Hướng dẫn sửa lỗi chỉ hiện date bài đầu tiên trên WordPress

Thông thường khi muốn lấy giá trị ngày đăng trên wordpress thì ta dùng the_date() để lấy, nhưng đó là đối với các phiên bản wordpress trước 3.0, từ phiên bản WordPress 3.0 trở đi thì có một số cập nhật về templates tag này khiến chỉ hiển thị date của bài đầu tiên, cách fix là các bạn thay thế thẻ the_date() thành <?php the_time(get_option('date_format')); ?>

template-tags
Hướng dẫn sửa lỗi chỉ hiện date bài đầu tiên trên WordPress

Nếu còn bị lỗi thì cứ comment bên dưới nhé các bạn.

Bài viết liên quan