PDA

View Full Version : Bài giảng: bài giảng môn Kiểm Toánhuyentrankt1
16-01-08, 12:05 AM
^o^
:Honho:

dangtunghvnh
15-05-09, 04:57 PM
Gửi các bác cái nè: Chuẩn mực KTNB
http://www.mediafire.com/download.php?dvyjedlwhoj

dangtunghvnh
29-05-09, 12:20 AM
:sick:Gửi cả nhà bài giảng LTKT của thầy Luyện

phanthanhhai_duytandanang
28-08-10, 12:20 AM
Các bạn tham khảo slide bài giảng-Quy trình kiểm toán NSNN

hoang_yen
07-07-11, 08:03 PM
Bài tập 08: Khi kiểm toán BCTC ngày 31/12/N của công ty ABC, kiểm toán viên phát hiện ra những sai sót sau đây :
1. Đơn vị không phản ánh một số khoản chi phí lãi vay của năm N trị giá 120 triệu. Các chi phí nầy được ghi chép vào đầu tháng 1/N+1 khi đơn vị thanh toán số tiền này
2. Đơn vị khóa sổ các nghiệp vụ bán hàng vào ngày 15/1/N+1 thay vì khóa sổ vào ngày 31/12/N. Tổng doanh thu từ ngày 31/12/N đến 15/1/N+1 là 1.800 triệu, giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.400 triệu. Khách hàng đã thanh toán 400 triệu.
3. Một khoản chi phí tiền lương nhân viên bán hàng 120 triệu được ghi nhận nhầm vào giá trị công trình Y. Công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng với mục đích phục vụ bán hàng từ tháng 2/N, thời gian sử dụng ước tính là 10 năm.
4. Khoản tiền thuê kho quỹ IV/N đơn vị chưa ghi nhận có số tiền 36 triệu. Số tiền này được thanh toán vào tháng 1/N+1.
Yêu cầu :
a) Hãy nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên đến các khoản mục của BCĐKT và BCKQKD ? Biết rằng giá trong các nghiệp vụ trên là giá chưa thuế, VAT 10% đầu vào và đầu ra, thuế TNDN 28%.
b) Giả sử KTV quyết định cần phải điều chỉnh các sai sót trên, hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh thích hợp cho mỗi trường hợp.

Các bạn hộ minh với

phanthanhhai_duytandanang
12-07-11, 05:55 PM
Bài tập 08: Khi kiểm toán BCTC ngày 31/12/N của công ty ABC, kiểm toán viên phát hiện ra những sai sót sau đây :
1. Đơn vị không phản ánh một số khoản chi phí lãi vay của năm N trị giá 120 triệu. Các chi phí nầy được ghi chép vào đầu tháng 1/N+1 khi đơn vị thanh toán số tiền này
2. Đơn vị khóa sổ các nghiệp vụ bán hàng vào ngày 15/1/N+1 thay vì khóa sổ vào ngày 31/12/N. Tổng doanh thu từ ngày 31/12/N đến 15/1/N+1 là 1.800 triệu, giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.400 triệu. Khách hàng đã thanh toán 400 triệu.
3. Một khoản chi phí tiền lương nhân viên bán hàng 120 triệu được ghi nhận nhầm vào giá trị công trình Y. Công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng với mục đích phục vụ bán hàng từ tháng 2/N, thời gian sử dụng ước tính là 10 năm.
4. Khoản tiền thuê kho quỹ IV/N đơn vị chưa ghi nhận có số tiền 36 triệu. Số tiền này được thanh toán vào tháng 1/N+1.
Yêu cầu :
a) Hãy nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên đến các khoản mục của BCĐKT và BCKQKD ? Biết rằng giá trong các nghiệp vụ trên là giá chưa thuế, VAT 10% đầu vào và đầu ra, thuế TNDN 28%.
b) Giả sử KTV quyết định cần phải điều chỉnh các sai sót trên, hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh thích hợp cho mỗi trường hợp.

Các bạn hộ minh với

1. Đơn vị không phản ánh một số khoản chi phí lãi vay của năm N trị giá 120 triệu. Các chi phí nầy được ghi chép vào đầu tháng 1/N+1 khi đơn vị thanh toán số tiền này
- Kế toán : Không ghi chép
- Chế độ : Nợ TK 635 / Có TK 335 : 120
- Ảnh hưởng BCKQKD :
+ Chi phí lãi vạy giảm 120
+ LN thuần từ HĐKD tăng 120
+ LN KTTT tăng 120
+ CP thuế TNDN tăng 120*28% (bây giờ đã là 25% rồi chứ)
+ LNST tăng 120*72%
- Ảnh hưởng BCĐKT
+ Chi phí phải trả giảm 120
+ LN chưa phân phối tăng 120*72%
+ Thuế và các khoản phải nộp NN tăng 120*28%
-Bút toán điều chỉnh
Nợ TK 635/ Có TK 335: 120 hoặc Nợ TK 911/Có TK 335 : 120
Một cách nữa là Nợ TK 421 : 120*72%/ Nợ TK 3334 : 120*28% / Có TK 335 : 120
2. Đơn vị khóa sổ các nghiệp vụ bán hàng vào ngày 15/1/N+1 thay vì khóa sổ vào ngày 31/12/N. Tổng doanh thu từ ngày 31/12/N đến 15/1/N+1 là 1.800 triệu, giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.400 triệu. Khách hàng đã thanh toán 400 triệu.
- Kế toán : không ghi
- Chế độ :
a/Nợ TK 632/Có TK 156 : 1400
b/Nợ TK 111,112 : 400
Nợ TK 131 : 1580
Có TK 5111 : 1800
Có TK 3331 : 180
- Ảnh hưởng BCKQKD
+ Doanh thu BH&CCDV giảm 1800
+ Doanh thu thuần giảm 1800
+ GVHB giảm 1400
+LN gộp giảm 400
+ LN thuần HĐKD giảm 400
+ LN KTTT giảm 400
+ CP thuế TNDN giảm 400*28%
+ LNST giảm 400*72%
- Ảnh hưởng BCĐKT
+ Tiền và tương đương tiền giảm 400
+ Phải thu khách hàng giảm 1580
+ Thuế và các khoản phải nộp NN giảm 180+ (400*28%)
+ LN chưa phân phối giảm 400*72%
- Bút toán điều chỉnh
a/Nợ TK 632/Có TK 156 : 1400
b/Nợ TK 111,112 : 400
Nợ TK 131 : 1580
Có TK 5111 : 1800
Có TK 3331 : 180
Hoặc theo 2 cách còn lại kể trên
3. Một khoản chi phí tiền lương nhân viên bán hàng 120 triệu được ghi nhận nhầm vào giá trị công trình Y. Công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng với mục đích phục vụ bán hàng từ tháng 2/N, thời gian sử dụng ước tính là 10 năm.
-Kế toán : a/Nợ TK 2412/Có TK 334 : 120
b/Nợ TK 211/Có TK 2412 : 120
Nghiệp vụ này giả sử ko tính đến bút toán khấu hao
- Chế độ : Nợ TK 641 / Có TK 334 : 120
- Ảnh hưởng : Bạn tự phân tích nhé
- Bút toán điều chỉnh : Nợ TK 641/ Có TK 211 : 120 (bỏ qua khấu hao)

4. Khoản tiền thuê kho quỹ IV/N đơn vị chưa ghi nhận có số tiền 36 triệu. Số tiền này được thanh toán vào tháng 1/N+1.
- Kế toán : không ghi
- Chế độ : Nợ TK 641/ Có TK 335 : Nếu thuê hoạt động
Hoặc Nợ TK 635/ Có TK 335 : Nếu thuê tài chính
- Ảnh hưởng : Bạn tự làm nhé
- Bút toán điêu chỉnh :
Nợ TK 641/ Có TK 335 : Nếu thuê hoạt động
Hoặc Nợ TK 635/ Có TK 335 : Nếu thuê tài chính

cochuxinhdep_uh
06-04-12, 01:35 PM
KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Tự hào là nhà cung cấp dịch vụ kế toán rẻ nhất Hà nội. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
- Dịch vụ lập và giữ sổ kế toán;
- Xử lý chứng từ lập Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm;
- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Tham gia quyết toán thuế
Với các gói Dịch vụ phù hợp, linh hoạt và cực kỳ TIẾT KIỆM chỉ từ 500.000đồng/tháng Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một Dịch vụ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI và nộp tới các Cơ quan quản lý Nhà nước cho Bạn. Tất cả những gì Bạn cần làm là cung cấp cho Chúng tôi các bản sao chứng từ hợp lệ hàng tháng.
Chúng tôi sẽ đảm bảo chất lượng Dịch vụ một cách tốt nhất và chuyên nghiệp nhất với Quy trình được chuẩn hóa:
Chúng tôi luôn thiết kế các gói Dịch vụ theo từng hạng mục riêng biệt để có thể phù hợp với từng yêu cầu của Quý khách hàng. Với từng Công ty cụ thể các Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để có được gói Dịch vụ phù hợp nhất với mức giá Cạnh tranh nhất.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ngô thị mai: 101 láng hạ
Tel : 04 2241 3642 hotline: 0973 591 283
Mail : ngothimai@vanphongtrongoi.com
Website: http://vanphongtrongoi.com

ku_theo
25-07-12, 03:59 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp