
Xin mời các cao thủ giải đề của OU rồi cho đáp án nhe!

tutkkt
17-08-10, 03:44 AM
Giải đề đi các bạn!

6789
17-08-10, 11:43 AM
câu 56. a hay c nhỉ

câu 57. c

câu 66. b

MoonStar
17-08-10, 02:44 PM
Đây là đáp án của mình về đề thi ĐH Mở 2010. Các bạn cho ý kiến nhé :)

http://i443.photobucket.com/albums/qq160/lanh_twinkling/51_100_new.jpg

WaTaShia
17-08-10, 04:45 PM
Đây là đáp án của mình về đề thi ĐH Mở 2010. Các bạn cho ý kiến nhé :)

http://i443.photobucket.com/albums/qq160/lanh_twinkling/51_100.jpg

Mời bạn giải chi tiết các câu không trùng để mọi người cùng học tập:

Các câu: 56;57;60;71; 75;77;78;80;81;83;88;89;94;98

Hara
18-08-10, 10:56 AM
Đây là đáp án của mình về đề thi ĐH Mở 2010. Các bạn cho ý kiến nhé :)

http://i443.photobucket.com/albums/qq160/lanh_twinkling/51_100_new.jpg

Mình có 1 số câu đáp án khác:

Câu 88: c
Khi tỷ giá VND/USD tăng nghĩa là đồng VN giảm giá so với đô la Mỹ -> tăng sức cạnh tranh quốc tế của hàng hóa sản xuất trong nước -> X tăng
Câu 91: a
Tiền kiều hối của Việt kiều gửi về VN thuộc khoản mục chuyển nhượng ròng -> chuyển nhượng ròng tăng làm tăng tài khoản vãng lai.
Câu 98: c
Không biết giải thích như vậy có hợp lý k?!? :idontknow:

MoonStar
19-08-10, 08:35 AM
Mời bạn giải chi tiết các câu không trùng để mọi người cùng học tập:

Các câu: 56;57;60;71; 75;77;78;80;81;83;88;89;94;98

Câu 56: Tăng G -> Tăng AD -> Chính sách tài khóa-> câu a

Câu 57: Tiền đồng VN tăng giá so với USD -> e giảm -> XK giảm -> AD giame -> đường tổng cầu dịch chuyển qua trái

Câu 60: Tiền cung thực SM luôn là đường thẳng đứng.

Câu 71: người ta hỏi câu nào ko đúng thì chỉ có câu b ko đúng.

Câu 75: người ta cũng hỏi là câu nào ko đúng thì câu c là ko đúng, vì trong mô hình cổ điển, đường cung thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm năng,sản lượng ko thay đổi -> ko có lạm phát.

Câu 77:
+ câu b: thu nhập từ đầu tư ra nước ngoài thuộc tài khoản vốn K, ko tính trong GDP
+ câu c: cũng thuộc K
-> chỉ có câu a đúng

Câu 78: giống câu 77

Câu 80: định nghĩa nó như thế

Câu 81: cán cân thanh toán cân bằng ko chắc là sản lượng tiềm năng, chỉ là sản lượng cân bằng thôi, còn câu a là định nghĩa về sản lượng tiềm năng.

Câu 83:
+ câu a là đúng rùi
+ câu c: GDP cao chưa hẳn là đã hạnh phúc và ngược lại

-> chỉ có câu a là đúng nhất.

Câu 89: Lượng du học sinh tăng lên -> cầu tiền ngoại tệ tăng-> đường cầu tiền USD dịch chuyển qua phải và giá trị tiền USD tăng

Câu 94:Chu kỳ kinh doanh hay chu kỳ kinh tế là sự biến động của GDP (http://vi.wikipedia.org/wiki/GDP) thực tế theo trình tự ba pha lần lượt là suy thoái, phục hồi và hưng thịnh (bùng nổ), có thể dự báo được mặc dù ko đạt độ chính xác cao.
Xem thêm tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_kinh_t%E1%BA%BFMình có 1 số câu đáp án khác:

Câu 88: c
Khi tỷ giá VND/USD tăng nghĩa là đồng VN giảm giá so với đô la Mỹ -> tăng sức cạnh tranh quốc tế của hàng hóa sản xuất trong nước -> X tăng


Tỷ giá VND/USD chứ ko phải USD/VND, vì vậy khi VND/USD tăng lên -> đồng tiền trong nước tăng giá -> e giảm -> XK giảm


Câu 91: a
Tiền kiều hối của Việt kiều gửi về VN thuộc khoản mục chuyển nhượng ròng -> chuyển nhượng ròng tăng làm tăng tài khoản vãng lai.

Đồng ý đáp án là câu a, nhưng ko đồng ý cách giải thích của bạn.
Tiền kiều hối là mục nằm trong NFFI chứ ko phải TrCâu 98: cĐáp án đúng là câu b chứ ko phải d cũng như c.

P = W/Wr

P tăng -> Tiền lương thực Wr giảm -> Cần tăng L -> cầu lao động có xu hướng tăng.

Đường cầu lao động(cũng chính là MPL) chỉ dịch chuyển khi có sự thay đổi của vốn K, trình độ công nghệ....

Hara
19-08-10, 08:57 AM
[QUOTE=MoonStar;133961]

Tỷ giá VND/USD chứ ko phải USD/VND, vì vậy khi VND/USD tăng lên -> đồng tiền trong nước tăng giá -> e giảm -> XK giảm

Theo mình hiểu thì tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ được ký hiệu là VND/USD (ví dụ tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ là 19100VND/USD).
Vậy khi tỷ giá VND/USD tăng (ví dụ tỷ giá VND/USD là 19500VND/USD) cho thấy đồng VN giảm giá -> XK tăng.
[QUOTE]Đồng ý đáp án là câu a, nhưng ko đồng ý cách giải thích của bạn.
Tiền kiều hối là mục nằm trong NFFI chứ ko phải Tr

Mình thấy trong 1 câu đáp án của thầy Hoài Bảo nói Tiền kiều hối thuộc mục chuyển nhượng ròng

MoonStar
19-08-10, 11:28 AM
Theo mình hiểu thì tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ được ký hiệu là VND/USD (ví dụ tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ là 19100VND/USD).
Vậy khi tỷ giá VND/USD tăng (ví dụ tỷ giá VND/USD là 19500VND/USD) cho thấy đồng VN giảm giá -> XK tăng.


Mình thấy trong 1 câu đáp án của thầy Hoài Bảo nói Tiền kiều hối thuộc mục chuyển nhượng ròng:Đồng Ý:

Mình bị nhầm chỗ này, thanks bạn nha.

WaTaShia
20-08-10, 02:07 PM
Cho mình hỏi câu này:

trong một nền kinh tế giả định hàm tiêu dùng C=150+0.75(Y-T), thuế T=0.2Y, đầu tư I=150, chi tiêu tiêu dùng của chính phủ G=200. Giả sử thêm rằng nền kinh tế toàn dụng nguồn lực , số nhân chi tiêu tự định là trong nên kinh tế sẽ là:

a. 0
b. 2.5
c. 5
d. 10

BẠn nào giải chi tiết dùm mình.Thanks!

phamvtrung
20-08-10, 02:44 PM
Cho mình hỏi câu này:

trong một nền kinh tế giả định hàm tiêu dùng C=150+0.75(Y-T), thuế T=0.2Y, đầu tư I=150, chi tiêu tiêu dùng của chính phủ G=200. Giả sử thêm rằng nền kinh tế toàn dụng nguồn lực , số nhân chi tiêu tự định là trong nên kinh tế sẽ là:

a. 0
b. 2.5
c. 5
d. 10

BẠn nào giải chi tiết dùm mình.Thanks!
Tthay T = 0.2Y vào hàm tiêu dùng => C = 150 + 0.6Y => k = 1/(1-Cm) = 1/(1-0.6) = 2.5:idontknow:

triqh@tpcvina
23-08-10, 10:12 AM
Tthay T = 0.2Y vào hàm tiêu dùng => C = 150 + 0.6Y => k = 1/(1-Cm) = 1/(1-0.6) = 2.5:idontknow:
Mình lại thấy như thế này ko bit đúng không nhe.

Yd = Y- T ==> C = 150 +0.75Yd ---> Cm = 0.75
T=0.2Y ---> Tm = 0.2

K = 1 / 1-Cm*(1-Tm) = 1/ {1-0.75*(1-0.2) } = 2.5

chrisbear89
23-08-10, 08:12 PM
Giúp mình 2 câu này với các bạn!

1/ Cán cân thanh toán năm 2006 của quốc gia A là cân bằng. Nếu năm 2007, đầu tư của nước ngoài vào trong nước tăng 1800 triệu USD và doanh nghiệp tăng nhập khẩu máy móc 2500 triệu USD thì cán cân thanh toán thay đổi như thế nào. Theo cơ chế thả nổi thì tỷ giá hối đoái thay đổi ra sao. Muốn duy trì tỷ giá như cũ thì NHTW phải can thiệp vào thị trường ngoại hối như thế nào. Vẽ đồ thì tất cả các diễn biến trên.
2/ Khi đồng tiền của 1 quốc gia tăng giá trị quốc tế thì ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của quốc gia đó như thế nào. Cho ví dụ cụ thể.

chrisbear89
24-08-10, 10:48 PM
Có bạn nào hướng dẫn giúp mình 2 câu này được ko? Ngày mốt là mình thi rùi, huhu

leluuly1609
11-11-10, 01:41 PM
:pro: MPI=delta(I)/delta(Y) => delta(I)=MPI x delta(Y)=10 x 0.2= 2 tỉ

tlovev
14-02-11, 06:09 PM
Các bạn thân mến,
Năm nay mình muốn dự thi cao học UEH, bạn nào có tài liệu gửi cho mình với. Email của mình là phamvan107@gmail.com.
Mình ở xa nên ko có điều kiện ôn thi, nên mình tự ôn ở nhà thôi. Mong được sự giúp đỡ mọi của mọi người.
Thanks!
SĐT của mình: 01678377559

hoanghuyltbn
06-06-11, 09:52 PM
mình đang tìm tài liệu để ôn thi thôi

minh_doll@yahoo. com
08-06-11, 11:33 PM
các bạn ơi, có bạn nào biết giải bài này không, mình cần rất gấp!
1, Ngân hàng TƯ mua 20 tỷ USD trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
-điều gì xảy ra với mức cung tiền nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, trong điều kiện không có sự rò rỉ tiền mặt và các ngân hàng thương mại không có dự trữ dư thừa.
-hoạt động trên có ảnh hưởng ra sao đến lãi suất, đầu tư, thu nhập và giá cả (nếu những điều kiện khác coi như không thay đổi). Hãy giải thích và minh họa bằng các đồ thị thích hợp.

minh_doll@yahoo. com
08-06-11, 11:35 PM
bài này nữa mấy bạn ơi, mình sắp thi rùi
,Giả sử Nga và Ucraina đều sản xuất hàng tiêu dùng và than. Chi phí cơ hội để sản xuất hàng tiêu dùng của Ucraina là 3/4 tấn than, còn của Nga là 1/2 tấn than. Quy mô thị trường Nga lớn hơn quy mô thị trường Ucraina về các loại hàng hóa này.
-Mỗi nước có lợi thế so sánh về sản xuất mặt hàng nào?
-Nếu thương mại diến ra giữa 2 nước thì có thể dự báo giá của một đơn vị hàng tiêu dùng là bao nhiêu?
-Nước nào sẽ có thuận lợi nhiều hơn, nếu thương mại diễn ra giữa 2 nước?
-Nếu thương mại quốc tế diễn ra giữa 2 nước thì điểm tiêu dùng của mỗi nước sẽ nằm ở đâu so với đường giới hạn khả năng sản xuất (tiêu dùng)?

bomubi
18-06-11, 08:00 AM
Mình có 1 số câu đáp án khác:

Câu 88: c
Khi tỷ giá VND/USD tăng nghĩa là đồng VN giảm giá so với đô la Mỹ -> tăng sức cạnh tranh quốc tế của hàng hóa sản xuất trong nước -> X tăng
Câu 91: a
Tiền kiều hối của Việt kiều gửi về VN thuộc khoản mục chuyển nhượng ròng -> chuyển nhượng ròng tăng làm tăng tài khoản vãng lai.
Câu 98: c
Không biết giải thích như vậy có hợp lý k?!? :idontknow:


Mình góp ý câu 88. tỷ giá VND/USD chứ ko phải USD/VND bạn à. VND/USD tăng có nghĩa là VND tăng giá hơn so với USD -> giảm X. Câu này chọn a.

bomubi
18-06-11, 08:10 AM
Giúp mình 2 câu này với các bạn!

1/ Cán cân thanh toán năm 2006 của quốc gia A là cân bằng. Nếu năm 2007, đầu tư của nước ngoài vào trong nước tăng 1800 triệu USD và doanh nghiệp tăng nhập khẩu máy móc 2500 triệu USD thì cán cân thanh toán thay đổi như thế nào. Theo cơ chế thả nổi thì tỷ giá hối đoái thay đổi ra sao. Muốn duy trì tỷ giá như cũ thì NHTW phải can thiệp vào thị trường ngoại hối như thế nào. Vẽ đồ thì tất cả các diễn biến trên.
2/ Khi đồng tiền của 1 quốc gia tăng giá trị quốc tế thì ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của quốc gia đó như thế nào. Cho ví dụ cụ thể.

1./ vốn vào - vốn ra = 1800 - 2500 = - 700. Cán cân thanh toán thâm hụt 700 triệu USD.
Thị trường thiếu ngoại tệ, dư dung nội tệ. Muốn duy trì thì nhà nước phải bán ngoại tệ dự trữ.
2./ Nội tệ tăng giá làm giảm xuất khẩu, tăng nhập khẩu.

bomubi
18-06-11, 01:47 PM
Câu 98. Đáp án đúng là câu b chứ ko phải d cũng như c.

P = W/Wr

P tăng -> Tiền lương thực Wr giảm -> Cần tăng L -> cầu lao động có xu hướng tăng.

Đường cầu lao động(cũng chính là MPL) chỉ dịch chuyển khi có sự thay đổi của vốn K, trình độ công nghệ....
:Đồng Ý:
Giải thích giùm mình câu 100 được hok? kinh tế tg tăng trưởng thì tốt cho xuất khẩu chứ nhỉ.>>> cầu tiền đồng của nước ngoài tăng >>> đ tăng giá... suy luận kiểu này mình thấy sao sao í... nhờ bạn giúp... tks bạn

bomubi
18-06-11, 02:15 PM
Đáp án cuả mình cho phần vĩ mô:
51. c. 52. c. 53. b.54.c.55.c.56.a.57.b.58.a.59.c.60.a.61.d.62.d.63. d.64.d.65.d. (tk vl (CA)= X-N + NIA + NTR), chỉ riêng (X-N) tăng, chưa chắc CA tăng). 66.b.67.a.68.a.69a.70.c.71.b.72.c.73.b.74.c.75.c.7 6.b77.a78.a79.c80.c81.a.82.b.83.84.d.85.d.86.d.87. a.88.a.89.c.90.c.91.a.92.d.93.d.94.c.95.a.96.b.97. c.98.b.99.b.100a

lenin_9x
18-06-11, 05:04 PM
[QUOTE]

Theo mình hiểu thì tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ được ký hiệu là VND/USD (ví dụ tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ là 19100VND/USD).
Vậy khi tỷ giá VND/USD tăng (ví dụ tỷ giá VND/USD là 19500VND/USD) cho thấy đồng VN giảm giá -> XK tăng.[QUOTE]

Mình thấy trong 1 câu đáp án của thầy Hoài Bảo nói Tiền kiều hối thuộc mục chuyển nhượng ròng


e giảm -> XK tăng trong diều kiện các yếu tố khác không đổi nghe bạn!
thực trạng Việt nam hiện nay. do nhập siêu quá lớn.các hợp đồng dã dc ký kết.
việc phá giá của NHTW lại làm NK thêm trầm trọng chứ ko giảm.
buộc phải phá giá là do Thâm hụt cán cân thanh toán kéo dài-> đất nước cạn dự trữ ngoại tệ

Clickclick
18-06-11, 05:15 PM
dạ,phần này em chưa đc học nên ko bjk ạ

triqh@tpcvina
04-07-11, 04:21 PM
các bạn ơi, có bạn nào biết giải bài này không, mình cần rất gấp!
1, Ngân hàng TƯ mua 20 tỷ USD trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
-điều gì xảy ra với mức cung tiền nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, trong điều kiện không có sự rò rỉ tiền mặt và các ngân hàng thương mại không có dự trữ dư thừa.
-hoạt động trên có ảnh hưởng ra sao đến lãi suất, đầu tư, thu nhập và giá cả (nếu những điều kiện khác coi như không thay đổi). Hãy giải thích và minh họa bằng các đồ thị thích hợp.

BÀI NÀY CÓ THỂ HIỂU NHƯ SAU: ( BẠN NÊN XEM LẠI LÀ USD HAY VND VÌ SẼ CÓ CÁCH GIẢI THÍCH KHÁC NHAU). NHƯNG MẶC ĐỊNH CHO CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LÀ VND, NÊN MÌNH GIẢI THÍCH BẰNG VND.

MUA 20 TỶ TPCP, DỰ TRỮ BẮT BUỘC 10% ==> Km= 1/0.1 = 10
TÁC ĐỘNG NÀY LÀM TĂNG CUNG TIỀN DELTA M = 20*10 = 200 TỶ
LÃI SUẤT R GIẢM ( CUNG TIỀN TĂNG --> LÃI SUẤT GIẢM).
ĐẦU TƯ TĂNG (LÃI SUẤT THẤP --> KÍCH THÍCH ĐẦU TƯ)
GIÁ CẢ GIẢM ( LÃI SUẤT GIẢM --> CPSX GIẢM --> GIÁ GIẢM)
THU NHẬP TĂNG ( AD TĂNG --> Y TĂNG ---> Yd TĂNG)

CÒN GIẢI THÍCH BẰNG ĐỒ THỊ TƯƠNG ĐỐI PHỨC TẠP, BẠN CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM TRONG SÁCH.

terminator-kkt
05-07-11, 04:11 PM
Cả nhà giúp em trả lời câu bên dưới nhé:
21/ AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC không đổi và luôn bằng 2. Vậy TC để sản xuất 70 sản phẩm là :a 460
b 140
c 450
d 540

Bạch Liên
06-07-11, 12:46 AM
hi teminator-kkt
Chọn câu d. Lý do: AC=6 khi sản xuất 100sp==>TC=600 (1)
MC=2==> TC có dạng: 2Q+b (2)

Từ (1) và (2)==>b=400==> TC=2Q+400, thay Q=70, có đáp án d

hungdo1988
24-08-11, 09:33 AM
Mình có câu này giải khg được, xin hỏi các anh chị:
Nếu thuế ròng của chính phủ giảm đi một khoản là 500, thì chi tiêu sẽ tăng:
a/ 400 nếu MPC là 0,4
b/ 250 nếu MPC là 0,25
c/ 400 nếu MPS là 0,2
d/ 250 nếu MPS là 0,1
Đáp án chọn c nhưng mình khg biết giải như thế nào.

C1 = C0 + MPC(Y-T1).
C2 = C0 + MPC(Y-(T1-500)). = C0 + MPC(Y-T1) + MPC*500.
Do đó lượng chi tiêu tăng lên sẽ là: MPC*500.
Với số liệu ở các đáp án thì ta thấy: Đáp án C là đúng.
MPS = 0,2 ==> MPC = 0,8 ==> Lượng chi tiêu tăng thêm 0,8*500 = 400.

phuc99
23-04-12, 04:04 PM
Mọi người giải dùm câu này với:
Cho TU=2(Qx-5)Qy. Nếu phương án tiêu dùng tối ưu Qx=30, Qy=10 thì TUmax là:
a.300
b.400
c.500
d.600

Le Ngoc Hien
14-05-12, 04:01 PM
Hàm đầu tư: I = Io + Im.Y ( Im = MPI = đầu tư biên: phản ánh mức thay đổi của đầu tư khi sản lượng thay đổi 1 đơn vị ).
Io là đầu tư tự định ( độc lập, ko phụ thuộc sản lượng ).
Vậy Y tăng 10 tỷ, MPI = 0,2 thì đầu tư I tăng 10.0,2 ( tỷ ) = 2 ( tỷ ) hay sao í ! hí hí!:idontknow: Vậy đáp án là c hay sao í! hí hí!

Anh tutkkt đúng rùi đó:delta I = Im. delta Y = 0,2 . 10 (tỷ) = 2 (tỷ)

tho_con(rainy)
10-07-12, 12:34 PM
Bac nao co bo cau hoi trac nghiem + dap an mon KT Vi mô + vĩ mô cho to voi. Sap toi ngay thi roi ma chua hoc gi het

phuong1310
13-05-13, 10:34 PM
Mọi người giải giúp e bt này với.tks!!
Câu 1: Nhận định sau đây là đúng hay sai (giải thích)
a)Tiêu dùng tự định giảm sẽ làm cho đường tổng cầu thay đổi độ dốc và sản lượng cân bằng của nền kinh tế cũng giảm.
b) Xu hướng tiêu dùng cận biên tăng lên sẽ làm cho sản lượng cân bằng của nền kinh tế cũng tăng lên.
c) Một quốc gia có xu hướng nhập khẩu cận biên tăng lên sẽ làm cho thu nhập cân bằng của nền kinh tế tăng lên.
Câu 2:Trong một nền kinh tế mở có số như sau:
C = 30 + 0,8YD; I = 180; X = 170; T = 0,2Y; M = 20 + 0,2Y.
Mức sản lượng tiềm năng Y* = 1000.
a) Hãy tính mức sản lượng cân bằng đảm bảo ngân sách cân bằng. Hãy bình luận về trạng thái cân bằng của ngân sách.
b) Giả sử bây giờ chi tiêu chính phủ là G = 230, cho biết mức sản lượng cân bằng và ngân sách của Chính phủ. Hãy bình luận về chính sách tài khóa trong trường hợp này.
c) Trong mỗi trường hợp trên, hãy xác định cán cân thương mại của nền kinh tế. So sánh 2 giá trị này và bình luận nó.
Câu 3: Giả sử có số liệu của một nền kinh tế giản đơn như sau:
C = 340 + 0,8Y; Đầu tư tư nhân I = 900
a) Tính sản lượng cân bằng của nền kinh tế và vẽ đồ thị đường tổng cầu.
b) Mức tiêu dùng và tiết kiệm khi nền kinh tế cân bằng là bao nhiêu?
c) Giả sử đầu tư tăng thêm một lượng là 90 khi đó sản lượng cân bằng và mức tiêu dùng của dân cư thay đổi như thế nào?

Yavjn
17-06-13, 10:47 PM
Cho mình hỏi câu này nhé

Chính phủ tăng thuế 100 tỷ ,nếu Cm = 0.8. Điều gì xảy ra đối với :
-Tiết kiệm chính phủ
-Tiết kiệm tư nhân
-Đầu tư