PDA

View Full Version : Ôn tập thi: Tổng hợp đề thi của các giảng viênCá Heo
23-11-07, 01:45 AM
Giảng viên giảng dạy : Hoàng Trọng
Đề thi : mở nên bản hoạch định này nhằm mục đích cô đọng thông tin để các bạn vào phòng thi lật tài liệu cho nhanh
---------------
Chào các bạn, bây giờ là 8h sáng ngày 3/12/2006 , cám ơn đã nghe theo lời sách vang là 8h sáng nay lên hốt hụi chót, đây là phần thưởng dành cho các bạn siêng học siêng làm, các bạn có thể in ra ngay lập tức và đem tài liệu này vào phòng thi
Chúc các bạn thi tốt
GIỚI THIỆU
Nghiên cứu khoa học trong kinh tế và kinh doanh
Xem kỹ slice đầu tiên của thầy

Áp dụng tư duy khoa học để giải quyết vấn đề quản lý
Xem kỹ slice thứ hai của thầy

Quy trình nghiên cứu
Câu hỏi số 1 : Các bước trong nghiên cứu khoa học
Trả lời : sơ đồ 1.1 trang 18 sách Nguyễn thị Cành

Câu hỏi số 2 : Nghiên cứu thống kê và nc trường hợp cụ thể khác nhau ra sao?
Trả lời : Sách Business research method page 150
+ Nc thống kê:
- nc theo chiều rộng hơn là chiều sâu
- kết luận về đặc tính của tổng thể dựa trên đặc tính của mẫu điều tra, nên khó xác minh và dễ bỏ qua một số đặc tính của tổng thể.
- giả thiết nc được kiểm tra bằng pp định lượng.
+ Nc trường hợp cụ thể:
- tập trung vào nc toàn bộ ngữ cảnh của 1 vài sự kiện.
- nc chi tiết từ nhiều nguồn thông tin liên quan đến vần đề nghiên cứu, nên dễ xác minh và hạn chế việc bỏ qua 1 số đặc tính của tổng thể
- giả thiết nc nếu dựa hoàn toàn vào pp định lượng thì có thể làm cho việc hỗ trợ hoặc bác bỏ giả thiết trở nên khó khăn hơn.

Câu hỏi số 3 : Nghiên cứu ứng dụng khác nc cơ bản khác nhau như thế nào ?
Trả lời : Sách Business research method page 12-13
+ Giống nhau: đều giải quyết các vấn đề của người quản lý, các vấn đề nghiên cứu.
+ khác nhau:
- Nc ứng dụng (applied research): làm sáng tỏ câu trả lời cho những câu hỏi rõ ràng liên hệ để đưa ra những hành động, chính sách cần thiết giải quyết vấn đề.
- Nc cơ bản (basic research): tập trung giải quyết những câu hỏi phức tạp mang tính chất lý thuyết các vấn đề của người quản lý, ít tác động đến những quyết định, chính sách của nhà quản lý.

Câu hỏi số 4 : Nghiên cứu định lượng , nghiên cứu định tính khác nhau chỗ nào ???
Trả Lời : trang 86/ sách Nguyễn Thị Cành

Câu hỏi số 5 : Nghiên Cứu Quy Nạp khác Nghiên Cứu Diễn Dịch chỗ nào ???
Sách Business research method. Page 36-37-38.
Nghiên cứu diển dịch:
- Rút ra kết luận và trình bày chứng cứ để chứng minh cho kết luận nghiên cứu đã được rút ra.
- Có mối quan hệ chặt chẽ giữa nguyên nhân và kết quả
Nghiên cứu Qui nạp:
- Tìm một hay nhiều chứng cứ chứng minh cho kết luận nghiên cứu đã có.
- Không có mối quan hệ chặt chẽ giữa nguyên nhân và kết quả

Câu hỏi số 6 : Có bao nhiêu kiểu Nghiên cứu thường gặp ???
Trả Lời :
3 loai mô hình nghiên cứu:
Mô hình miêu tả
Mô hình thử nghiệm
Mô hình bán thứ nghiệm

Câu hỏi số 7 : có mấy cách tiếp cận trong nghiên cứu và nghiên cưú kinh tế thích hợp với cách tiếp cận nào ?
Trả lời : Có 2 cách tiếp cận
Lý thuyết trước nghiên cứu
Nghiên cứu trước lý thuyết
Xem thêm trang 28 sách Nguyễn thị Cảnh

Câu hỏi số 8 : Những mô hình nào được sử dụng trong nghiên cứu ? Thí dụ từng loại
Trả lời : Có 4 loại mô hình :
Mô hình mô tả
Mô hình giải thích
Mô hình dự đoán/dự báo
Mô hình chỉ dẫn hoạt động
Xem thêm trang 33 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 9 : Phương pháp luận nghiên cứu là gì ?
Trả lời : Phương pháp luận nghiên cứu có thể được diễn đạt như là một hệ thống các quy tắc và thủ tục trình tự đễ thực hiện nghiên cứu
Xem thêm trang 36 sách nguyễn thị cảnh

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Chiến lược thiết kế
Câu hỏi số 10 : Thiết kế nghiên cứu là gì ? Các loại thiết kế nghiên cứu ? Cho thí dụ về mỗi loại
Thiết kế nghiên cứu là bao gồm toàn bộ kế hoạch liên kết nhận thức vấn đề nghiên cứu với nghiên cứu thực nghiệm thích hợp và có thể làm được
Xem thêm trang 39 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 11 :Các yêu cầu trong thiết kế nghiên cứu
Trả lời : Yêu cầu thứ nhất là cần chọn mục đích nghiên cứu
Yêu cầu thứ hai : là các giả thuyết có liên quan
Xem thêm trang 50 sách nguyễn thị cảnh

Thiết kế mẫu
Đo lường & thang đo
Câu hỏi số 12 : Đo lường và quy tắc đo lường là gì ? Cho thí dụ minh hoạ
Trả lời : Xem thêm trang 53 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 13 : Các mức độ đo lường là gì ? Cho ví dụ
Trả lời : Xem thêm trang 56 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 14 : giá trị đúng và tính tin cậy trong đo lường là gì ? Cho ví dụ
Trả lời : Xem thêm trang 58 sách nguyễn thị cảnh

NGUỒN DỮ LIỆU & THU THẬP DỮ LIỆU
Câu hỏi số 15 : phân biệt nguồn dữ liệu thứ cấp và nguồn dữ liệu sơ cấp, trường hợp sử dụng các nguồn này
Trả lời : Xem thêm trang 65 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 16 : Phương pháp quan sát và tính ứng dụng của phương pháp này
Trả lời : Xem thêm trang 66 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 17 : Nêu các phương pháp chọn mẫu :
Trả lời : chọn mẫu xác xuất và phi xác xuất
Xem thêm trang 78 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 18 : Ưu nhược điểm giữa 2 hình thức phỏng vấn trực tiếp và vắng mặt phát bảng câu hỏi ?
Trả lời : Sách Business research method page324 (rất detail)

PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
Chuẩn bị dữ liệu và mô tả
Thăm dò, trình bày và xem xét dữ liệu
Kiểm định giả thuyết
Đo lường liên hệ
Phân tích đa biến
Báo cáo kết quả:
Câu hỏi số 19 : Báo cáo kỹ thuật khác báo cáo quản trị như thế nào ?
Trả lời : + Báo cáo kỹ thuật:
- Người đọc: những nhà nghiên cứu.
- Sử dụng các bảng biểu số liệu
- báo cáo thể hiện đầy đủ chi tiết trên báo cáo các tài liệu và chi tiết quá trình thực hiện
- Cung cấp đầy đủ mô hình lý thuyết hỗ trợ cho các nghiên cứu khác,thông tin về nguồn dữ liệu nc, thiết kế mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, xây dựng các chỉ mục, pp phân tích dữ liệu.
+ Báo cáo quản trị:
- Người đọc: những người kg có kiến thức nghiên cứu và chỉ quan tâm các kết quả hơn là các ppnc.
- Dùng hình ảnh và đồ thị thay cho bảng biểu
- báo cáo thể hiện ngắn gọn, chỉ quan tâm đến các kết quả tìm được và các kết luận nc.
- chỉ cung cấp mô hình lý thuyết hỗ trợ cho các nghiên cứu khác,thông tin về nguồn dữ liệu nc, thiết kế mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, xây dựng các chỉ mục, pp phân tích dữ liệu khi có yêu cầu từ người đọc.

langtuit
27-02-08, 11:38 PM
sách của Nguyễn Thị Cành là sách tên gì vậy a SachVang? Mua ở đâu? Thanks

DoanMinhThien
01-06-08, 06:38 PM
Trước khi thi môn PPNCK, mình cũng tìm trên forum thông tin liên quan, nhưng chăng có gì cả. Bây giờ thi xong mình xin chia sẻ vài thông tin về đề thi môn học này cũng để lưu lại ở đây cho người nào cần và lở mình có bị thi lại thì lục ra xem.
Đề thi bao gồm 10 câu, trãi rộng ở nhiều nội dung khác nhau. Viết đúng, đủ, làm bài trực tiếp trên đề thi rồi nộp lại. mình chỉ nhớ mang máng vài câu, nếu ai còn nhờ thì bổ sung thêm nhé.
Đề thi của thầy Hoài
1. Phân biệt sự khác nhau chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất. cho ví dụ.?
2. Nêu một mục đích quan trọng của phương pháp phân tích hồi quy bội (hồi quy đa biến)?
3.Nêu các nội dung chủ yếu của vấn đề nghiên cứu?
4.Trình bày nội dung của thang đo likert, cho ví dụ?
5.Nêu ý nghĩa của phần tổng quan lý thuyết?
6. Mục đích của phân tích nhân tố bằng SPSS, cho ví dụ?
Còn 4 câu nữa chưa nhớ ra,sorry,
ai nhớ thì thêm vào nhé,:please:

Mr. Sang
25-09-08, 05:23 PM
Gửi anh SV,

Theo em được biết do lúc trước em học DH bên Khoa Kinh Tế DHQG, có GSTS Nguyễn Thị Cành. em chưa biết Nguyễn Thị Cảnh, liệu anh có nhầm lẫn ko?

Mến chào anh,

Cá Heo
25-09-08, 06:21 PM
Hi hi , sorry các bạn, một ngày mình gõ rất nhiều ký tự trên Forum Cao Học Kinh Tế nên việc sai sót trong chính tả mong các bạn bỏ qua

GSTS Nguyễn Thị Cành rất nổi tiếng, mình mới chỉ gặp 01 lần hôm dự buổi nói chuyện của cô với các bạn học viên Khóa 08 ĐH Quốc Gia TpHCM. Cô là trưởng khoa Tài Chính - Ngân Hàng thì phải

nguyenhoangtan
27-10-08, 09:29 PM
Cám ơn anh nhiều lắm nhé. Đây sẽ là tư liệu bổ ích để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

Kim Thuy
31-10-08, 06:17 PM
K18 năm nay, lớp học của thấy Trần Quang Trung sẽ cho đề thi là đề mở, nhưng có vẻ khó đây, hic hic...: Viết một đề cương nghiên cứu, còn đề tài gì thì vào phòng thi mới biết được... huhu... Học hết môn rồi mà em vẫn chưa biết là mình học cái j, làm sao mà đi thi bi chừ, huhu... :chetroi:

Kim Thuy
01-11-08, 12:08 PM
Chào mọi người,

Tối qua mới đi học buổi cuối cùng của môn PPNCKH, thấy Trung đã thay đổi hình thức thi hết môn rùi. Cách này chắc dễ ăn hơn cách cũ mà lúc đầu năm thấy đã thông báo như trên:
Về nhà, suy nghĩ chọn một đề tài, lập đề cương, vào phòng thi trình bày lại.
Đề đóng
Thời gian 60'.

Mục đích của thầy là để học viên hình dung sơ sơ về đề tài luận văn thạc sĩ mà mình sẽ thực hiện sau này. Trên cơ sở đề cương đó, sau này sẽ bổ sung, phát triển thành luận văn...
Mình thì cũng hiểu mục đích của thầy, nhưng như vậy hình như nó sao sao ấy, quá dễ dàng cho học viên.
Không biết mọi người nghĩ thế nào?

binhcv
14-11-08, 03:23 PM
Sách của GSTS Nguyễn Thị Cành tên gì vậy ??? help me!

bravo
14-11-08, 06:05 PM
Sách của cô Cành tên là : Phương pháp luận và Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Giá hình như 18.000 đ. Mình ko bít mua chỗ nào. Ai bít chỉ dùm

vcd
21-11-08, 10:47 PM
Chào mọi người,


Mình thì cũng hiểu mục đích của thầy, nhưng như vậy hình như nó sao sao ấy, quá dễ dàng cho học viên.
Không biết mọi người nghĩ thế nào?


Có thể bạn hiều nhầm ý thầy rồi đó, không phải dễ thế đâu. Khi thi thầy sẽ cho đề tài và các bạn phát triển chứ không phải đề tài tự chọn bạn nhé.

admi
13-01-09, 11:52 AM
Có anh chị nào học thầy Quân không vậy? Gửi cho đàn em những đề thi mẫu của thầy với. học xong môn này rồi mà chẳng biết gì cả hic'

Kim Thuy
16-01-09, 12:08 PM
Có thể bạn hiều nhầm ý thầy rồi đó, không phải dễ thế đâu. Khi thi thầy sẽ cho đề tài và các bạn phát triển chứ không phải đề tài tự chọn bạn nhé.

Vậy chắc lớp đêm 1 cũng do thầy Trung dạy hả bạn? Nếu vậy thì bên lớp bạn thầy nói như thế nào?
Mình nghe thầy nói bên lớp mình rõ ràng chính xác là như vậy, thì cũng hơi nghi ngờ nhưng chưa biết thế nào. Không lẽ đơn giản vậy hay sao. Mà học bài thì thiệt sự là ko biết học từ đâu, học chỗ nào, hic hic. Chắc vào phòng thi rồi mới biết wá, hehe... Lớp bạn đã thi môn này chưa? Nội dung đề thi thế nào, chia sẽ cho mình biết với. Thank bạn nhiều nha!

ThaiHuyK17
16-01-09, 12:18 PM
Chào mọi người,

Tối qua mới đi học buổi cuối cùng của môn PPNCKH, thấy Trung đã thay đổi hình thức thi hết môn rùi. Cách này chắc dễ ăn hơn cách cũ mà lúc đầu năm thấy đã thông báo như trên:
Về nhà, suy nghĩ chọn một đề tài, lập đề cương, vào phòng thi trình bày lại.
Đề đóng
Thời gian 60'.

Mục đích của thầy là để học viên hình dung sơ sơ về đề tài luận văn thạc sĩ mà mình sẽ thực hiện sau này. Trên cơ sở đề cương đó, sau này sẽ bổ sung, phát triển thành luận văn...
Mình thì cũng hiểu mục đích của thầy, nhưng như vậy hình như nó sao sao ấy, quá dễ dàng cho học viên.
Không biết mọi người nghĩ thế nào?Quá dễ dàng

Lên Forum, kiếm 01 luận văn thạc sỹ nghành QTKD , download về, in phần mở đầu, học thuộc lòng, vào phòng thi, chép lại

Với cách làm này, chẳng có gì gọi là PPNCKH cả, và hình thức thi như thế sẽ không đánh giá được gì hết

Đề đóng, học viên chỉ có học thuộc lòng rồi chép ra, tài liệu tham khảo trên Forum rất nhiều, ai sẽ đảm bảo, những đề tài của học viên chép trong giấy thi sẽ là sự sáng tạo của học viên

Cải cách ... ngược

pqthai8035
16-01-09, 01:12 PM
Ui thấy các bạn nói tùm lum

Đề của thầy Trung:

Thầy cho một mẫu dữ liệu về giới tính, mức lương, thâm niên, tuổi, loại công việc...

Câu hỏi: nên mục tiêu nghiên cứu, nên phương pháp sử dụng các công cụ SPSS cho mẫu dữ liệu đó (tất cả luôn nha) và chỉ nêu PP sữ dụng các công cụ thôi, khôgn cần nêu kết quả.

Thầy Quân: mình chỉ học ở đại cương và đề thì cũng cho dữ liệu, đánh giá dữ liệu đó bằng những gì đã học ở đại cương. Tập trung vào xác định mục tiêu đề tài và mục đích nghiên cứu.

"HopTac"

Kim Thuy
07-02-09, 11:25 AM
huhu, thì thầy Trung cho biết cách thi là vậy, ko biết thầy đổi mới hay sao mà em cũng thấy là lạ. Chẳng hiểu nổi nữa! Giờ mọi người nói tùm lum hết, em hổng biết cách học như thế nào để ôn thi đây, huhu. Vậy cứ phải làm một đề cương sẵn, rồi học thêm lý thuyết cho chắc... Vào phòng thi làm theo kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học wá. hic hic...
Chủ nhật này thi rùi mà sao thấy hoang mang! :sick:

knight02
08-02-09, 12:00 PM
có anh chị nào đã học PPNC của thầy Trung, hay là biết kiểu ra đề của thầy, có thể hướng dẫn sơ giúp lớp em được ko? Lớp Đêm 2 - K18.

Chủ nhật tới thi rồi, mà giờ em vẫn hoang mang quá, chưa biết ôn thi như thế nào nữa :sick:

huynhanhkiet
09-02-09, 05:24 PM
Đúng đấy bác Thái! Bác nói cụ thể hơn đi! Chị Pat cũng bảo mình cùng nhau giải đề rùi kìa! he he...

:Cuoisacsua: :Cuoisacsua:. Tiêu Pat òi. :Cuoisacsua: :Cuoisacsua:


Học thầy Quân môn PPNCKH. 22/2 này thi rồi mà chưa biết học gì, tài liệu ở đâu ACE giúp với

Học PPNC thầy Quân à. Thầy Quân "dễ chịu lắm" :D, chỉ cần tập trung vào những gì thầy đã giảng là được, đặc biệt là bài tập giữa kỳ.

Kim Thuy
17-02-09, 01:07 PM
Chủ nhật vừa rùi, lớp Đêm 2 mới thi xong môn PPNCKH. Ko biết nên nhận xét cái đề nó như thế nào đây, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khi thi xong môn này... hehe...
Cách ra đề của thầy đúng y như thầy đã nói trước lớp lần thứ nhất (ra một tình huống/đề tài, rùi phát triển thành đề cương). Còn cách thứ hai thì chắc thầy wên, hihi
Túm lại cái đề đó em nhớ mang máng là dzầy:
Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay, công ty X đang đứng trước những khó khăn... Công ty X buộc phải đánh giá lại dịch vụ mà mình cung cấp để xem xét đưa ra những quyết định quản lý phù hợp, đối phó với các đối thủ mạnh trong khi sức lực của X đang cạn kiệt... Giám đốc Mar của X được giao nhiệm vụ nghiên cứu vấn đế này. Vị giám đốc này cũng đã học Cao học quản trị kinh doanh. Nhưng do học ko chắc môn PPNCKH nên anh ta chỉ nhớ mang máng một số tiêu chí đánh giá chất lượng một dịch vụ:
Cơ sở vật chất,
Sự bảo đảm... (còn 2-3 yếu tố j nữa mà em wên rùi hic)

bây giờ hãy giúp anh ta một số vấn đề sau:
1. Mục tiêu nghiên cứu là j?
2. Đề cương nghiên cứu nên bao gồm những phần nào?
3. Nêu chi tiết phương pháp nghiên cứu vấn đề này.

Hết!
Thời gian làm bài: 60 phút
Được phép sử dụng tài liệu.

Vì thầy dặn thi đề đóng nên ko anh chị nào đem tài liệu theo hết. Có mở cũng ko có tài liệu để mở, hix hix. Hình như có nhiều anh chị làm lạc đề thì phải!?!? Chắc anh/chị này nghĩ 2 câu đầu là lý thuyết, chỉ có câu 3 mới là áp dụng trong tình huống này. Em thì nghĩ cả 3 câu đều đặt trong tình huống mà đề ra chứ! Thấy mọi người chép khí thế (đề mở), một số khác thì viết đâu mấy dòng là xong. Em cũng muốn ghi cho dài dài nhưng văn chương có hạn nên viết hết 1 trang giấy là hết ý. hic hic. Nhưng cuối cùng cũng làm bài xong, thấy nhẹ cả người hihihi...
Mọi người đánh giá đề thi năm nay nhé!

tamhathiphuong
20-02-09, 09:33 AM
Môn PPNC em học xong mà cũng chưa biết mình học cái gì luôn, bà con nhà mình có cao kiến chỉ cho em với.
Mà em học thầy Hùng Phong nhưng dò nãy giờ không thấy có đề thi mẫu của thầy.
Có anh chị nào học môn này do thầy Phong dạy không ạ!
Kíu em huh u

uatkimhuong
01-03-09, 10:13 PM
Đề thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học
Thời gian làm bài: 75 phút
Dành cho lớp: Cao học kinh tế K18 Đêm 3
Ngày thi: 01/3/2009
(Học viên ko được sử dụng tài liệu)

Phần bắt buộc:
Câu 1: Trình bày kết cấu một bài nghiên cứu về kinh tế (làm rõ phần nào bắt buộc và phần nào ko bắt buộc).
Câu 2: Trình bày phương pháp trích dẫn tài liệu theo cách Harward (trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, cách ghi danh mục tài liệu tham khảo và các vấn đề trích dẫn khác).

Phần tự chọn (học viên chọn 2 trong 4 câu dưới đây)
Câu 3: Trình bày ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua thư tín và phỏng vấn qua mạng.
Câu 4: Khi nào nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui. Trình bày ưu, nhược điểm của phương pháp này và cho biết một ví dụ cụ thể về một phân tích hồi qui?
Câu 5: Trình bày 4 mô men của một bộ số liệu và minh họa các ứng dụng.
Câu 6: Trình bày một vấn đề nghiên cứu của bạn.

Hết

Boytoman
02-03-09, 09:23 AM
Cứ ngỡ rằng thầy sẽ cho 1 đề tài làm tự luận, ai dè toàn là trong lý thuyết của thầy dạy. Hic.Hic. Lại rớt thêm 1 môn nữa rồi:chetroi:

momit
02-03-09, 12:06 PM
Với đề thi này thì out nhiều, không hẳn chỉ riêng poytoman!

Các bạn có tài liệu gì liên quan thì up lên cho mình tham khảo. Tks!

uatkimhuong
02-03-09, 12:27 PM
Thật ra thì nội dung thi này đều nằm hết trong lý thuyết của Thầy giảng dạy trên lớp rùi. Nhưng đa số các bạn đều ko coi kỹ (kể cả em cũng vậy, hic…:khoc:).
Toàn bộ file bài giảng của Thầy cũng đã được up lên forum, các anh chị tham khảo tại đây nè:
http://caohockinhte.info/forum/showthread.php?t=5092 (http://caohockinhte.info/forum/showthread.php?t=5092)

minhtuan502
02-03-09, 09:09 PM
Bạn nào giỏi môn này giải giúp mình 2 đề thi này với

aqdn1
04-03-09, 10:55 AM
Thầy đã dặn là điểm thi không quan trọng mà, cái chính là đề tài nhóm mình viết thế nào cơ.

haingoc84
04-03-09, 01:17 PM
Thầy ra đề đúng như những gì thầy dạy,ko ngờ đề 'đôc đáo' quá....botay

lazycat
04-03-09, 02:28 PM
Không biết thi lại thầy ra đề hay giáo viên khác ra đề?:think:

Cá Heo
12-07-09, 12:54 AM
Hi, bàn tán sôi nổi nhỉ, năm nay cả 04 lớp UEH_K18_QTKD đều học thầy Quang Trung nè, cô Quý nè

Riêng lớp nào đó học cô Kim Dung thì không phải thi

Ngồi trên đỉnh núi cao xem các lớp chuẩn bị ôn thi môn PPNCKH giai đoạn 2 này như thế nào

Cá Heo
30-09-09, 09:24 AM
Mình có cuốn sách nè, ai cần thì đăng ký photot theo lớp nhé

stockghost
02-11-09, 11:09 AM
chào a. Cá Heo,
mình đang cần cuốn sách này gấp nhưng tìm mãi mà ko biết mua ở đâu. Anh vui lòng cho mình mượn để photo được không anh
Cảm ơn anh nhiều!

hdtruong76
02-11-09, 01:40 PM
Tôi đang cần nghiên cứu tài liệu môn PPNC khoa học quản lý mong anh chị nào có giúp tôi với nhé! Thanks

hoa.phuongkt
07-03-10, 07:03 PM
Mới đi thi về, nộp luôn đề nên mình ghi theo trí nhớ:
Câu 1: Sự giống nhau và khác nhau giữa:
- Dự án kinh doanh
- Dự án nghiên cứu ứng dụng (trong kinh doanh)
- Dự án nghiên cứu hàn lâm
Cho vd minh họa (3 đ)
Câu 2:
1. Vì sao phải chọn mẫu?
2. Sự giống nhau và khác nhau giữ chọn mẫu trong nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
Cho vd minh họa. (3 đ)
Câu 3: Sự giống nhau và khác nhau giữa xây dựng lý thuyết khoa học và kiểm định lý thuyết khoa học. Cho vd minh họa (4 đ)

kuibap
10-03-10, 11:53 AM
Câu 1: Hãy cho 5 ví dụ, sự không phù hợp giữa việc đưa ra vấn đề nghiên cứu và vấn đề quản trị.

Câu 2: Hãy viết đề nghị nghiên cứu và đề cương nghiên cứu cho 6 lọai nghiên cứu nêu trên câu 2)

Câu 3: Hãy đưa ra những phương pháp thống kê có thể ứng dụng để xử lý dự liệu của các thang đo cơ bản sau, cho ví dụ minh họa.


Thang đo danh xưng
Thang đo thứ tự
Thang đo likert


Câu 4: T-test co thể ứng dụng đề trả lời giả thiết nghiên cứu như thế nào? Cho ví dụ.

T-test co thể ứng dụng đề trả lời giả thiết nghiên cứu như thế nào? Cho ví dụ.

Kiến Con
23-03-10, 12:36 PM
Mấy bạn học thầy Phong vô đây xem nhé. Mình thi rồi, nhưng nộp lại đề. Để hôm nào mình nhớ lại xem rồi post lên sau.

http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?p=111244#post111244

tamhathiphuong
29-04-10, 10:56 AM
Thầy Phong cho đề thi theo nội dung thầy đã giảng, nên các bạn muốn thi qua phải đi học đủ thì mới đậu được hoặc là phải nghe lại nội dung buổi giảng. File nghe của mình có 1 file mà nó cũng quá nặng không thể nào post lên được. Rớt không nhiều đâu. các bạn đừng lo lắng

ha.pham
04-05-10, 02:39 PM
Gửi bạn tham khảo, đề thi PPNCKH - thầy Nguyễn Hùng Phong, lớp Đêm 5 - K19

Nhờ các bạn K19 - Đêm 2 up đề giúp nhé! Lớp mình có vài bạn fail cũng muốn thu thập để tham khảo!

giahoo
04-05-10, 08:34 PM
câu hỏi thi môn nghiên cứu khoa hoc của thầy Nguyễn Hùng Phong của lớp NH đêm 2 vừa qua.

1.Nêu đề tài nghiên cứu trong đó phương pháp thực nghiệm được sử dụng. Chọn mô hình trong đó xác định biến nguyên nhân, biến kết quả, biến ngoại lai có thể xuất hiện.
2. phương pháp diễn dịch và qui nạp thường sử dụng trong phương pháp nghiên cứu định tính hay định lượng, tại sao?
3.Nêu đề tài nghiên cứu, thành lập câu hỏi,mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu

vinhtuongvtc
20-08-10, 04:22 PM
Đây là đề thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của TS. Lê Văn Huy

Câu 1: Mục tiêu nghiên cứu (2 điểm)
Từ đề tài nghiên cứu đã được triển khai tại lớp, hãy nêu các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu tương ứng?
Câu 2: Thiết kế câu hỏi (2 điểm)
Hãy đặt tương ứng 4 câu hỏi theo các thang đo lường sau:
B1. Thang điểm theo khoản mục
B2. Thang điểm xếp hạng theo thứ tự
B3. Thang điểm có ý nghĩa đối nghịch nhau
B4. Thang điểm Likert
Câu 3: (2 điểm) Sau đây là một số câu hỏi được trích ra từ một bản câu hỏi, hãy trả lời các câu hỏi liên quan. Cho biết câu hỏi này đã sử dụng thang đo lường nào?
Q1. Anh/chị thường đến siêu thị cùng với ai?
• Người trong gia đình
• Bạn bè
• Một mình
Q2. Anh/chị thường đến siêu thị vào thời gian nào?
• Buổi sáng
• Buổi trưa
• Buổi chiều
• Buổi tối
Q3. Tuổi của anh, chị là:
• Ít hơn 25 tuổi
• Từ 25 đến 30
• Từ 30 đến 40
• Trên 40
Q4. Công việc của anh/chị
• Giáo viên
• Công nhân
• Bộ đội
• Sinh viên
Câu 4: (4 điểm)
Bạn hãy nêu và phân tích sơ lược các bước để thực hiện một nghiên cứu khoa học?

bambi
02-11-10, 07:28 PM
Tổng hợp đề thi của các giảng viên

letanhai.hr
15-10-12, 12:39 PM
Sách của Cô Nguyễn Thị Cành có bán tại nhà sách đối diện trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM. Các anh chị em ra đó mua nha!

nguyenthithuy03
15-10-12, 02:57 PM
Xin hỏi có anh (chị) nào khóa trước có đề thi và slide của cô quý không a. Lớp e học cô mà khó quá

thanhngoc90
18-02-13, 10:51 PM
Nghe nói môn của thầy Trung rớt nhìu lắm. Mà mình thấy sao sao á. Lúc thuyết trình thầy cũng k nói rõ ràng cái nào là ổn, mỗi cái thiếu một chút nhưng k nói hoàn chỉnh của bất cứ chương nào nên cứ thấy mơ mơ màng màng. Sau khi xem xong phần thuyết trình của mấy bạn thấy vẫn k biết làm sao nữa. Đơn giản quá thì làm sao mà viết cho đủ 4 trang giấy thi đây trùi.

nhanueh333
08-03-13, 04:22 PM
Giảng viên giảng dạy : Hoàng Trọng
Đề thi : mở nên bản hoạch định này nhằm mục đích cô đọng thông tin để các bạn vào phòng thi lật tài liệu cho nhanh
---------------
Chào các bạn, bây giờ là 8h sáng ngày 3/12/2006 , cám ơn đã nghe theo lời sách vang là 8h sáng nay lên hốt hụi chót, đây là phần thưởng dành cho các bạn siêng học siêng làm, các bạn có thể in ra ngay lập tức và đem tài liệu này vào phòng thi
Chúc các bạn thi tốt
GIỚI THIỆU
Nghiên cứu khoa học trong kinh tế và kinh doanh
Xem kỹ slice đầu tiên của thầy

Áp dụng tư duy khoa học để giải quyết vấn đề quản lý
Xem kỹ slice thứ hai của thầy

Quy trình nghiên cứu
Câu hỏi số 1 : Các bước trong nghiên cứu khoa học
Trả lời : sơ đồ 1.1 trang 18 sách Nguyễn thị Cành

Câu hỏi số 2 : Nghiên cứu thống kê và nc trường hợp cụ thể khác nhau ra sao?
Trả lời : Sách Business research method page 150
+ Nc thống kê:
- nc theo chiều rộng hơn là chiều sâu
- kết luận về đặc tính của tổng thể dựa trên đặc tính của mẫu điều tra, nên khó xác minh và dễ bỏ qua một số đặc tính của tổng thể.
- giả thiết nc được kiểm tra bằng pp định lượng.
+ Nc trường hợp cụ thể:
- tập trung vào nc toàn bộ ngữ cảnh của 1 vài sự kiện.
- nc chi tiết từ nhiều nguồn thông tin liên quan đến vần đề nghiên cứu, nên dễ xác minh và hạn chế việc bỏ qua 1 số đặc tính của tổng thể
- giả thiết nc nếu dựa hoàn toàn vào pp định lượng thì có thể làm cho việc hỗ trợ hoặc bác bỏ giả thiết trở nên khó khăn hơn.

Câu hỏi số 3 : Nghiên cứu ứng dụng khác nc cơ bản khác nhau như thế nào ?
Trả lời : Sách Business research method page 12-13
+ Giống nhau: đều giải quyết các vấn đề của người quản lý, các vấn đề nghiên cứu.
+ khác nhau:
- Nc ứng dụng (applied research): làm sáng tỏ câu trả lời cho những câu hỏi rõ ràng liên hệ để đưa ra những hành động, chính sách cần thiết giải quyết vấn đề.
- Nc cơ bản (basic research): tập trung giải quyết những câu hỏi phức tạp mang tính chất lý thuyết các vấn đề của người quản lý, ít tác động đến những quyết định, chính sách của nhà quản lý.

Câu hỏi số 4 : Nghiên cứu định lượng , nghiên cứu định tính khác nhau chỗ nào ???
Trả Lời : trang 86/ sách Nguyễn Thị Cành

Câu hỏi số 5 : Nghiên Cứu Quy Nạp khác Nghiên Cứu Diễn Dịch chỗ nào ???
Sách Business research method. Page 36-37-38.
Nghiên cứu diển dịch:
- Rút ra kết luận và trình bày chứng cứ để chứng minh cho kết luận nghiên cứu đã được rút ra.
- Có mối quan hệ chặt chẽ giữa nguyên nhân và kết quả
Nghiên cứu Qui nạp:
- Tìm một hay nhiều chứng cứ chứng minh cho kết luận nghiên cứu đã có.
- Không có mối quan hệ chặt chẽ giữa nguyên nhân và kết quả

Câu hỏi số 6 : Có bao nhiêu kiểu Nghiên cứu thường gặp ???
Trả Lời :
3 loai mô hình nghiên cứu:
Mô hình miêu tả
Mô hình thử nghiệm
Mô hình bán thứ nghiệm

Câu hỏi số 7 : có mấy cách tiếp cận trong nghiên cứu và nghiên cưú kinh tế thích hợp với cách tiếp cận nào ?
Trả lời : Có 2 cách tiếp cận
Lý thuyết trước nghiên cứu
Nghiên cứu trước lý thuyết
Xem thêm trang 28 sách Nguyễn thị Cảnh

Câu hỏi số 8 : Những mô hình nào được sử dụng trong nghiên cứu ? Thí dụ từng loại
Trả lời : Có 4 loại mô hình :
Mô hình mô tả
Mô hình giải thích
Mô hình dự đoán/dự báo
Mô hình chỉ dẫn hoạt động
Xem thêm trang 33 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 9 : Phương pháp luận nghiên cứu là gì ?
Trả lời : Phương pháp luận nghiên cứu có thể được diễn đạt như là một hệ thống các quy tắc và thủ tục trình tự đễ thực hiện nghiên cứu
Xem thêm trang 36 sách nguyễn thị cảnh

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Chiến lược thiết kế
Câu hỏi số 10 : Thiết kế nghiên cứu là gì ? Các loại thiết kế nghiên cứu ? Cho thí dụ về mỗi loại
Thiết kế nghiên cứu là bao gồm toàn bộ kế hoạch liên kết nhận thức vấn đề nghiên cứu với nghiên cứu thực nghiệm thích hợp và có thể làm được
Xem thêm trang 39 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 11 :Các yêu cầu trong thiết kế nghiên cứu
Trả lời : Yêu cầu thứ nhất là cần chọn mục đích nghiên cứu
Yêu cầu thứ hai : là các giả thuyết có liên quan
Xem thêm trang 50 sách nguyễn thị cảnh

Thiết kế mẫu
Đo lường & thang đo
Câu hỏi số 12 : Đo lường và quy tắc đo lường là gì ? Cho thí dụ minh hoạ
Trả lời : Xem thêm trang 53 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 13 : Các mức độ đo lường là gì ? Cho ví dụ
Trả lời : Xem thêm trang 56 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 14 : giá trị đúng và tính tin cậy trong đo lường là gì ? Cho ví dụ
Trả lời : Xem thêm trang 58 sách nguyễn thị cảnh

NGUỒN DỮ LIỆU & THU THẬP DỮ LIỆU
Câu hỏi số 15 : phân biệt nguồn dữ liệu thứ cấp và nguồn dữ liệu sơ cấp, trường hợp sử dụng các nguồn này
Trả lời : Xem thêm trang 65 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 16 : Phương pháp quan sát và tính ứng dụng của phương pháp này
Trả lời : Xem thêm trang 66 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 17 : Nêu các phương pháp chọn mẫu :
Trả lời : chọn mẫu xác xuất và phi xác xuất
Xem thêm trang 78 sách nguyễn thị cảnh

Câu hỏi số 18 : Ưu nhược điểm giữa 2 hình thức phỏng vấn trực tiếp và vắng mặt phát bảng câu hỏi ?
Trả lời : Sách Business research method page324 (rất detail)

PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
Chuẩn bị dữ liệu và mô tả
Thăm dò, trình bày và xem xét dữ liệu
Kiểm định giả thuyết
Đo lường liên hệ
Phân tích đa biến
Báo cáo kết quả:
Câu hỏi số 19 : Báo cáo kỹ thuật khác báo cáo quản trị như thế nào ?
Trả lời : + Báo cáo kỹ thuật:
- Người đọc: những nhà nghiên cứu.
- Sử dụng các bảng biểu số liệu
- báo cáo thể hiện đầy đủ chi tiết trên báo cáo các tài liệu và chi tiết quá trình thực hiện
- Cung cấp đầy đủ mô hình lý thuyết hỗ trợ cho các nghiên cứu khác,thông tin về nguồn dữ liệu nc, thiết kế mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, xây dựng các chỉ mục, pp phân tích dữ liệu.
+ Báo cáo quản trị:
- Người đọc: những người kg có kiến thức nghiên cứu và chỉ quan tâm các kết quả hơn là các ppnc.
- Dùng hình ảnh và đồ thị thay cho bảng biểu
- báo cáo thể hiện ngắn gọn, chỉ quan tâm đến các kết quả tìm được và các kết luận nc.
- chỉ cung cấp mô hình lý thuyết hỗ trợ cho các nghiên cứu khác,thông tin về nguồn dữ liệu nc, thiết kế mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, xây dựng các chỉ mục, pp phân tích dữ liệu khi có yêu cầu từ người đọc.

cho em hỏi sách Business research method của tác giả nào vậy thầy ? Tìm mua sách ở đâu. Tụi em chuẩn bị thi môn PPNCKH nên cần tài liệu tham khảo.
Em cảm ơn !

thao.nguyenlethu
16-02-14, 07:44 PM
huhu, có anh chị nào có đề của cô Phương Thảo ko ạ?