E CẦN DOWNLOAD TÀI LIỆU TRÊN TRANG NÀY:
http://tailieuso.ud.edu.vn/handle/TT...A1ch+h%C3%A0ng
MÀ KO CÓ CÁCH NÀO DOWNLOAD ĐƯỢC. CÓ ANH CHỊ NÀO BÍT CHỈ GIÚP E VỚI.
HAY PÁC NÀO CÓ MAIL ĐĂNG NHẬP THÌ CHO E MƯỢN ĐƯỢC KO AH. :help:
E CÁM ƠN A CHỊ NHÌU NHÌU !! :thank: