PDA

View Full Version : Thi Cao học tại Trường Đại học Thương MạiJe t'aime
12-08-08, 09:28 AM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - ­­Hạnh phúc
Số : /TB-TM-SĐH Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2008


TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2008

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2008 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo:

- Thạc sỹ: + Quản lý kinh tế, Mã số 60 34 01

Tiến sỹ: + Quản lý kinh tế, Mã số 60 34 01 01

+ Thương mại, Mã số 60 34 10

+ Thương mại, Mã số 60 34 10 01

+ Kế toán, Mã số 60 34 30 + Kế toán, Mã số 60 34 30 01

2. Hình thức và thời gian đào tạo

2.1 Cấp đào tạo thạc sỹ:

- Hình thức Tập trungKhông tập trung

- Thời gian 2 năm 3 năm

Lưu ý: Với hình thức không tập trung, Nhà trường có thể mở lớp ban ngày và tối với điều kiện sỹ số/ 1 lớp chuyên ngành trên 30 học viên.

2.2 Cấp đào tạo tiến sỹ:Thời gian đào tạo theo hình thức đào tạo và đối tượng tuyển sinh

Hình thức ĐT
Đối tượng thi TS: Không tập trung và Tập trung


Thạc sỹ: 2 năm
Cử nhân: 4 năm
3 năm5 năm


3. Các môn thi tuyển

3.1 Cấp đào tạo thạc sỹ: thi 3 môn

- Môn cơ bản:Toán kinh tế

- Môn cơ sở:Kinh tế chính trị Mác-Lênin

- Môn ngoại ngữ :thi tiếng Anh (theo dạng thức TOEFL).

Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu:
+ (1). Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chính quy chuyên ngành tiếng Anh
+ (2). Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL quốc tế đạt 400 điểm hoặc IELTS đạt 4.5 điểm trở lên, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chí đến ngày dự thi SĐH .
+ (3). Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.
3.2 Cấp đào tạo tiến sỹ:

- Đối với thạc sỹ: - Ngoại ngữ: thi tiếng Anh (theo dạng thức TOEFL, tối thiểu 450 điểm);

- Môn chuyên ngành: +Kinh tế thương mại với chuyên ngành Quản lý kinh tế;

+ Quản lý marketing với chuyên ngành Thương mại;

+Hạch toán kế toán với chuyên ngành Kế toán;

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

- Đối với cử nhân:Ngoài các môn trên phải dự thi thêm:

- Môn cơ bản: Toán kinh tế;

- Môn cơ sở: Kinh tế chính trị Mác- Lênin.

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ: điều kiện (1) và (3) tương tự thi thạc sỹ; điều kiện (2): chứng chỉ tiếng Anh TOEFL quốc tế đạt 450 điểm hoặc IELTS đạt 5.0 điểm trở lên
4. Điều kiện dự thi

4.1 Cấp đào tạo thạc sỹ

4.1.1 Điều kiện văn bằng
- Chuyên ngành Quản lý kinh tế

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế các trường Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh (ngành đúng) không cần học bổ sung kiến thức.
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tếở các trường đại học khác (ngành phù hợp) phải học bổ sung kiến thức (3 học phần do Trường ĐHTM quy định ).
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy 4 ngành còn lại của khối ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh (ngành gần) và chuyên ngành Luật kinh tế phải học bổ sung kiến thức (5 học phần do Trường ĐHTM quy định).
- Chuyên ngành Thương mại

+Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh các trường Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh (ngành đúng) không cần học bổ sung kiến thức.
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh ở các trường đại học khác (ngành phù hợp) phải học bổ sung kiến thức (3 học phần do Trường ĐHTM quy định ).
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy 4 ngành còn lại của khối ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh phải học bổ sung kiến thức (5 học phần do Trường ĐHTM quy định).
- Chuyên ngành Kế toán

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán ở các trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh (ngành đúng) không cần học bổ sung kiến thức.
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán ở các trường đại học khác (ngành phù hợp) phải học bổ sung kiến thức (3 học phần do Trường ĐHTM quy định).
4.1.2 Điều kiện thâm niên công tác
Những người có bằng tốt nghiệp đại học (ngành đúng hoặc ngành phù hợp), loại khá trở lên, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Các đối tượng còn lại phải có ít nhất 2 năm công tác theo chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày ký bằng tốt nghiệp.
4.2 Cấp đào tạo tiến sỹ

4.2.1 Điều kiện văn bằng và công trình khoa học đã công bố
+ Có bằng thạc sỹ chuyên ngành đúng, hoặc chuyên ngành phù hợp và có ít nhất 1 bài báo liên quan đến chuyên ngành đăng ký dự thi đã công bố trên tạp chí khoa học.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất 2 bài báo liên quan đến chuyên ngành đăng ký dự thi đã công bố trên tạp chí khoa học.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất 3 bài báo liên quan đến chuyên ngành đăng ký dự thi đã công bố trên tạp chí khoa học.
4.2.2 Điều kiện thâm niên công tác:Trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh, thí sinh phải có tối thiểu 2 năm công tác theo chuyên ngành đăng ký dự thi
5. Chính sách ưu tiên. Theo Quy chế tuyển sinh Sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2001 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 19/2002/ QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Kế hoạch tuyển sinh
+ Thời gian nhận hồ sơ (theo mẫu thống nhất của Trường) từ ngày thông báo đến hết ngày 15/06/2008
+ Từ 27/02/2008: tổ chức ôn tập các môn thi tuyển sinh
+ Từ 15/6 đến 15/8/2008: tổ chức học các môn bổ sung kiến thức
+ Thời gian thi: 29,30,31/8/2008 tại trường Đại học Thương mại.
Thông tin chi tiết liên hệ với Khoa Sau Đại học, Trường ĐHTM, Mai Dịch-Cầu Giấy-Hà Nội. ĐT: 04.8374115. http://www.vcu.edu.vn/index.asp?progid=4&sid=2&sott=233
HIỆU TRƯỞNG


GS.TS Nguyễn Bách Khoa

baotrucbinh
16-08-08, 11:02 PM
Em cũng có ý định thi cao học tại trường. Em có một đề xuất mong anh chị giúp đỡ: anh chị có thể cung cấp một mẫu đề thi cao học tại trường cho em và các bạn có ý định thi để làm thử được không? em cảm ơn!

baotrucbinh
16-08-08, 11:26 PM
Có lẽ trong diễn đàn có ít người học cao học tại Trường Đại học Thương Mại nên bàn về kinh nghiệm thi cử và làm luận văn rất ít, mong rằng các anh chị đi trước lưu lại vài lời khuyên cho chúng em được nhờ!

vbthathay
08-12-08, 04:28 PM
vào đây http://quangcaoso.net cái này của 1 sinh viên k41 đại học Thương Mại đang xây dựng nè
vào ủng hộ bạn ấy đi nào bà con

Nhungqn8x
23-02-09, 02:09 AM
Chào cả nhà, cho mình hỏi kinh nghiệm thi cao học với, nhất là thi tiếng anh, thi TOEIC còn đỡ chứ thi TOEFL thì chết mất, có ai có tài liệu không, post lên giúp mình ôn thi với, huu. Xin đa tạ và hậu tạ nha."HopTac"

jojo2712
03-03-09, 12:10 PM
Mình vừa tham dự thi cao học trường TM 2009 đây, nhận xét chung
" CHÁN", phòng mình thi môn KTCT quay cóp như điên, người ta chép hết 2 tở giấy còn mình học miệt mài cũng chỉ 1 tở, thi toán thì nhắc bài nhau phơi phới, còn tiếng anh thì thôi rồi...năm nay chắc mình trượt, chả biết các phòng khác thế nào chứ phòng mình như thế thì người ta đỗ hết còn gì.Thôi dùi mài tiếng anh học RMIT vậy, chứ tình hình học hành thế thì đầu vào "lởm" đầu ra chưa chắc :sick:

ductm1987
03-03-09, 12:31 PM
Chi jojo cho e hoi voi,thi english kho lam ha?de thi ntn ha chi?ma chi co di on o truog TM truoc khi thi ko?chi cho em hoi lop on tap dien ra trong bao lau?hoc toi hay sang ha chi???thank kiu nhieu...

jojo2712
04-03-09, 12:33 PM
Chi jojo cho e hoi voi,thi english kho lam ha?de thi ntn ha chi?ma chi co di on o truog TM truoc khi thi ko?chi cho em hoi lop on tap dien ra trong bao lau?hoc toi hay sang ha chi???thank kiu nhieu...

Thi tiếng anh lần này dễ lắm em ạ, chị thấy chỉ ở trình độ B non thôi em ạ, chị có học lớp ôn 3 tháng, học buổi tối tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và cn, tháng 8 sẽ có 1 đợt thi nữa nhưng thấy thông báo môn tiếng anh sẽ thi theo dạng toefl nên có vẻ khó:friend:

Nghiemphulam
23-06-09, 09:57 PM
Mình vừa tham dự thi cao học trường TM 2009 đây, nhận xét chung
" CHÁN", phòng mình thi môn KTCT quay cóp như điên, người ta chép hết 2 tở giấy còn mình học miệt mài cũng chỉ 1 tở, thi toán thì nhắc bài nhau phơi phới, còn tiếng anh thì thôi rồi...năm nay chắc mình trượt, chả biết các phòng khác thế nào chứ phòng mình như thế thì người ta đỗ hết còn gì.Thôi dùi mài tiếng anh học RMIT vậy, chứ tình hình học hành thế thì đầu vào "lởm" đầu ra chưa chắc :sick:

ở đâu cũng có người này người kia mà, không phải ai cũng như vậy đâu bạn ah.

Lily Hang
01-07-09, 12:10 PM
Có lẽ trong diễn đàn có ít người học cao học tại Trường Đại học Thương Mại nên bàn về kinh nghiệm thi cử và làm luận văn rất ít, mong rằng các anh chị đi trước lưu lại vài lời khuyên cho chúng em được nhờ!
Mình cũng là sv Thương Mại, đang ôn thi cao học đợt T8/2009.
Thực ra đề thi thì bạn có thể tham khảo đề môn Toán kinh tế của bên KTQD , nó cũng giống dạng của bên mình. Các đề thi đó do chị Vanpham up len trên diễ đàn đó. Bạn down về mà tham khảo nha.
Bạn có ôn thi tại trường ko?Mình đang học Toán tại lớp B đấy

Lily Hang
01-07-09, 12:14 PM
Chào cả nhà, cho mình hỏi kinh nghiệm thi cao học với, nhất là thi tiếng anh, thi TOEIC còn đỡ chứ thi TOEFL thì chết mất, có ai có tài liệu không, post lên giúp mình ôn thi với, huu. Xin đa tạ và hậu tạ nha."HopTac"
Bạn ko biết gì sao, thi cao học T8/2009 tại Thương Mại vẫn thi TA trđộ B thôi, chưa áp dụng thi theo hình thức TOEFT đâu.
Bạn có thể tham khảo các đề thi trong cuốn Samples Test For Non-English . Cô giáo mình giới thiệu học tham khảo để thi, vì các dạng bài giống đề thi cảu mình mà.

Bạn có đi ôn tại trường ko?

Lily Hang
01-07-09, 12:18 PM
Chào cả nhà, cho mình hỏi kinh nghiệm thi cao học với, nhất là thi tiếng anh, thi TOEIC còn đỡ chứ thi TOEFL thì chết mất, có ai có tài liệu không, post lên giúp mình ôn thi với, huu. Xin đa tạ và hậu tạ nha."HopTac"


Thi tiếng anh lần này dễ lắm em ạ, chị thấy chỉ ở trình độ B non thôi em ạ, chị có học lớp ôn 3 tháng, học buổi tối tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và cn, tháng 8 sẽ có 1 đợt thi nữa nhưng thấy thông báo môn tiếng anh sẽ thi theo dạng toefl nên có vẻ khó:friend:
Mình cũng dự thi đợt này của TM, TA vẫn là trình độ B thôi chứ chưa thi theo TOEFT. Nhưng mà ko biết khi bạn thi giám thị coi thế nào chứ bạn mình thi thì coi chặt lắm đó, ko hohe quay trước quay sau được đâu. Các bạn nên đi ôn tại trường, các thày cô dạy khá nhiệt tình, mình đang ôn môn Toán mà. Sắp tới ngày 13/7 có thêm một lớp mới đó, ai có nhu cầu thì qua Khoa Sau đại học đăng kí học nhé!

Lily Hang
01-07-09, 12:21 PM
ở đâu cũng có người này người kia mà, không phải ai cũng như vậy đâu bạn ah.
Chào Mr Lâm.

Bác hiện đang là nghiên cứu sinh của TM đúng ko ạ? Bác học chuyên ngành nào thế?

Em cũng đang ôn thi cao học TM. Bác có kinh nghiệm nào chỉ giáo cho anh em nhé.Kinh nghiệm ôn và thi 3 môn. Xin hậu tạ

Nghiemphulam
12-07-09, 10:41 PM
Chào Mr Lâm.

Bác hiện đang là nghiên cứu sinh của TM đúng ko ạ? Bác học chuyên ngành nào thế?

Em cũng đang ôn thi cao học TM. Bác có kinh nghiệm nào chỉ giáo cho anh em nhé.Kinh nghiệm ôn và thi 3 môn. Xin hậu tạ

Mình là học viên cao học K13 chứ không phải nghiên cứu sinh. Chẳng dám nói với bạn là mình có kinh nghiệm đâu, chỉ là học ôn rồi thi may mắn đỗ thôi. Kỳ thi mình tham dự rất nghiêm túc, chẳng thấy hiện tượng quay bài hay trao đổi bài trong phòng thi như bạn gì ở trên nói đâu.

Học ôn ở trong trường là chuẩn nhất, cả 3 môn. Rồi về làm bài tập thường xuyên. Chúc Lyiy thi đỗ nhé"HopTac"

Pawpaw
13-07-09, 12:38 PM
Mình không phải là học viên CHTM, nhưng mình có ý kiến là, nếu chỉ học chay ở nhà thì phải thán phục bác, vì đâu biết thế nào để mà thi đâu, đi học thêm một phần củng cố lại kiến thức của mình đã bỏ lâu rồi không nhớ, phần khác nếu mình đi ôn sẽ biết nhiều thông tin hơn về tình hình thi cử ra sao, bài tập thế nào.

còn chuyện thi nghiêm hay không nghiêm thì trường nào, giáo viên nào cũng nghiêm hết, làm sao mà để cho các thí sinh tha hồ nói chuyện trao đổi bài được.


nếu có chỉ có là đi cửa sau thôi, chuyện đó thì tui không biết....

Je t'aime
13-07-09, 03:06 PM
Mình cũng ko phải là CH TM nhưng cựu SV của trường, hồi còn ở KTX của trường thì mình có chứng kiến các buổi thi đầu vào Cao học của các khóa thì thấy khâu tổ chức tuyển sinh rất nghiêm ngặt. Ngay Thầy (cô) giáo trong trường thi còn bị rớt, mình có người bạn đang là giảng viên của trường đã thi lần 3 mà vẫn chưa đậu cao học.

thaongo45
18-05-10, 08:19 AM
Mình muốn thi cao học thang 8 năm 2010 của trường Đại Học Thương Mại Hà Nội mà không có thời gin đi ôn. Bạn nào có tài liệu ôn thi của chuyên ngành kế toán gửi cho mình theo tranminhthao.cdktvp@gmail.com .Thank you very much!

nguyenphuongdung
02-06-10, 11:12 AM
các bạn cho mình hỏi các môn thi là những môn nào vậy và lịch thi cụ thể thế nào nhé

beby_kute
26-06-10, 02:52 AM
sao minh tuong k con thi mon kinh te chinh tri mac le nin nua roi ma

beby_kute
29-06-10, 09:20 PM
thong tin nay cu roi.

napo_k16
01-07-10, 12:01 PM
mình cũng là thành viên cao học trường TM. Mình thấy thi đầu vào ko khó lắm đâu. Các bạn cứ tự tin lên, nhưng môn toán cao cấp các bạn nên đi ôn, thầy sẽ định hướng cho phần quan trọng đối với mỗi đề thi. Goodluck

candy575
10-07-10, 12:52 PM
các bạn cho mình hỏi các môn thi là những môn nào vậy và lịch thi cụ thể thế nào nhé
Em vào website trường đại học Thương Mại, có đầy đủ thông tin đấy!

Ducanhyenbai
16-07-10, 12:25 PM
22222222

dothanhtung
18-07-10, 09:43 AM
Em ở Thái Bình đang là giảng viên trường Tân Bình, mong muốn dự thi đợt này , Rưng mà ít thời gian ôn thi quá, các anh chị làm phước share cho em chút tài liệu, thịnh tình xin trầm trọng cảm ơn. Email của em: nguyenthaihakt@gmail.com rất hâm hạnh được làm quen và mong muốn trao đổi thông tin thi cử với các anh chị. Điện thoại cắp nách của em là 0986488621 - em hay SMS ít khi phone vì hay đang trên lớp giảng bài phone ko tiện lắm, giúp em với nhé, em cảm ơn ợ!