câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị
1 Chi phí tiêu chuẩn là chi phí đơn vị ước tính được xây dựng để làm tiêu chuẩn cho từng yếu tố chi phí ?đúng hay sai
2 Chi phí tiêu chuẩn được xây dựng căn cứ trên giá thị trường hiện hành và mức sử dụng tiêu chuẩn về nguốn lực ?
3 Để xây dựng chi phí tiêu chuẩn chỉ cần dựa vào chi phí lịch sử ?
4 Tiêu chẩn thực tế có đặc điểm ?
a ai cũng đạt được
b đạt được trong điều kiện kinh doanh bình thường
c chỉ có thể đạt được trong điều kiện kinh doanh hoàn hảo
d không có câu nào đúng
5 Mục tiêu đầu tiên của dự toán :
a kiểm soát
b hoạch định
c đánh giá kết quả
d .xếp hạn công việc
6 yếu tố thứ nhất của quá trình dự toán
a. mục tiêu của tổ chức b .kế hoạch tiêu thụ
c .kế hoạch mua sắm TSCĐ d .báo cáo về dòng tiền của dự án
7 khi năng lực sản xuất của công ty còn nhàn rỗi, giá bán cho các hợp đồng tận dụng năng lực nhàn rỗi chỉ cần cao hơn giá nền là được ? đúng hay sai
8 giá chuyển nhượng là giá :
a .giá bán cho khách hàng mua lẻ b .bán sĩ
c .bán cho các đơn vị trong cùng công ty d .chiết khấu cho khách hàng thân thiện
9 một bô phận phục vụ trong tổ chức có thể là
a phân xưởng sản xuất b tổ nhân viên bán hàng
c một đơn vị kinh doanh c phòng kế toán
10 lợi tức trên vốn đầu tư là:
a .chi phí vốn b .kỳ hoàn vốn
c. tỷ lệ chiết khấu các doành tiền tương lai
d .chỉ tiêu lợi nhuận của tổ chức
11 chi phí hỗn hợp là chi phí mà :
a tăng tỷ lệ với khối lượng sản xuất
b giảm khi khối lượng sản xuất tăng
c không đổi khi khối lượng sản xuất giảm
d tăng không theo tỷ lệ khi khối lượng sản xuất tăng
12 tàu HQ 5436 đụng phải đá ngầm và chìm khi xem xét liệu có nên trục vớt con tàu hay không thì giá trị còn lại của con tàu là :
a .chi phí chìm b .chi phí cơ hội
c .chi phí chênh lệch d .không câu nào đúng
e hay cho chi phí đó ?
13 ở trung tâm lợi nhuận ,nhà quản lý không quan tâm
a .chi phí b. giá c .mức độ đầu tư d .số lượng sản phẩm hỏng
anh chị nào giải giúp em với mấy câu không có đáp án thì trả lời đúng sai.
em cảm ơn nhiều
:idontknow:

Bài viết mới nhất cùng Box: