chào tất cả anh chị!
Em không biết phải bắt đầu bài tiểu luận từ đâu đề tài của em khó quá đề:" đọc lý thuyết chương 2 và rút ra những bài học Quản Trị để có thể vận dụng vào thực tiễn hiện nay" a chị nào biết giúp em với! email của em: nga_bt04@yahoo.com
Thanks anh chị nhiều!