Tác Giả

Họ Tên: Lê Khánh Hòa

Ngày Sinh: 25/12/1990

Quê Quán: Cam nghĩa, cam ranh, khánh hòa

Làm Việc: Hồ Chí Minh

Học Tập: Đại Học mở Tphcm

Chuyên Ngành: Công Nghệ Phần Mềm

Sở Thích: Nghe Nhạc, Khám Phá, Chém Gió

“Sở” Ghét: Làm những gì mình không thích.