452 (Kì II – tháng 4)

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

01. Thực trạng quản lí hoạt động tạo hình ở các trường mầm non công lập quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

02. Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Bạc Liêu – thực trạng và giải pháp

03. Tạo động lực lao động cho giảng viên đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học

04. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Trường Đại học Vinh theo định hướng phát triển năng lực – thực trạng và giải pháp

05. Một số biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Sĩ quan Pháo binh hiện nay

TÂM LÍ HỌC – SINH LÍ HỌC LỨA TUỔI

06. Công tác xã hội đối với học sinh trung học cơ sở nghiện Internet tại tỉnh Bình Định

07. Giáo dục kĩ năng phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

LÍ LUẬN GIÁO DỤC – DẠY HỌC

08. Một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

09. Dạy học các học phần “Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học” theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên

10. Xây dựng bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit cho học sinh trung học phổ thông

11. Một số biện pháp tăng cường tình huống thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên thông qua dạy học môn Xác suất – Thống kê

12. Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

13. Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay

 

Bài viết liên quan