K/g Anh Chị,

Tôi hiện đang học lớp QTKD K22 và tháng 12 tới sẽ thi tiếng Anh B1,

http://www.kh-sdh.udn.vn/Default.asp?id=262&Style=1

A/C nào đã ôn thi đợt vừa rồi vui lòng cho tôi xin đề cương và nội dung ôn tập để phục vụ tốt cho kỳ thi sắp tới.

Email của tôi là: Huynv1980@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn A/C,

Nguyễn Văn Huy,

CH QTKDK22 ĐNẵng,