VUI LÒNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI

Loading

+ Gửi Ðề Tài Mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Đề tài: Dạy đánh Bóng bàn-Play Table Tennis Right Video Training - 50 video lessons

 1. #1
  Họ Tên:
  Phạm Xuân Thái
  Trường:
  CHKT TpHCM - K19
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  448
  Post Thanks / Like

  Default Dạy đánh Bóng bàn-Play Table Tennis Right Video Training - 50 video lessons  Play Table Tennis Right Video Training - 50 video lessons | 2.4GB
  50 lessons to help you complete play Table Tennis right
  Lesson 1
  - Shakehands and Penhold Grips
  - Getting Started ¨C Ball Bouncing

  Lesson 2
  - Getting Started ¨C On the Table
  - Footwork ¨C Basic
  - Simple Serving

  Lesson 3
  - Simple Serving
  - Standing Position ¨C Balanced Movement
  - Forehand Driving

  Lesson 4
  - Mid-Distance Forehand Driving ??

  Lesson 5
  - Backhand Flicking
  - Backhand Soft Blocking

  Lesson 6
  - Forehand Blocking (Penhold)
  - Forehand Push and Side Pushing (Penhold)
  - Backhand Driving (Penhold)

  Lesson 7
  - Backhand Driving
  - Backhand Driving (Penhold)
  - Serving ¨C Backspin

  Lesson 8
  - Serving ¨C Dead Ball

  Lesson 9
  - Footwork ¨C One Step
  - Chopping

  Lesson 10
  - Slow Chopping
  - Quick Chopping

  Lesson 11
  - Quick Chopping

  Lesson 12
  - Chopping ¨C Dead Ball
  - Pushing

  Lesson 13
  - Pushing

  Lesson 14
  - Pushing
  - Sliding Pushing

  Lesson 15
  - Looping

  Lesson 16
  - Backhand Looping (Penhold)
  - Flipping

  Lesson 17
  - Flipping
  - Attacking Against Backspin

  Lesson 18
  - Attacking Against Backspin
  - Smashing

  Lesson 19
  - Counter-Driving
  - Serving ¨C Long Deep Serve

  Lesson 20
  - Serving ¨C Long Deep Serve

  Lesson 21
  - Looping
  - Power Looping
  - Strong Spin Looping

  Lesson 22
  - Looping
  - Strong Spin Looping
  - Side Spin Looping

  Lesson 23
  - Returning a loop

  Lesson 24
  - Returning a loop

  Lesson 25
  - Chopping (For Choppers)

  Lesson 26
  - Chopping (For Choppers)

  Lesson 27
  - Serving (Right Sided Backspin)

  Lesson 28
  - Serving (Right Sided Backspin)
  - Returning a Serve

  Lesson 29
  - Returning a Serve

  Lesson 30
  - Returning a Serve

  Lesson 31
  - Returning a Serve

  Lesson 32
  - Serving (Right Sided Topspin)

  Lesson 33
  - Serving (Right Sided Topspin)
  - Returning a Serve

  Lesson 34
  - Returning a Serve

  Lesson 35
  - Serving (Right Sided Topspin) - Penhold
  - Returning a Serve

  Lesson 36
  - Returning a Serve
  - Serving (Right Sided Topspin)

  Lesson 37
  - Serving (Right Sided Topspin)
  - Returning a Serve

  Lesson 38
  - Returning a Serve

  Lesson 39
  - Footwork ¨C Two-Step, Hopping and Big-Step

  Lesson 40
  - Drills (Two Techniques)

  Lesson 41
  - Drills (Two Techniques)

  Lesson 42
  - Drills (Serve and Techniques)

  Lesson 43
  - Footwork ¨C Crossover
  - Drills (Three Techniques)

  Lesson 44
  - Drills (Three Techniques)

  Lesson 45
  - Drills (Three Techniques for Choppers)
  - Attacking the Third Ball

  Lesson 46
  - Attacking the Third Ball
  - Attacking the Fourth Ball

  Lesson 47
  - Attacking the Fourth Ball
  - Rally Strategies

  Lesson 48
  - Rally Strategies
  - Playing Styles

  Lesson 49
  - Playing Styles

  Lesson 50
  - Playing Styles  download link:
  Code:
  http://rapidshare.com/files/139474695/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/139475553/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/139476443/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/139477532/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/139478544/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/139479424/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/139480400/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/139481368/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/139482341/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/139483309/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/139484273/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/139485941/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/139552773/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/139553946/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/139554951/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/139556129/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/139557198/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/139558260/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/139559300/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/139560409/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/139561636/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/139562780/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/139563945/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/139565366/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/139566451/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/139567521/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/139568644/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/139569694/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/139570840/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/139571898/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/139572847/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/139573884/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/139574954/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/139575973/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/139577026/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/139578049/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/139579084/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/139580248/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/139581293/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/139582231/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/139583280/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/139584233/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part42.rar
  http://rapidshare.com/files/139585612/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part43.rar
  http://rapidshare.com/files/139586827/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part44.rar
  http://rapidshare.com/files/139588201/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part45.rar
  http://rapidshare.com/files/139590230/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part46.rar
  http://rapidshare.com/files/139591291/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part47.rar
  http://rapidshare.com/files/139592267/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part48.rar
  http://rapidshare.com/files/139593284/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part49.rar
  http://rapidshare.com/files/139593370/V.T.Pl4y1ng.T3bl3.t3nnis.T.R_downarchive.part50.rar


  Các Thông tin liên quan: môn học, bảng điểm, thông báo mới nhất

  ==> Giai Đoạn Đại Cương (K19 Đêm 4) <-- CLICK

  ==> Giai Đoạn Tự Chọn (Vi Mô Đêm 1 - 4, Luật Kinh Tế Đêm 5) <-- CLICK

  ==> Giai Đoạn Chuyên Ngành Thương Mại <-- CLICK


  Ai cần thông tin liên lạc Giảng Viên trường hoặc Luận văn Cao học thì Liên lạc với mình. Chi phí bằng ly cà phê kết giao bạn bè

  Yahoo liên lạc: thaithai232


 2. #2
  Họ Tên:
  Phạm Xuân Thái
  Trường:
  CHKT TpHCM - K19
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  448
  Post Thanks / Like

  Ðề: Dạy đánh Bóng bàn-Play Table Tennis Right Video Training - 50 video lessons  Code:
  http://www.mediafire.com/?4ttuwmv2cyd
  http://www.mediafire.com/?py1eaj1dzxb
  http://www.mediafire.com/?wgyotldnydb
  http://www.mediafire.com/?9bdgd5olhmv
  http://www.mediafire.com/?33ks3ddl4gj
  http://www.mediafire.com/?4aatznzytgo
  http://www.mediafire.com/?vo1knzl2l2e
  http://www.mediafire.com/?uv20m10lcbr
  http://www.mediafire.com/?xdgkbjggs1j
  http://www.mediafire.com/?wybymhnydcm
  http://www.mediafire.com/?yasyrlyyn3q
  http://www.mediafire.com/?tmgx2sfmz4x
  http://www.mediafire.com/?vva99ylezii
  http://www.mediafire.com/?rmpznb1wodw
  http://www.mediafire.com/?iz2dgtavwdr
  http://www.mediafire.com/?ssg2yvsaoln
  http://www.mediafire.com/?a6nmiaj16az
  http://www.mediafire.com/?nxebvdbo9vk
  http://www.mediafire.com/?gmdvom0zknu
  http://www.mediafire.com/?bodtmofwlix
  http://www.mediafire.com/?0jl1kdg0pdw
  http://www.mediafire.com/?2wlwm1sojso
  http://www.mediafire.com/?2mtcm0wlxw0
  http://www.mediafire.com/?bibgrdcmd0k
  http://www.mediafire.com/?jaaxdkwgbwk
  http://www.mediafire.com/?yyylj8yzg4m
  http://www.mediafire.com/?gliv1tkkmvz
  http://www.mediafire.com/?de5xtknxhze
  http://www.mediafire.com/?nwzgdsnzyvz
  http://www.mediafire.com/?jimy2tys5li
  http://www.mediafire.com/?e0n2oyjvzxn
  http://www.mediafire.com/?dstwkoiyifq
  http://www.mediafire.com/?lgt2mkonjzm
  http://www.mediafire.com/?drtb1mhmpyj
  http://www.mediafire.com/?ykz1ydjoadv
  http://www.mediafire.com/?vjldtlem1yz
  http://www.mediafire.com/?imwabmdndvd
  http://www.mediafire.com/?ykz1ydjoadv
  http://www.mediafire.com/?mkwhgmidmds
  http://www.mediafire.com/?0x5lmxhw2jf
  http://www.mediafire.com/?dlzpglntyd4
  http://www.mediafire.com/?gdm4wedwmrv
  http://www.mediafire.com/?ydlz1vygyzd
  http://www.mediafire.com/?ejty3lbwlrn
  http://www.mediafire.com/?bzzbwzbkjea
  http://www.mediafire.com/?dzadmunhbev
  http://www.mediafire.com/?s1twyat1kqz
  http://www.mediafire.com/?jvndj5ivgxd
  http://www.mediafire.com/?njhl1xfw4ad
  http://www.mediafire.com/?tdyclo1zann
  http://www.mediafire.com/?ejvsw0y52bu


  Các Thông tin liên quan: môn học, bảng điểm, thông báo mới nhất

  ==> Giai Đoạn Đại Cương (K19 Đêm 4) <-- CLICK

  ==> Giai Đoạn Tự Chọn (Vi Mô Đêm 1 - 4, Luật Kinh Tế Đêm 5) <-- CLICK

  ==> Giai Đoạn Chuyên Ngành Thương Mại <-- CLICK


  Ai cần thông tin liên lạc Giảng Viên trường hoặc Luận văn Cao học thì Liên lạc với mình. Chi phí bằng ly cà phê kết giao bạn bè

  Yahoo liên lạc: thaithai232


 3. #3
  Họ Tên:
  ng van nhan
  Trường:
  dhkt k22
  Tham gia
  Jan 2008
  Bài
  1
  Post Thanks / Like

  Default Ðề: Dạy đánh Bóng bàn-Play Table Tennis Right Video Training - 50 video lessons

  Sao mình chỉ down ve đựoc có 1 số phần thôi. Còn 4 link này ko down đựoc, nhờ Bác post lại:
  http://www.mediafire.com/?iz2dgtavwdr
  http://www.mediafire.com/?yyylj8yzg4m
  http://www.mediafire.com/?bzzbwzbkjea
  http://www.mediafire.com/?tdyclo1zann

  Tks nhiều+ Gửi Ðề Tài Mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các Chủ Đề Liên Quan

 1. K18_Đêm 3_ CLB Bóng bàn
  By Classic in forum K18_Đêm 03
  Trả lời: 112
  Bài Mới: 02-04-13, 11:25 PM
 2. McFunSoft Video Convert Master 7.9.10.9
  By tusachviet in forum Thủ Thuật + Tiện Ích Văn Phòng
  Trả lời: 0
  Bài Mới: 02-04-13, 11:11 PM
 3. Hướng Dẫn Tổ Chức đánh Giá Luận án Tiến Sĩ
  By Cá Heo in forum NCS_Thông Tin Chung
  Trả lời: 1
  Bài Mới: 04-10-10, 09:49 PM
 4. [Dlink] Connect with English - video training cực hay của america - vtv2
  By thai232 in forum Trung Tâm Luyện Thi Các Bằng Chứng Chỉ Quốc Tế
  Trả lời: 0
  Bài Mới: 22-11-08, 12:41 AM

Tags for this Thread

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Giới Thiệu
Bạn đang truy cập vào cổng thông tin dành cho những ai quan tâm đến Sau Đại Học
- Cao Học
+ Tài liệu ôn thi đầu vào Cao Học tất cả các trường
+ Tài liệu học tập ở bậc Cao Học của tất cả các trường
+ Tài liệu hỗ trợ đầu ra tất cả các trường
+ Luận văn thạc sỹ tham khảo
- Nghiên cứu sinh
+ Tài liệu ôn thi đầu vào nghiên cứu sinh của tất cả các trường
+ Tài liệu hỗ trợ luận án Tiến Sỹ
+ Luận án tiến sỹ tham khảo
Hoạt động diễn đàn
Kết nối
Liên hệ quảng cáo
Các Anh/Chị có nhu cầu triển khai các chiến dịch PR, quảng cáo trên Diễn Đàn Cao Học Kinh Tế, xin vui lòng liên hệ

Anh Phương Nam
Phone : 0919.226.505
Email: quangcao@caohockinhte.vn

Chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá sớm nhất cho các Anh/Chị
Ôn thi Cao Học Luyện Thi Cao Học Trung Tâm Luyện Thi Học SPSS ở đâu Học EVIEWS ở đâu Download luận văn ThS ở đâu Download luận án TS ở đâu