PDA

View Full Version : Nhóm 6: Triết học cổ điển Đứccafe
17-04-09, 03:28 AM
Các thành viên nhóm 6!
Bố cục hiện thời mình phác sơ qua như sau

Triết học cổ điển Đức (chủ yếu tập trung vào Heghen và Phoi-o-bach)

Chương I: TỔNG QUAN TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC
- Khái niệm hoàn cảnh ra đời của Triết học cổ điển Đức
- Hoàn cảnh ra đời
- Nhận thức luận và đạo đức là những vấn đề cốt lõi trong triết học cổ điển Đức. Các nhà triết học cổ điển Đức đã có đóng góp to lớn vào việc nghiên cứu những vấn đề vốn đã được nhân loại quan tâm trong nhiều thế kỷ và rút ra những kết luận quyết định đến sự phát triển triết học sau này. Đặc biệt triết học cổ điển Đức có ảnh hưởng lớn và là một trong ba tiền đề lý luận cho việc ra đời của triết học Mác.
- Mối quan hệ giữa triết học cổ điển Đức và các loại triết học khác…………
Chương II: NỘI DUNG TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC
* Tư tưởng triết học Đức bắt nguồn từ đâu?Triết học tư tưởng của He- ghen

1.1. Giới thiệu sơ lược về He-ghen (Sinh thời, tư tưởng……….)
- Quan điểm của He-ghen
- Tư tưởng He-ghen
- Mối quan hệ tư tưởng triết học He-ghen với các tư tưởng triết học khác


Triết học tư tưởng của Phoi-ơ- Bach

- Quan điểm của Phoi-ơ-bach
- Tư tưởng Phoi-ơ-bach
- Mối quan hệ tư tưởng triết học Phoi-ơ-bach với các tư tưởng triết học khác
Tư tưởng triết học cổ điển Đức chủ yếu phản ánh ở 2 đại biểu là : Hê- ghen và Phon-bach.
CHƯƠNG III: VẬN DỤNG TẠI VIỆT NAM
- Kế thừa tư tưởng của triết học cổ điển Đức
- Vận dụng sáng tạo vào công cuộc đổi mới tư duy
Các anh chị trong nhóm nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình về đề cương sơ lược như trên. Mọi ý kiến nhanh chóng gửi về trước chủ nhật tuần này theo địa chỉ tranquocvuongvn@gmail.com để chỉnh sửa thành đề cương hoàn chỉnh.
Tạm thời phân công như sau:
- Đinh Sơn Tùng: Phụ trách phần mở đầu (khoảng hơn 2 trang) và CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TRIÊT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC (phân này viết kĩ lưỡng và chi tiết- tham khảo sách giáo trình và tài liệu liên quan)
- Trần Thị Thu Trang: Phụ trách viết về VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỔ ĐIÊN ĐỨC tại Việt Nam: ĐÂY LÀ PHẦN TƯỞNG CHỪNG KHÔNG QUÁ KHÓ NHƯNG LẠI RẤT QUAN TRỌNG bởi nó là phần chốt. Chị hoàn thành sớm và gửi cho nhóm trưởng.
- Chị Thanh Xuân: Chị phụ trách phần tư tưởng triết học của Phoi-ơ-bach (thân thê, quan điểm, tư tưởng, mối liên hệ........)
- Ngọc Toàn: Đề nghị anh phụ trách tư tưởng triết học của He-ghen(thân thế, quan điểm, tư tưởng, mối liên hệ....)
- Hoàng Trung: Phụ trách những phần việc sau:
+ Thứ nhất là: Viết phần dẫn dắt của chương II: Trung viết theo hướng: Tư tuởng chủ đạo của triết học cổ điển Đức- Sự hình thành tư tưởng này bắt nguồn từ điều kiện lịch sự cụ thể như thế nào,........ (phần này viết trong tối thiểu 2 trang giấy)
+ Thứ hai là: Sau khi mọi người làm xong các phần, Hoàng Trung chịu trách nhiệm lắp ghép các phần lại với nhau thành một bản hoàn chỉnh. Điều này đòi hỏi Hoàng Trung gần như đọc kỹ lại tất cả các phần, chỉnh sửa ngôn từ, thêm (bớt) bổ xung những ý chưa hoàn chỉnh. Mọi khó khăn trong quá trình Trung báo cáo nhanh cho NHÓM TRƯỞNG.
-> Đây là phần việc có ý nghĩa về mặt cấu thành sản phẩm, đề nghị Trung nỗ lực vì cả nhóm.
Làm xong Trung gửi file cho nhóm trưởng và các thành viên soát xét lại.

TRÊN ĐÂY LÀ SỰ PHÂN CÔNG CỦA NHÓM TRUỞNG. MỌI SỰ ĐÓNG GÓP MONG CÁC THÀNH VIÊN SỚM LIÊN LẠC VỚI NHÓM TRƯỞNG ĐỂ NHANH CHÓNG TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC.
Tối mai (thứ 6) cả nhóm ngồi lại chút để thảo luận quá trình tiến hành công việc.

CH170099
18-04-09, 07:59 AM
Hôm nay anh mới về HN, nên bây giờ mới đọc thông tin, không biết có muộn không nhỉ?OK a sẽ cố gắng làm phần việc của mình.
Cám ơn nhóm trưởng Q.Vượng.