VUI LÒNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI

Loading

+ Gửi Ðề Tài Mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Đề tài: Trả lời 13 câu hỏi lý thuyết môn NVNHTM

 1. #1
  Họ Tên:
  Mai Thanh Hải
  Trường:
  Cao Học Kinh Tế TpHCM - K17
  Tham gia
  Feb 2008
  Bài
  2
  Post Thanks / Like

  Default Trả lời 13 câu hỏi lý thuyết môn NVNHTM

  11 CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN NGHIỆP VỤ NHTM
  1/ Tại sao nói các NHTM tạo tiền, hãy nêu quá trình tạo tiền của NHTM để chứng minh
  2/ Tại sao nói các NHTM chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.
  3/ Tìm lý giải để chứng minh nhận định các NHTM chịu tác động lớn và nhạy cảm với sự biến động của KT Vĩ mô
  4/ Điều kiện thành lập 1 NHTM
  5/ Tại sao khi KD nghiệp vụ bảo hiểm đòi hỏi các NHTM phải thành lập công ty độc lập
  6/ VN hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến các NHTM như thế nào? Các NHTM phải làm gì để đối phó với sự tác động gốc đó.?
  7/ Khủng hoảng Tài chính Thế giới và sự tác động của nó tới :
  -Các định chế tài chính.
  -Các Doanh nghiệp.
  8 / Để gia tăng khả năng huy động vốn các DNTM có thể thực hiện những biệnpháp gì?
  9/ Nêu các hạn chế trong nghiệp vụ huy động vốn của các NHTMVN hiện nay.
  10/ Khi FED quyết định tăng cung tiền sẽ ảnh hưởng gì đến việc huy động vốn của các NHTMVN.
  11/ Trong giai đoạn hiện nay khi các NH chạy đua tăng lãi suất huy động sẽ mang lại hậu quả gì cho nền kinh tế và cho các NH? 2. #2
  Họ Tên:
  Mai Thanh Hải
  Trường:
  Cao Học Kinh Tế TpHCM - K17
  Tham gia
  Feb 2008
  Bài
  2
  Post Thanks / Like

  Default Ðề: Trả lời 13 câu hỏi lý thuyết môn NVNHTM

  Mình chỉ có 3 câu, bạn nào có post thêm để lớp mình cùng tham khảo. Rất mong các bạn chia sẻ kiến thức của mình cho cả lớp, có vậy lớp mình mới tốt hơn được!!! Lớp trưởng Cường ơi, chỉ thấy nói mà chưa post.

  Cảm ơn anh Đoàn, bạn Trân đã post bài trả lời.
  Để có một tập hợp đầy đủ, em xin phép tổng hợp lại các câu trả lời. Mong các bạn không "đòi" tác quyền. Hi hi hi...


  Câu (4): Điều kiện thành lập một Ngân Hàng Thương Mại(trả lời: Hoàng Thanh Đoàn)

  - Căn cứ Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/06/2007 của NH Nhà Nước Việt Nam.
  - Căn cứ Quyết định 46/2007/QĐ-NHNN ngày 22/12/2007 của NH Nhà Nước Việt Nam.

  1. Vn điều lệ
  a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ; quy định hiện tại 1.000 tỷ, dự thảo sẽ tăng lên 3.000 tỷ đồng
  b) Vốn điều lệ được góp bằng đồng Việt Nam;
  c) Nguồn vốn thành lập ngân hàng:
  * Các tổ chức cá nhân không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp.
  * Vốn tham gia thành lập ngân hàng của các tổ chức phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Đối với tổ chức tín dụng: sau khi góp vốn đủ theo cam kết phải tuân thủ các quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước về an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng ;
  - Đối với các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng: Vốn chủ sở hữu trừ đi các khoản đầu tư dài hạn được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu và tài sản ngắn hạn trừ đi nợ ngắn hạn còn lại tối thiểu bằng số vốn góp theo cam kết

  2. Cổ đông
  a) Cổ đông là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam; Không thuộc những đối tượng bị cấm theo qui định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
  b) Có tối thiểu 100 cổ đông tham gia góp vốn thành lập NH, trong đó có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập là tổ chức có tư cách pháp nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này;
  c) Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng (Số tiền dự kiến góp vốn thành lập ngân hàng phải được gửi tại một ngân hàng thương mại Việt Nam do Ban trù bị lựa chọn và duy trì số tiền này từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận nguyên tắc cho đến khi ký Quyết định cấp giấy phép. Trong thời gian này, tổ chức, cá nhân không được sử dụng số tiền này dưới mọi hình thức);
  d) Cá nhân hoặc tổ chức và người có liên quan của cá nhân hoặc tổ chức đó không được tham gia góp vốn thành lập quá 02 NH; chỉ được tham gia góp vốn thành lập tại 01 ngân hàng nếu:
  (i) Cá nhân hoặc cá nhân đó cùng với người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của một ngân hàng;
  (ii) Tổ chức hoặc tổ chức đó cùng với người có liên quan sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một NH.
  đ) Đối với cổ đông là tổ chức phải có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm.

  3. Cổ đông sáng lập
  a) Đối với cá nhân
  (i) Đảm bảo các điều kiện qui định tại Điểm a, Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều này;
  (ii) Phải là người có uy tín;
  (iii) Cam kết hỗ trợ NH trong trường hợp NH khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản.
  b) Đối với tổ chức
  (i) Đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều này;
  (ii) Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm;
  (iii) Cam kết hỗ trợ NH trong trường hợp NH khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản;
  (iv) Là doanh nghiệp (không phải là ngân hàng thương mại) có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng, kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề năm xin thành lập ngân hàng;
  (v) Là NHTM phải đảm bảo: Có tổng tài sản tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 2% tổng dư nợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập NH; không vi phạm các qui định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm liền kề đến thời điểm được cấp giấy phép; kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề năm xin thành lập ngân hàng;

  4. Mức sở hữu cổ phần
  a) Một cổ đông là cá nhân được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ của một ngân hàng;
  b) Một cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của một ngân hàng;
  c) Cổ đông và những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của một ngân hàng;
  d) Việc sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ nêu trên phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trên cơ sở lợi ích quốc gia;
  đ) Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng, trong đó các cổ đông sáng lập là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập.

  5. Có Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

  6. Đề án thành lập ngân hàng phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
  a) Sự cần thiết thành lập ngân hàng;
  b) Tên ngân hàng, địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính, thời gian hoạt động, vốn điều lệ khi thành lập, nội dung hoạt động;
  c) Năng lực tài chính của các cổ đông;
  d) Cơ cấu tổ chức nhân sự :
  (i) Sơ đồ tổ chức nhân sự dự kiến của ngân hàng;
  (ii) Nhân sự dự kiến của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành:
  - Hội đồng quản trị: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Trưởng các Ủy Ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
  - Ban kiểm soát: Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách;
  - Người điều hành: Tổng Giám đốc, các Phó tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các chức danh điều hành khác thuộc các Phòng, Ban quan trọng của ngân hàng dự kiến mở trong năm đầu tiên khi thành lập ngân hàng.
  (iii) Năng lực quản trị, quản lý ngân hàng của từng thành viên trong bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành.
  đ) Năng lực quản lý rủi ro :
  (i) Các loại rủi ro dự kiến phát sinh trong quá trình hoạt động (Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường);
  (ii) Khả năng biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các loại rủi ro phát sinh trong hoạt động NH.
  e) Công nghệ thông tin :
  (i) Dự kiến đầu tư tài chính cho công nghệ thông tin;
  (ii) Khả năng áp dụng công nghệ thông tin, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện đầu tư công nghệ; loại hình công nghệ dự kiến áp dụng; dự kiến cán bộ và khả năng của cán bộ trong việc áp dụng công nghệ thông tin.
  g) Khả năng đứng vững và phát triển của ngân hàng trên thị trường:
  (i) Phân tích và đánh giá thị trường ngân hàng (thực trạng, thách thức và triển vọng);
  (ii) Khả năng tham gia và cạnh tranh trên thị trường của ngân hàng, trong đó chứng minh được lợi thế của ngân hàng khi tham gia thị trường;
  (iii) Chiến lược của ngân hàng trong việc phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động, việc cung cấp và phát triển các dịch vụ ngân hàng (phân tích rõ các dịch vụ dự kiến ngân hàng sẽ cung cấp, loại khách hàng và số lượng khách hàng…).
  h) Hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ:
  (i) Quy trình hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ;
  (ii) Nhân sự của kiểm toán nội bộ.
  i) Có phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu (trong đó tối thiểu phải bao gồm: Bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu an toàn vốn tối thiểu, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động) và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm.

  7. Quy định nội bộ về tổ chức và hoạt động của NH, tối thiểu phải có các quy định sau:
  a) Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người điều hành;
  b) Quy định về quản lý các loại rủi ro của ngân hàng;
  c) Quy định về hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ;
  d) Quy định về quản lý Tài sản Nợ, Tài sản Có;
  đ) Quy định về tổ chức và hoạt động của sở giao dịch, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc khác của ngân hàng;
  e) Quy định về chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng để quản lý rủi ro.

  Câu (6): VN hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến các NHTM như thế nào? Các NHTM phải làm gì để đối phó với sự tác động gốc đó? (trả lời: Hoàng Thanh Đoàn)
  Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO đã khẳng định sự hội nhập toàn diện của Việt Nam với nền kinh tế thế giới.
  Các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO trong lĩnh vực ngân hàng:
  cho phép các tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện tại Việt Nam dưới các hình thức khác nhau, mở rộng phạm vi và loại hình cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng. Theo cam kết khi gia nhập WTO, về hình thức hiện diện của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam, kể từ ngày 1.4.2007, ngoài các hình thức văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng liên doanh, các tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ được phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Việc tham gia thị trường của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài có thể làm thay đổi bức tranh về thị phần hoạt động ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới, bởi ngân hàng 100% vốn nước ngoài được hưởng đối xử quốc gia đầy đủ như các NHTM Việt Nam. Điều này có nghĩa là, ngân hàng 100% vốn nước ngoài có điều kiện để phát triển cả dịch vụ ngân hàng bán buôn, bán lẻ, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ tài chính, tham gia vào quá trình mua/bán, sát nhập ngân hàng
  Về phạm vi hoạt động và loại hình dịch vụ, các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được cung cấp hầu hết các dịch vụ ngân hàng như cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các công cụ thị trường tiền tệ, các công cụ phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ thanh toán, tư vấn thông tin tài chính.
  Về việc góp vốn dưới hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần được phép nắm giữ bởi các thể nhân nước ngoài tại mỗi NHTM cổ phần của Việt Nam hiện tại không được vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng (trừ khi có những quy định khác của cơ quan có thẩm quyền).
  Mang lại nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại:
  Trước hết,Có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy lợi thế so sánh của mình để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Từ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  Hai là, tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng VN, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, tăng cường khả năng tổng hợp, hệ thống tư duy xây dựng các văn bản pháp luật trong hệ thống ngân hàng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện cam kết với hội nhập quốc tế.
  Ba là, tạo động lực thúc đẩy cải cách ngành ngân hàng VN, thị trường tài chính sẽ phát triển nhanh hơn tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển các loại hình dịch vụ mới…
  Bốn là, Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các NHTM VN học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng nước ngoài. Các ngân hàng trong nước sẽ phải nâng cao trình độ quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng cường độ tin cậy đối với khách hàng.
  Năm là, Chính hội nhập quốc tế cho phép các ngân hàng nước ngoài tham gia tất cả các dịch vụ ngân hàng tại VN buộc các NHTM VN phải chuyên môn hoá sâu hơn về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị ngân hàng, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản có, quản trị rủi ro, cải thiện chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, dịch vụ ngân hàng và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới mà các ngân hàng nước ngoài dự kiến sẽ áp dụng ở VN.
  Đồng thời mang lại các thách thức:
  Trước hết, thách thức lớn nhất của hội nhập không đến từ bên ngoài mà đến từ chính những nhân tố bên trong của hệ thống ngân hàng VN. Vấn đề cần quan tâm hàng đầu là nguồn nhân lực và các cơ chế khuyến khích làm việc tại ngân hàng hiện nay. Chảy máu chất xám là vấn đề khó tránh khỏi khi mở cửa hội nhập. Các NHTM VN cần có các chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ hợp lý để lôi kéo và giữ chân các nhân viên giỏi.
  Hai là, áp lực cải tiến công nghệ và kỹ thuật cho phù hợp để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài.
  Ba là, hệ thống pháp luật trong nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và nhất quán, còn nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập quốc tế về ngân hàng.
  Bốn là, khả năng sinh lời của hầu hết các NHTM VN còn thấp hơn các ngân hàng trong khu vực, do đó hạn chế khả năng thiết lập các quỹ dự phòng rủi ro và quỹ tăng vốn tự có.
  Năm là, trong quá trình hội nhập, hệ thống ngân hàng VN cũng chịu tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ, trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc tế.
  Sáu là, các ngân hàng thương mại VN đầu tư quá nhiều vào doanh nghiệp nhà nước, trong khi phần lớn các doanh nghiệp này đều có thứ bậc xếp hạng tài chính thấp, và thuộc các ngành có khả năng cạnh tranh yếu. Đây là nguy cơ tiềm tàng rất lớn đối với các NHTM.
  Bảy là, hội nhập kinh tế, quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân hàng, trong khi cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát ngân hàng còn rất sơ khai, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.
  Tám là, cấu trúc hệ thống Ngân hàng tuy phát triển mạnh mẽ về chiều rộng (cả ở khu vực quản lý lẫn khu vực kinh doanh) nhưng còn quá cồng kềnh, dàn trải, chưa dựa trên một mô hình tổ chức khoa học làm cho hiệu quả và chất lượng hoạt động còn ở mức kém xa so với khu vực.
  Chín là, việc đào tạo và sử dụng cán bộ, nhân viên còn bất cập so với nhu cầu của nghiệp vụ mới, đặc biệt còn coi nhẹ hoạt động nghiên cứu chiến lược và khoa học ứng dụng làm cho khoảng cách tụt hậu về công nghệ ngân hàng của VN còn khá xa so với khu vực. Nền văn minh tiền tệ của nước ta do đó chưa thoát ra khỏi một nền kinh tế tiền mặt.
  Giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
  Có thể nhận thấy rằng, để hội nhập thành công thì cải cách hệ thống ngân hàng là vấn đề then chốt. Chỉ có đổi mới toàn diện theo các chuẩn mực hoạt động của ngân hàng quốc tế mới đảm bảo hệ thống các ngân hàng Việt Nam cạnh tranh thành công với các ngân hàng nước ngoài. Việt Nam cần phải xây dựng một hệ thống ngân hàng có uy tín, khả năng cạnh tranh cao, hoạt động có hiệu quả và an toàn để huy động tốt hơn các nguồn vốn trong xã hội, mở rộng đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.
  Trước hết,
  cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, đảm bảo sự bình đẳng, an toàn cho mọi tổ chức hoạt động dịch vụ ngân hàng và tài chính trên lãnh thổ Việt Nam; tạo sức ép phải đổi mới và tăng hiệu quả hoạt động lên các NHTM trong nước như: Nâng cao năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, có khả năng tự bảo vệ trước sự cạnh tranh quốc tế trong quá trình hội nhập.
  Hai là,
  mở cửa thị trường trong nước theo lộ trình trên cơ sở xoá bỏ dần các giới hạn về số lượng, loại hình tổ chức, phạm vi hoạt động, tỷ lệ góp vốn của các bên nước ngoài, các loại hình dịch vụ, bảo đảm quyền kinh doanh của các ngân hàng và tổ chức tài chính theo các cam kết song phương và đa phương.
  Ba là,
  từng bước đổi mới cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng của hệ thống ngân hàng nhà nước nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả điều hành vĩ mô, nhất là trong việc thiết lập, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các định chế tài chính, ngân hàng và trung gian tài chính.
  Bốn là,
  thực hiện tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng theo các đề án đã được Chính phủ phê duyệt và phù hợp với các cam kết quốc tế. Về cơ cấu tổ chức, tách hoàn toàn các hoạt động cho vay theo chính sách ra khỏi hoạt động kinh doanh thương mại của các ngân hàng để các ngân hàng thực hiện tốt chức năng kinh doanh theo nguyên tắc thị trường. Cơ cấu lại tài chính, tăng vốn điều lệ và xử lý dứt điểm nợ tồn đọng của các NHTM nhằm lành mạnh hoá tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và chống rủi ro. Đối với các NHTM nhà nước, cần phải thực hiện lộ trình cổ phần hoá theo đúng kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt nhằm lành mạnh và minh bạch hoá tài chính. Đối với các NHTM cổ phần, cần tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập, hợp nhất hoặc phát hành bổ sung cổ phiếu. Các NHTM phải xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh mới, nhất là chú trọng việc mở rộng quy mô hoạt động, hiện đại hoá công nghệ thông tin của ngân hàng, chú trọng hoạt động maketting, đa dạng hoá và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ hiện đại dựa trên công nghệ tiên tiến; cải cách bộ máy quản lý và điều hành theo tư duy kinh doanh mới; chuẩn hoá toàn bộ các quy trình nghiệp vụ hoạt động chủ yếu của NHTM theo các chuẩn mực quốc tế.
  Năm là,
  xây dựng các quy chế quản lý và hoạt động phù hợp với chuẩn mực quốc tế như quản trị rủi ro, quản trị tài sản nợ/có, quản trị vốn, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả kinh doanh ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.
  Sáu là,
  xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng, nhất là hệ thống thông tin dữ liệu quản lý cho toàn bộ hệ thống ngân hàng, phục vụ công tác điều hành kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý nguồn vốn, tài sản, quản trị rủi ro, quản lý công nợ và công tác kế toán; hoàn thiện hệ thống thanh toán liên ngân hàng, hệ thống điện tử và giám sát từ xa.
  Bảy là,
  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại; tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế, nhất là những cán bộ thanh tra giám sát, cán bộ chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán bộ sử dụng và vận hành công nghệ mới.
  Tám là,
  tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế để đổi mới và nâng cao năng lực chất lượng hoạt động, năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam.


  Câu (7): Khủng hoảng tài chính thế giới và sự tác động của nó đến các định chế tài chính và các doanh nghiệp(Trả lời: T Trân):
  Nguyên nhân khủng hoảng tài chính thế giới xuất phát từ nước Mỹ, từ năm 2003-2005 NHTW Mỹ giảm lãi suất để kích cầu nền kinh tế nên việc vay tiêu dùng và kinh doanh bất động sản trở nên quá dễ dàng. Đến năm 2006, NHTW Mỹ lại tăng lãi suất để phòng chống lạm phát cao, lúc này khoản vay để mua bất động sản vỡ nợ kéo dài trong cả nước Mỹ. Trong khi đó, các nước Châu Âu lại đi mua lại các khoản “nợ xấu” của Mỹ, các nước khác đi mua cổ phiếu, trái phiếu của Mỹ , đến khi thị trường chứng khoản tuột dốc thảm hại thì các nước này cũng bị cuốn theo làn sóng suy giảm nền kinh tế trầm trọng.

  Theo thống kê, các khoản cho vay bất động sản thế chấp của Mỹ lên đến 12 ngàn tỷ USD, trong đó có 3-4 ngàn tỷ USD dưới chuẩn, những người không có khả năng trả nợ cũng cho vay. Các hợp đồng vay nợ đó, được các tổ chức tài chính gom lại và phát hành chứng khoán bán cho cả thế giới. Khi thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm, các chứng khoán này không thể bán được trên thị trường, nên dần dần đưa đến phá sản, gây sức ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế tài chính thế giới.
  Mặc dù Việt Nam ít bị ảnh hưởng trực tiếp vì chưa tham gia nhiều vào thị trường tài chính thế giới và không tham gia mua bán các chứng khoán của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến việc xác định lãi suất tín dụng cho vay giữa các ngân hàng (Libor, Sibor) thường được dùng làm cơ sở xác định lãi suất cho vay của các NHTM và các doanh nghiệp. Khi các ngân hàng thế giới vỡ nợ, không có khả năng thanh khoản cao thì còn ảnh hưởng đến tài khoản ngoại tệ của các NHTM trong nước đã mở tại đó để phục vụ cho việc thanh toán quốc tế. Qua cuộc khủng hoảng này, còn giúp cho các NHTM trong nước thận trọng hơn trong việc cho vay , đặc biệt trong việc đánh giá các khoản vay liên quan đến bất động sản.
  Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn mạnh có thể ảnh hưởng đến nguồn dự trự ngoại tệ và làm suy giảm thị trường chứng khoán nữa.
  Đối với các doanh nghiệp thì ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ khó xuất ra thị trường nước ngoài, hàng hoá bị sản xuất thừa, không tiêu thụ hết, ảnh hưởng đến thị trường lao động, đặc biệt ảnh hưởng rõ rệt nhất là các khu chế xuất.
  Tình trạng khan hiếm tín dụng trên thế giới sẽ có tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp đang có nhu cầu tín dụng cao và tình trạng lãi suất cũng đang duy trì ở mức độ cao.
  Ảnh hưởng thị trường chứng khoán suy giảm dẫn đến thị trường chứng khoán trong nước cũng sụt giảm do nhiều yếu tố tác động (tâm lý) ảnh hưởng đến việc huy động vốn qua thị trường này gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự cổ phần hoá của một số doanh nghiệp trong năm 2009.
  Có thể sụt giảm các khoản đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước, do các hợp đồng vay vốn FDI khó giải ngân, có thể làm chí phí sản xuất tăng lên nên gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, có thể nhập khẩu sẽ tăng lên do các doanh nghiệp nước ngoài muốn khai thác thị trường nhiều hơn nên gây thâm hụt các cân ngoại thương cho Việt Nam trong thời gian sắp tới.


  Câu (8): Những biện pháp để gia tăng khả năng huy động vốn của các NHTMVN hiện nay
  Từ những hạn chế của hệ thống NHTM hiện nay, một số biện pháp để gia tăng khả năng huy động vốn là:
  1. Về phía môi trường vĩ mô:
  - Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước
  - Chính sách Nhà nước cần tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực sự kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, tách bạch kinh doanh và chính sách.
  2. Về phia Ngân hàng thương mại:
  - Mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch toàn quốc, bảo đảm thuận tiện cho huy động vốn.
  - Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán như không ngừng được cải tiến, hiện đại và nâng cấp để thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhân viên ngân hàng; Lựa chọn đúng công nghệ để ứng dụng trong hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh của các TCTD có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển các hoạt động dịch vụ, tăng quy mô vốn huy động một cách vững chắc, quyết định hiệu quả vốn đầu tư; các NHTM cần sớm nâng cấp công nghệ thẻ hiện có, đưa thẻ chíp vào sử dụng; Trong việc mở rộng mạng lưới ATM, các NHTM nên nghiên cứu để có thể đầu tư lắp đặt những máy ATM thế hệ mới, cho phép nạp tiền qua máy, tránh bị lạc hậu khi các ngân hàng nước ngoài vào cuộc.
  - Phải tạo được lòng tin cao độ đối với khách hàng:Lòng tin được tạo bởi hình ảnh bên trong của NHTM, đó là: số lượng, chất lượng của sản phẩm dịch vụ cung ứng, trình độ và khả năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên, trang bị kỹ thuật công nghệ, vốn tự có và khả năng tài chính, đặc biệt là hiệu quả và an toàn tiền gửi, tiền vay... và hình ảnh bên ngoài của ngân hàng, đó là địa điểm, trụ sở, biểu tượng... đó là các tài sản vô hình của NHTM.
  - Phải tạo được sự khác biệt của ngân hàng:Hoạt động của NHTM cũng phải tạo ra những đặc điểm - hình ảnh của mình, cái ngân hàng mình có mà ngân hàng khác không có. Marketing của NHTM phải tạo ra sự khác biệt về hình ảnh của ngân hàng mình. Đó là sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ cung ứng ra thị trường; lãi suất; kênh phân phối; hoạt động quảng cáo khuếch trương - giao tiếp.
  - Đổi mới phong cách giao dịch:Đổi mới tác phong giao tiếp, đề cao văn hóa kinh doanh là yêu cầu cấp bách đối với cán bộ, nhân viên các NHTM hiện nay, có như vậy mới tiến kịp với tiến trình hội nhập toàn cầu. Đặc biệt là với phong cách thân thiện, tận tình, chu đáo, cởi mở,… tạo lòng tin cho khách hàng gửi tiền
  - Đẩy mạnh các hoạt động marketing
  , tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại trong huy động vốn, tạo thông tin minh bạch, công bố thông tin rộng rãi cho người dân chủ động lựa chọn các hình thức gửi tiền với lãi suất, kỳ hạn khác nhau.
  - Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi về các dịch vụ ngân hàng, các hình thức và chính sách huy động vốn, thu hút tiền gửi,… để đông đảo người dân biết về các dịch vụ ấy. Tại một số điểm giao dịch, nhiều khách hàng đang sử dụng các sản phẩm thu hút tiền gửi, sản phẩm huy động vốn của các NHTM nhưng cũng chưa biết hết tiện ích của sản phẩm đó. Vì vậy, nên đa dạng các loại tờ rơi, sách giới thiệu để sẵn phía ngoài quầy giao dịch để khách hàng có thể đọc khi đến giao dịch.
  - Phát triển bộ phận chăm sóc khách hàng, tạo cho các khách hàng cảm giác được tôn trọng mỗi khi đến ngân hàng. Bộ phận này có chức năng hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo thông tin, trả lời các thắc mắc của khách hàng, tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm của ngân hàng cho khách hàng, xây dựng văn hóa giao dịch của từng NHTM. Nét văn hóa đó thể hiện qua phong cách, thái độ văn minh, lịch sự của đội ngũ nhân viên bán lẻ, cách trang phục riêng, mang nét đặc trưng của từng NHTM.
  - Cần công bố các thông tin tài chính để người dân tiếp cận, nắm bắt nhằm thu hút người dân quan hệ với ngân hàng và hạn chế được những rủi ro về thông tin.
  - Đa dạng hóa các sản phẩm gửi tiền tiết kiệm, các hình thức huy động vốn
  .
  + Với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm: Tạo sự chủ động lựa chọn linh hoạt cho khách hàng, như: gửi một lần nhưng rút gốc linh hoạt vẫn được lãi suất cao; gửi góp nhưng lĩnh ra một lần vào cuối kỳ với lãi suất hấp dẫn; Tài khoản tiết kiệm đa năng 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, cho phép rút tiền gốc linh hoạt; gửi tiết kiệm gắn với bảo hiểm nhân thọ; gửi tiền kèm theo cho vay mua ô-tô trả góp.
  + Đa dạng hoá hình thức huy động vốn: Phát hành trái phiếu quốc tế vay vốn nước ngoài nhằm tài trợ cho các dự án của các DN khách hàng có những dự án đầu tư dài hạn, có tính khả thi cao. Điều chỉnh lãi suất tiền gửi trung và dài hạn hợp lý.
  - Tuyển dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
  - Nâng cao sức cạnh tranh
  : Các NHTM muốn tồn tại và phát triển, không có cách nào khác hơn là phải nâng cao sức cạnh tranh của mình, bằng cách thiết lập một chiến lược cạnh tranh năng động và hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là công việc quan trọng để thực hiện chiến lược cạnh tranh có hiệu quả của các NHTM. Nghiên cứu thường xuyên, trên cơ sở so sánh sản phẩm, lãi suất, các hoạt động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng... với các đối thủ gần gũi, các ngân hàng cùng địa bàn. Cách làm này có thể xác định được các lĩnh vực cạnh tranh thuận lợi và bất lợi. Nhằm tạo thuận lợi cho các chủ ngân hàng giành thắng lợi trong cạnh tranh, nghiên cứu các đối thủ là một nội dung quan trọng của marketing ngân hàng
  3. Về phía khách hàng:
  Như đã nói ở trên, ngân hàng thương mại cổ phần cần đẩy mạnh các hoạt động marketing và khẳng định, nâng cao uy tín của mình với khách hàng  Câu (9): Các hạn chế trong nghiệp vụ huy động vốn của các NHTMVN hiện nay
  1. Về phía môi trường vĩ mô:
  - Chính sách nhà nước về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (trong đó có ngân hàng thương mại nhà nước) còn chậm và nhà nước còn can thiệp vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
  - Yếu tố giá cả tăng mạnh trong 2 năm gần đây gây ra tâm lý e ngại gửi tiền: Người dân e ngại gửi tiền VND dài hạn vào hệ thống ngân hàng, dẫn đến việc người dân chuyển sang đầu tư vào bất động sản, hoặc tích trữ dưới dạng USD và vàng
  2. Về phia Ngân hàng thương mại:
  - Những năm qua ở TP.HCM tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đầu tư khá cao, tuy nhiên tỷ trọng nguồn vốn trung và dài hạn lại thấp, mà chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn.
  - Mức độ cạnh tranh trên thị trường vốn ngày càng cao
  Việc huy động vốn của các NHTM phải cạnh tranh với các kênh thu hút vốn khác như tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm nhân thọ, hoạt động đầu tư bất động sản, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.
  - Nội lực của chính các ngân hàng, với quy mô vốn nhỏ, nguồn nhân lực hạn chế, trình độ công nghệ còn chậm tiến so với các nước trong khu vực. Hệ thống dịch vụ ngân hàng trong nước còn đơn điệu, chất lượng chưa cao.
  Công nghệ ngân hàng hiện đại và dịch vụ tuy đã có bước phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
  Hệ thống dịch vụ ngân hàng trong nước còn đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng và nặng về dịch vụ ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng huy động vốn chủ yếu dưới dạng tiền gửi chiếm 94% tổng nguồn vốn huy động.
  Chưa có sự phân đoạn thị trường để có những sản phẩm huy động vốn, sản phẩm dịch vụ riêng cho từng nhóm khách hàng riêng biệt. Một chính sách marketing tốt phải đưa ra chiến lược quản lý khách hàng, trong đó việc thực hiện phân đoạn thị trường theo các tiêu chí như vùng địa lý, các yếu tố nhân khẩu học, các yếu tố tâm lý, các yếu tố thuộc thói quen hành vi… Không phải mọi khách hàng đều có nhu cầu như nhau đối với các dịch vụ ngân hàng và mang lại lợi nhuận như nhau cho ngân hàng, nên cần có sự phân đoạn để có những chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. Các sản phẩm hiện nay mà các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cung cấp ra thị trường mang tính chất đại trà cho tất cả các khách hàng, không có sự phân biệt tới từng nhóm đối tượng.
  - Dựa vào công cụ lãi suất để cạnh tranh thu hút khách hàng. Tuy nhiên, công cụ này cũng chỉ có tác dụng ở mức giới hạn nhất định.
  Do không thể đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng đã khiến các ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu dựa vào công cụ lãi suất để cạnh tranh thu hút khách hàng. Tuy nhiên, công cụ này cũng chỉ có tác dụng ở mức giới hạn nhất định.
  Sức ép cạnh tranh đã khiến các ngân hàng gần như đồng loạt công bố tăng lãi suất huy động vốn. Đáng lo ngại trước tình trạng lãi suất đang chạm sát với giới hạn sinh lãi, khả năng an toàn các các ngân hàng và tác động tới tăng trưởng kinh tế.
  - Những ngân hàng thương mại trong nước hiện đang nắm giữ khoảng gần 90% thị phần. Nhưng đây không phải là lợi thế của chúng ta mà chỉ là kết quả tất yếu của sự bảo hộ trong suốt thời gian qua
  3. Về phía khách hàng:
  Tốc độ tăng trưởng kinh tế dù được duy trì ở mức cao trong nhiều năm nhưng thu nhập quốc dân bình quân đầu người vẫn còn thấp, tiết kiệm và tích lũy trong dân cư tuy đã tăng nhưng còn ở mức khiêm tốn và dân cư vẫn chưa thực sự tin tưởng khi gửi tiết kiệm.
  Chẳn hạn như: Nguồn vốn huy động của các ngân hàng chỉ tập trung ở đô thị. Trong khi đó, thị trường nông thôn còn bỏ ngỏ, nhưng nơi đây nguồn vốn có nhiều tiềm năng, nhất là mấy năm gần đây nông thôn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhiều trang trại, các hộ nuôi thủy sản, trồng cây ăn trái đặc sản, chăn nuôi... mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng và thậm chí cả tỷ đồng.
  Có khoản tiền lớn trong tay, họ xây dựng nhà, mua sắm phương tiện sinh hoạt, mua vàng cất trữ, không gởi tiền vào ngân hàng nhưng đến khi cần vốn đầu tư cho sản xuất lại tiếp tục vay ngân hàng. Như tỉnh Trà Vinh có hơn 2.300 trang trại vay ngân hàng gần 200 tỉ đồng, có nhiều trang trại lãi ròng hàng trăm triệu nhưng hỏi ra không có mấy trang trại gởi tiền tiết kiệm ngân hàng. Không chỉ riêng Trà Vinh mà là thực trạng chung của các tỉnh ĐBSCL. Các tỉnh địa bàn nông thôn sâu lại càng khó huy động vốn. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa thì nhu cầu vay vốn lớn, nhưng ngược lại huy động vốn rất ít.
  Qua thực tế trên cho thấy hiện nay, các ngân hàng chưa tiếp cận các nguồn vốn ở nông thôn, chưa hướng người dân thay đổi tập quán cất vàng chuyển sang gởi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng.


  thay đổi nội dung bởi: soidamientrung, 08-03-09 lúc 03:54 AM

 3. #3
  Họ Tên:
  Hoàng Thanh Đoàn
  Trường:
  Cao Học Kinh Tế TpHCM - K17
  Tham gia
  Dec 2007
  Tuổi
  38
  Bài
  0
  Post Thanks / Like

  Default Ðề: Trả lời 13 câu hỏi lý thuyết môn NVNHTM

  Chao cac ban,  Toi gui len cau tra loi 1+4+6 mon NV NHTM "HopTac"


  <img src=Tải File:" /> Download zoneTải File:

 4. #4
  Họ Tên:
  Mai Thanh Hải
  Trường:
  Cao Học Kinh Tế TpHCM - K17
  Tham gia
  Feb 2008
  Bài
  2
  Post Thanks / Like

  Default Ðề: Trả lời 13 câu hỏi lý thuyết môn NVNHTM

  Như vậy là đã có câu trả lời cho các câu 4, 6, 7, 8, 9.
  Câu 1, có kẻ bản mình không biết post lên thế nào. De thử lại xem ... 5. #5
  Họ Tên:
  Đồng Anh Đức
  Trường:
  CHKT TpHCM - K17
  Tham gia
  Jan 2008
  Đến từ
  TPHCM
  Bài
  43
  Post Thanks / Like

  Default Ðề: Trả lời 13 câu hỏi lý thuyết môn NVNHTM

  Bạn nào có đáp án câu 2,3,5 không??? Giúp mình với...botay


  HẠNH PHÚC LÀ Ở TRONG TAY MỖI CHÚNG TA!! :maccuoi:+ Gửi Ðề Tài Mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các Chủ Đề Liên Quan

 1. Trả lời: 0
  Bài Mới: 02-04-13, 11:11 PM
 2. chỉ có 2% dân số thế giới trả lời đúng câu hỏi này
  By coffeecool in forum Truyện Cười - Thư Giãn - Giải Trí
  Trả lời: 13
  Bài Mới: 14-04-10, 01:46 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài Mới: 26-12-08, 11:52 AM

Tags for this Thread

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Giới Thiệu
Bạn đang truy cập vào cổng thông tin dành cho những ai quan tâm đến Sau Đại Học
- Cao Học
+ Tài liệu ôn thi đầu vào Cao Học tất cả các trường
+ Tài liệu học tập ở bậc Cao Học của tất cả các trường
+ Tài liệu hỗ trợ đầu ra tất cả các trường
+ Luận văn thạc sỹ tham khảo
- Nghiên cứu sinh
+ Tài liệu ôn thi đầu vào nghiên cứu sinh của tất cả các trường
+ Tài liệu hỗ trợ luận án Tiến Sỹ
+ Luận án tiến sỹ tham khảo
Hoạt động diễn đàn
Kết nối
Liên hệ quảng cáo
Các Anh/Chị có nhu cầu triển khai các chiến dịch PR, quảng cáo trên Diễn Đàn Cao Học Kinh Tế, xin vui lòng liên hệ

Anh Phương Nam
Phone : 0919.226.505
Email: quangcao@caohockinhte.vn

Chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá sớm nhất cho các Anh/Chị
Ôn thi Cao Học Luyện Thi Cao Học Trung Tâm Luyện Thi Học SPSS ở đâu Học EVIEWS ở đâu Download luận văn ThS ở đâu Download luận án TS ở đâu