Chào các bạn!
Hiện tôi đang làm đề tài liên quan đến vấn đề thoái vốn nhà nước trong công ty cổ phần. Cụ thể, các công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, trong đó có một số DN chưa bán hết vốn nên tỉ lệ vốn nhà nước rất cao trong vốn điều lệ. Như vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra:
- Nếu công ty đã niêm yết thì việc bán cổ phần của nhà nước thì rất dễ dàng.
- Trường hợp công ty chưa niêm yết CP thì việc giảm tỉ lệ vốn nhà nước gặp khó khăn.
Vì vậy, thông qua diễn đàn tôi muốn được mọi người tư vấn giùm tôi các nội dung:
- Cơ sở pháp lý về việc thoái vốn nhà nước (Các văn bản của nhà nước)
- Qui trình và thủ tục cho việc thoái vốn nhà nước.
- Các biểu mẫu.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Email của tôi: phong1073@yahoo.com.vn